Wednesday, July 4, 2012

Signature - ထိုးျမဲလက္မွတ္
ထိုးျမဲလက္မွတ္တစ္ခု ထိုးၿပီးသည္၏ အျခားမဲ့ ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၊ အတိတ္အေၾကာင္း ျခင္းရာမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားမိ၏။

ခ်ဲ႕ဦးအံ့။ နံနက္ေစာေစာ တံခါးေခါက္လာသူကား သီလကၡႏ၀ိဇာလယေက်ာင္းေဆာင္ေခၚ အေဆာင္ (၁)မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္၏။ သူ အတန္းပ်က္ရန္ ရွိေသာေၾကာင့္ သူ၏ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ သူ႔အေၾကာင္းျပခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး  ေထာက္ခံေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုေလွ်ာက္ထား၏။ ရဟန္းခ်င္း အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိၿပီ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ၾကည္ညိဳေသာ ရဟန္းမ်ား တစ္ျခားတစ္ပါးေသာ ရဟန္းတို႔၏ ရဟန္းကိစၥကို အသိအမွတ္ ျပဳသင့္သည္။ သို႔ျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးရာ၀ယ္ ဆင္ျခင္ခ်ိန္ဆစရာ တစ္စိုးတစ္စိမွ် မရွိေခ်။ (“စာေရး စာခ်၊ တရားေဟာ တရားျပ၊ ဓမၼဓူတ”၊ ထိုမွတစ္ပါး “သတၱ၀ါ မွန္သေရြ႕၊ တရားေတြ႔၊ ခ်မ္းေျမ့သာယာ ရွိပါေစ”၊ ထို႔ျပင္တစ္၀ “သီတဂူ စန္းလပမာ၊ ခ်မ္းျမသာယာ ရွိပါေစ” စသည္။)

ထိုးျမဲလက္မွတ္အေၾကာင္း ၾကားဖူးသည့္အတိုင္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေျပာၾကသူမ်ားကား ၀င္း၀င္းခိုင္ (ေဒါက္တာ ေဒၚ၀င္း၀င္းခိုင္၊ မိတၳီလာ)၎၊ သီသီထြန္း (ေဒါက္တာ ေဒၚသီသီထြန္း၊ နန္႔စီးေအာင္)၎၊ . . . . . စစြာေသာ ဆရာဆရာမတို႔၎တည္း။ ၎တို႔၏ ပါရဂူဘြဲ႔ ဘြဲ႔ယူက်မ္းစာမ်ားကို အလြတ္တန္း ႀကီးၾကပ္ေပးစဥ္ ၎တို႔ မွတ္သားဖူးသမွ် ျပန္လည္ေျပာျပ ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ ထိုးျမဲလက္မွတ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာကို ငါတို႔ မွတ္သားေတာ္မူခဲ့ရဖူး၏။ 

၎တို႔ အဆိုအရ သိပံနည္းက် သမိုင္းဆရာႀကီး (သြားေလသူ) ေဒါက္တာ (ဦး)သန္းထြန္း (တစ္နည္း) ဦးတင့္လြင္ (ခ) ဦးတင္လြင္သည္ ထိုးျမဲလက္မွတ္ မလွသည္ကို ျမင္ရလွ်င္ စိတ္လက္မၾကည္မသာ ျဖစ္တတ္၏။ ထိုးျမဲလက္မွတ္မည္သည္ ရွင္းလင္းတက္ၾကြရမည္ဟု ယံုၾကည္သူ ျဖစ္၏။ ထိုးျမဲလက္မွတ္ ရႈပ္သူသည္ လူရႈပ္ျဖစ္ထိုးျမဲလက္မွတ္ ရွင္းသူသည္ လူရွင္း ျဖစ္၏။ ထိုးျမဲလက္မွတ္၌ အဆြဲအသတ္မ်ား ေအာက္သို႔ထိုးစိုက္ေနလွ်င္ ေအာက္က်သူျဖစ္၍ အထက္သို႔ ထိုးတက္ေနလွ်င္ တိုးတက္သူ ျဖစ္၏ဟု ယံုၾကည္သူတည္း။

ထိုမွတစ္ဆင့္ မႏၲေလး သာသနာ့တကၠသိုလ္ ေမာ္ကြန္းထိန္းေဟာင္း (သြားေလသူ) ဆရာေတာ္ ဦးတိႆ၏ ထိုးျမဲလက္မွတ္ ဒႆနကို သတိရမိျပန္သည္။ ဒီေကာင္ ကိုယ့္လက္မွတ္ ကိုယ္ ျပန္ဖ်က္တဲ့ေကာင္။” ထိုးျမဲလက္မွတ္ဘာမဆိုင္ညာမဆိုင္ အလယ္မ်ဥ္းေျဖာင့္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပါလွ်င္ လက္မွတ္ထိုးသူကို ဆရာေတာ္ ဦးတိႆက ထိုသို႔ ေငါက္ငမ္းေတာ္မူတတ္၏။ သူ မွတ္သားဖူးသည့္အတိုင္း နည္းယူေငါက္ငမ္းျခင္း ျဖစ္မည္ထင္၏။


ဤကား ၀င္း၀င္းခိုင္တို႔ ၾကားဖူးသမွ် ျပန္ေျပာျပၾကသည္ကို ၾကားရစဥ္က ဦးတိႆထံမွ ၾကားရသည္ကို ျပန္လည္၍ သတိရမိခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပျခင္း ျဖစ္၏။

ထိုအခါမွ စ ထိုးျမဲလက္မွတ္ ေရးထိုးတိုင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေနေအာင္ သတိထားရေတာ့သည္။ လက္မွတ္ဒီဇိုင္း အသစ္ျပန္လုပ္ရသည္။ အဆြဲအသတ္မ်ား အထက္ေထာင္ရန္ ေလ့က်င့္ရသည္။ အထက္ပါ အဆိုမ်ားအရ ထိုးျမဲလက္မွတ္မွန္သမွ် လွရမည္၊ ရွင္းရမည္၊ ခန္႔လည္း ခန္႔ရမည္ မဟုတ္ေလာ။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ လူထိုးေသာ လက္မွတ္သည္ လူ႔ဘ၀ႏွင့္ မည္သို႔ သက္ဆိုင္သနည္း။ အေျဖကား ဆိုင္ပါသည္။ အနည္းဆံုး နည္းနည္းေတာ့ ဆိုင္ပါသည္။ လူ႔လက္မွတ္သည္ လူ႔သိကၡာ မဟုတ္ေလာ။ လူ႔လက္မွတ္က လူ႔စရိုက္ကို ေဖာ္ၾကဴးႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာ။

အလားတူ သက္ေရာက္မႈ၊ ဆက္စပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတိရမိရာ တစ္ခု ရွိေသး၏။ ၾကယ္မ်ားႏွင့္ ေန၊ လ၊ နကၡတ္တို႔က လူ႔ဘ၀ကို မည္သို႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေမးခြန္းရွင္က ေမး၏။ (ေမးသူသည္ ေဗဒင္နကၡတ္ကို ဗုဒဘာသာ ကမၼ၀ါဒႏွင့္ ထုသတ္လိုဟန္တူ၏။ လူသည္ လူ႔ကံအတိုင္း ျဖစ္ရသည္၊ နကၡတ္တာရာမ်ားႏွင့္ မဆိုင္ဟု ေမးခြန္းရွင္က ဆိုလိုပံု ေပၚေန၏။) တည္ေတာဆရာေတာ္၏ အေျဖကား ၾသကာသေလာကသည္ လူေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္၊ လူႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနရသည္၊ လူႏွင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းမကင္း။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾသကာသေလာက၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ၾကယ္မ်ားႏွင့္ ေန၊ လ၊ နကၡတ္တာရာမ်ားတို႔သည္ လူ (လူ႔ကံၾကမၼာ)ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္သာတည္း ဟူ၏။

ထိုအေျဖႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း လူ၏ ထိုးျမဲလက္မွတ္သည္ လက္မွတ္ထိုးသူ လူ၏ ဘ၀ႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေနသနည္းဟု ေမးရန္ရွိ၏။ အေျဖကား အထက္ ေျဖဆိုၿပီီး ျဖစ္၏ (အေျဖကား ဆိုင္ပါသည္။ အနည္းဆံုး နည္းနည္းေတာ့ ဆိုင္ပါသည္။ လူ႔လက္မွတ္သည္ လူ႔သိကၡာ မဟုတ္ေလာ။ လူ႔လက္မွတ္က လူ႔စရိုက္ကို ေဖာ္ၾကဴးႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာ။)။

စပ္မိ၍ ေျပာရန္ရွိေသး၏။ အခ်ိဳ႕ကား တစ္သက္တာ ကာလအတြင္း တစ္ခါမွ လက္မွတ္ ထိုးဖူးဟန္ မတူေပ။ ထိုးလည္း မထိုးတတ္ေလာက္၊ ထိုးစရာလည္း မလိုေလာက္ေပ။ အခ်ိဳ႕ကား မၾကာမၾကာ လက္မွတ္ထိုးၾကရ၏။ ထိုးၾကသည့္ လက္မွတ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား၏။

မည္သို႔ဆိုေစ လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ လူ႔ကိစၥ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း လက္မွတ္လွလွ၊ လက္မွတ္ခန္႔ခန္႔ ေရးထိုးတတ္သင့္သည္ဟု ထင္မိ၏။

ရွင္းလင္း၍ လွပခန္႔ျငားသည့္ ဤထိုးျမဲလက္မွတ္ “အ”၏ ဦးေခါင္းသည္ သိသိသာသာ ႀကီးေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤလက္မွတ္ ပိုင္ရွင္သည္ ဦးေခါင္း (သို႔) ဦးေႏွာက္ ႀကီးရမည္။ ဤလက္မွတ္ ရွင္းလင္းေသာေၾကာင့္ ဤလက္မွတ္ပိုင္ရွင္သည္ ရွင္းလင္းသူ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာသူ ျဖစ္ရမည္။ ဤလက္မွတ္ အဆြဲအသတ္မ်ား အထက္သို႔ ေထာင္တက္ေနေသာေၾကာင့္ ဤလက္မွတ္ပိုင္ရွင္သည္ တိုးတက္သူ ျဖစ္ရမည္။ “ဟထိုး”၏ အသြင္အတိုင္းသာ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ အနည္းငယ္ ဗိုက္ပူသူ ျဖစ္ရမည္။

ထိုမွတစ္ဖန္ ထိုးျမဲလက္မွတ္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား “ရာဟုလာ” ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း(မ်ား) စီစဥ္သင့္သည္ဟု စဥ္းစားမိျပန္၏။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတို႔၏ ထိုးျမဲလက္မွတ္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ပံုေဖာ္ေပးရလွ်င္ ေကာင္းခ်ိမ့္မည္။

:)
ရွင္အာစာရ
-----

Comment:
ဆင္တူယိုးမွား အတုအပ သတိျပဳေတာ္မူၾကပါ။

1 comment:

  1. Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

    ReplyDelete