Wednesday, March 15, 2017

ေမြးေန႔ အေတြး (ရာဟုလာ မွ ရာဟုလာသို႔)၁။ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေက်ာင္းေျမအလွဴခံခဲ့သည့္ရက္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ရာဟုလာ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း (စိုင္ျပင္ရြာ၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္)ကို ရာဟုလာ ဓမၼဝိနယ အကယ္ဒမီ အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ရန္၊

၂။ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ ဝါတြင္းအမီ (၂)ႏွစ္သင္ ဒီပလိုမာသင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး
- ဓမၼ ဝိနယ (ဗုဒၶဘာသာ ဘာသာရပ္ခြဲမ်ား)
- ဘာသာစကား (ပါဠိ၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ)
- အေထြေထြ (သခ်ၤာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စသည္) ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္၊


၃။ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ တစ္ခုခု ႏွင့္ သာမေဏေက်ာ္ဘြဲ႕ တစ္ခုခု ရရွိၿပီးသည့္ သက္ေတာ္ (၃၀)ႏွင့္ေအာက္ ရွင္ရဟန္းမ်ားကို သင္တန္းသားအျဖစ္ လက္ခံရန္၊

၄။ ၁၃၇၉ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လ တစ္လအတြင္း သင္တန္းသား ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူရန္ ႏွင့္

၅။ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း (၁)ရက္၌ သင္တန္းမ်ား စတင္ရန္
ၾကံေနမိသည္။

No comments:

Post a Comment