Sunday, August 21, 2016

ပိဋကတ္ဆိုင္ရာအဂၤလိပ္စာေပဌာန

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၌ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဌာနခုနစ္ခု ရွိသည့္အနက္ သုတ္၊ ၀ိနည္းႏွင့္ အဘိဓမၼာတို႔ကို အေရးႀကီးသည့္ ပင္မဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ထိုဘာသာရပ္ သံုးခုအတြက္ ပင္မဌာနႀကီးသံုးခု ထားရွိၿပီး ပါဠိဘာသာ၊ ျမန္မာစာ၊ ဗုဒၶေဒသနာျပန္႔ပြားေရးပညာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတို႔ကို အေထာက္အကူ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ထိုဘာသာရပ္ ေလးမ်ိဳးအတြက္ အေထာက္အကူ ဌာနေလးခု ထားရွိေပသည္။ သာသနာ့တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၌ အဂၤလိပ္စာမွာ အေထာက္အကူ ဘာသာရပ္ျဖစ္ၿပီး ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာနသည္လည္း အေထာက္အကူဌာန ျဖစ္ေပသည္။

စာသင္သားတို႔ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၌ ပင္မဘာသာရပ္သံုးမ်ိဳးကို အဓိကထား သင္ယူၾကၿပီးေနာက္ အမိတကၠသိုလ္မွ ထြက္ခြာ၍ သာသနာျပဳၾကသည့္အခါ ၎တို႔၏ သာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေထာက္အကူ ဘာသာအျဖစ္ သူယူခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္စာသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္ေပသည္။ 

အမွန္အားျဖင့္ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ သာသနာျပဳျခင္း ဟူသည္မွာ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာ သေဘာတရားမ်ားကို ဒကာဒကာမတို႔ထံ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးရာ၌ အဂၤလိပ္စာက အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သုတ္သေဘာ၊ ၀ိနည္းသေဘာ၊ အဘိဓမၼာသေဘာတို႔ကို အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသေဘာတရားကို ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ႏိုင္၏။ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားက သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပံုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာ့တကၠသိုလ္၌ အဂၤလိပ္စာကို အေထာက္အကူျပဳဘာသာ၊ အရံဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း သာသနာ့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ရဟန္းေတာ္တို႔၏ ျပည္တြင္းသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ဆသတ္မွတ္ပါက အဂၤလိပ္စာသည္ အေရးပါသည့္ ပင္မဘာသာရပ္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ သုတ္သေဘာ၊ ၀ိနည္းသေဘာ၊ အဘိဓမၼာသေဘာတို႔ကို ဒကာဒကာမတို႔ထံ ျဖန္႔ျဖဴးရာ၌ ၾကားခံဘာသာစကား တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အေျခအေန၌ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ ပိုလြန္၍ စြမ္းေဆာင္ေပးေနေပသည္။ သာသနာ့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးေနၾကရ၏။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာမ်ား၏ ေက်ာင္းသခၤန္းစာ ဘာသာရပ္တစ္ခု အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သီးျခား ဘာသာစကားတစ္ခု အေနျဖင့္လည္းေကာင္း သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးေနၾကရ၏။

သာသနာ့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္တို႔ ေရာက္ေလရာ အရပ္၌ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္တိုင္းက ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ၾကေသးေပ။ အရံဘာသာ အဂၤလိပ္စာကို အရံအျဖစ္ သာမန္သေဘာမထားဘဲ ၀ါသနာအေလ်ာက္ စိတ္၀င္တစား အားစိုက္ေလ့လာ ခဲ့ၾကသည့္ သာသနာ့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္တို႔သာလွ်င္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၾက၏။

မိခင္သာသနာ့ တကၠသိုလ္ အေနျဖင့္ ပရိယတၱိတကၠသိုလ္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ပရိယတၱိအေျခခံ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အထူးျပဳရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္စာ အပါအ၀င္ အရံဘာသာေလးခုကို သာမန္သာ စိတ္၀င္စားႏုိင္၏။ အရံဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းက် စာသင္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေမးခြန္းအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရ၏။ သို႔ျဖစ္၍ အရံဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈ၊ စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့ပါးရေပသည္။ 

အျခားတစ္ဘက္၌ အရံဘာသာျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စာကို စိတ္၀င္စားသည့္ စာသင္သား ရဟန္းေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုယူ၍ ေလ့လာ႐ံုသာ ရွိေတာ့သည္။ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာမႈ ျပဳၾက႐ံုသာ ရွိေတာ့သည္။ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာန အေနျဖင့္လည္း ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဌာနအလိုက္ စာသင္ခ်ိန္ ခြဲတမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈမ်ား စီမံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အဂၤလိပ္စာ စိတ္၀င္စားသည့္ စာသင္သား ရဟန္းေတာ္တို႔၏ အခ်ိန္ပိုေလ့မႈ၊ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပး႐ံုသာ ရွိေတာ့သည္။ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးႏိုင္သည့္ သာသနာ့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ား မ်ားျပားလာေရး၊ ထိုရဟန္းေတာ္တ႔ို၏ သာသာနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္စာက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပး႐ံုသာ ရွိပါသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုလက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာ ေကာင္းေနခ်ိန္၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အစရွိေသာ မ်ားျပားလွသည့္ အခန္းက႑တို႔၌ အဂၤလိပ္စာ အဂၤလိပ္စကားကို ဆက္သြယ္ေရး ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံပတ္သက္ရမည့္ အလားအလာ ပိုေနခ်ိန္၌ သာသနာ့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္တို႔ ေရာက္ေလရာ အရပ္၌ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာရန္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အရံဘာသာျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စာကို စိတ္၀င္စားသည့္ စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ား မ်ားျပားလာေရး ႏွင့္ ထိုရဟန္းေတာ္တို႔ကို အားေပးေရးတို႔ကို တကၠသိုလ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာဌာန အေနျဖင့္လည္းေကာင္း စီမံေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲ အာစာရ
(မန္း န.ပ.သ အဂၤလိပ္စာဌာနမွဴး)

No comments:

Post a Comment