Sunday, March 19, 2017

သာသနာေရး ေလွ်ာက္ထားလႊာ


[သာသနာေတာ္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားမႈသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖာ္ညႊန္းေန]


“႐ိုေသေလးစားရပါေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔ ဘုရား . . . . .
အရွင္ဘုရားတို႔ သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ ေက်ာင္းတိုက္အသီးသီးသို႔ ကိုယ္တိုင္ မလာေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေတာင္းပန္စကား ေလွ်ာက္ထားရင္း၊ ရဟန္း သာမေဏ သီလရွင္ သူေတာ္စင္မ်ားအားလံုး မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းၿပီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာေတာ္မူၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္ ဘုရား . . . . .။

သာသနာေတာ္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကို လႊမ္းမိုးမႈ၊ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနသည့္ အင္အားျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္ဘုရားတို႔ သိေတာ္မူၾကပါသည္ ဘုရား။ အထူးသျဖင့္ သာသနာေရး အဆံုးအမတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဂႏၴ၀င္တြင္သည္အထိ လူသားတို႔၏ ရင္ထဲ၌ စြဲျမဲစြာ တည္ႏိုင္ပါသည္ ဘုရား။ ယေန႔ (၂၁)ရာစု ကမၻာ၌ သာသနာေရးသည္ ကိုးကြယ္ရာသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံတို႔၏ Soft Power အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေနပါၿပီ ဘုရား။

သာသနာေရး ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ က်င့္သံုးမႈမ်ား၊ စကားလံုးမ်ား၊ အမူအရာမ်ား၊ သတင္းစကားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ၾကန္အင္လကၡဏာတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေနျပန္ပါသည္ ဘုရား။ သာသနာေတာ္မွ သက္ေရာက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ လူ႔တန္ဖိုးတို႔သည္ လူ႔သမိုင္းႏွင့္အတူ က်န္ရစ္ေနပါသည္ ဘုရား။ အထူးသျဖင့္ . . . လူငယ္လူရြယ္တို႔အေပၚ အထူးတလည္ ၾသဇာႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ သာသနာ့၀န္ထမ္း အရွင္ျမတ္တို႔၏ တာ၀န္သည္ အလြန္ပင္ ႀကီးမားလွပါသည္ ဘုရား။ သံဃာေတာ္တို႔ ထုတ္ေဆာင္ေဟာၾကားအပ္သည့္ စံျပပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လူငယ္တို႔၏ စိတ္ကူးထဲက စံျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္ ဘုရား။ စံပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အမူအရာတို႔သည္ လူငယ္တို႔၏ စိတ္ထဲ၌ စြဲစြဲထင္ထင္ နစ္၀င္ေနတတ္ပါသည္ ဘုရား။

ယခုအခါ၌ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ ဘုရား။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ သမိုင္း၀င္ အလွည့္အေျပာင္း အေျခအေန၌ အရွင္ျမတ္တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈသည္ အမွန္ပင္ အေရးႀကီးေနပါသည္ ဘုရား။ ေျပာင္းလဲမႈ ဟူသည္မွာ လူထု၏ စိတ္ဓာတ္ကို ေျပာင္းလဲရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေနရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ႏိုင္ငံ၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သံဃာေတာ္တို႔၏ သြန္သင္မႈ၊ ဆန္းသစ္တိုးတက္မႈတို႔ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္အခါ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ ဘုရား။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စိတ္ဓာတ္၊ အမူအက်င့္တို႔ကို သံဃာေတာ္တို႔က Soft Power တစ္ရပ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေတာ္မူၾကပါသည္ ဘုရား။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရးစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ရန္ ျပည္သူတို႔အေပၚ ထားရွိေတာ္မူၾကသည့္ သံဃာေတာ္တို႔၏ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာတို႔ကို တပည့္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔က လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႔ အခြင့္သင့္ခိုက္မွာ ႐ိုေသစြာျဖင့္ အေလးအနက္ ေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ျပည္သူမ်ား ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ သံဃာေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ေပးေတာ္မူႏိုင္ပါသည္ ဘုရား။ သာသနာေတာ္ တိုးတက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး၊ သာသနာေတာ္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားမႈသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖာ္ညႊန္းေနပါသည္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ႏိုင္ငံ၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ လူငယ္မ်ားအတြက္ အားလံုးက အမ်ားႀကီး ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ မတူကြဲျပားျခင္းမ်ား ပိုမိုၿပီး ႀကီးမားလာ၊ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ အေျခအေနတို႔ကို တပည့္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ညီညြတ္ေရးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တပည့္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၾကရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသည့္ နယ္ေျမေဒသတို႔၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရရွာသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ (၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို တပည့္ေတာ္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္ ဘုရား။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ အလုပ္မ်ိဳးစံု သိမ့္က်ံဳးလုပ္ကိုင္ေနရသည့္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ျပည္သူမ်ား အမိႏိုင္ငံ ျပန္လာႀကီး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ တပည့္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၾကရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဤတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရမည္မွာ မွန္ပါသည္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ ဘုရား။ ယေန႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည့္ ကမၻာႀကီး၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႀကီး ယိုယြင္းပ်က္စီးလာေနသကဲ့သို႔ လူသားတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီး လာေနသည္ကို အေကာင္းဆံုးနည္းျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိုင္ငံတိုင္းက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံႀကီးသားစိတ္ဓာတ္၊ ႏိုင္ငံႀကီးသား အမူအက်င့္၊ ႏိုင္ငံႀကီးသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္မ်ိဳးသားလံုး က်ရာ အခန္းက႑မွ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္ ဘုရား။

တပည့္ေတာ္မ အေနႏွင့္ သံဃာေတာ္တို႔ကို ေလးေလးနက္နက္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္၊ အကူအညီ ေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္ ဘုရား။ တပည့္တို႔ႏိုင္ငံ၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရး ႏွင့္ တိုးတက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးေတာ္မူၾကပါ ဘုရား။ ျပည္သူတို႔အၾကား ခြဲျခားမႈမ်ား၊ အမုန္းတရားမ်ား ကင္းေ၀းၿပီး ေမတၱာတရားမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာရန္၊ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားလိုစိတ္မ်ား တိုးပြားလာရန္၊ စာရိတၱ ႏွင့္ လံု႔လကို အေျချပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ရန္၊ တပည့္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည့္ စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ရန္ တတ္ႏိုင္သမွ်၊ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးေတာ္မူၾကပါဟု အေလးအနက္ ေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္ ဘုရား။
နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ သာသနာ့၀န္ထမ္း သူေတာ္စင္မ်ား အားလံုး အစဥ္တိုးတက္ဆန္းသစ္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူႏိုင္ပါေစေၾကာင္း၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ သာသနာ၀န္ထမ္း အရွင္သူျမတ္မ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ေလွ်ာက္ထားလႊာကို ေပးပို႔ဆက္ကပ္ပါသည္ ဘုရား။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

-----
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ “. . . . . ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆု ခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ”ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ သာသနာမႈ ျပဳပါသည္။

:)
ရွင္အာစာရ

No comments:

Post a Comment