Sunday, August 21, 2016

ပြတ္ရျခင္း အက်ိဳး

"ဟဲ့ ေမာင္ေမာင္ကဲ။ ပြတ္လွပါလား။"

"မွန္ပါ။ အမ္ပီတီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားလို႔ပါ ဘုရား။"

"နင္သာ စူဠပန္လို ပါရမီရွိရင္ ကၽြတ္တမ္းဝင္ေလာက္ၿပီ။ နင့္ပြတ္အားမ်ိဳးနဲ႔ဆို အိုေကပဲ။"

"မွန္ပါ။ ရေဇာဟရဏံနဲ႔ မခ်ိတ္ဆက္ရေသးလို႔ပါ ဘုရား။"

No comments:

Post a Comment