Sunday, June 2, 2013

တရားမင္းသခင္ - ၅၈။ ေလးသည္ေတာ္ခၽြတ္ခန္း
ရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ ဘုရားရွင္ကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို သုတ္သင္ေရး စီမံကိန္း စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ေန႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ ထို စီမံကိန္းအတြက္ ရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ အဇာတသတ္မင္းထံမွ လက္ေရြးစင္ ေလးသည္ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္ေယာက္ ရရွိခဲ့သည္။ လက္ေရြးစင္ ေလးသည္ေတာ္မ်ားထဲမွ အေတာ္ဆံုး အထက္ဆံုး အရက္စက္ဆံုး အၾကမ္းတမ္းဆံုး တစ္ေယာက္ကို ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေစလႊတ္၍ ဘုရားရွင္ကို ေလးႏွင့္ ပစ္သတ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့၏။ ဘုရားရွင္ကို ပစ္သတ္၍ ျပန္လာမည့္ ေလးသည္ေတာ္ကို လမ္းမွ ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ လုပ္ၾကံရန္ ေလးသည္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ အမိန္႔ေပးခဲ့၏။ ထိုႏွစ္ေယာက္ကို ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ လုပ္ၾကံရန္ တစ္ျခား ေလးေယာက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုေလးေယာက္ကို ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ လုပ္ၾကံရန္ တစ္ျခား ရွစ္ေယာက္ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ဖန္ ထိုရွစ္ေယာက္ကို ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ လုပ္ၾကံရန္ အျခား တစ္ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ အမိန္႔ေပးခဲ့၏။ ဘုရားရွင္ကို သတ္ျဖတ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ပထမ ေလးသည္ေတာ္၊ အဇာတသတ္မင္းႏွင့္ ရွင္ေဒ၀တ္တို႔သာ သိၾက၏။

ဘုရားသခင္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း ေညာင္ပင္ေအာက္၌ သတင္းသံုးေတာ္မူရင္း ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာဆိုေတာ္မူစဥ္ ဘုရားသခင္ကို လုပ္ၾကံမည့္ ေလးျမားစြဲကိုင္သူ သူသတ္ေကာင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း ျခံဳအကြယ္ တစ္ေနရာမွ ဘုရားသခင္ကို ေခ်ာင္းၾကည့္ေန၏။ ထိုစဥ္ သူ႔တစ္သက္လံုး တစ္ခါမွ မျဖစ္ေပၚ မခံစားခဲ့ရဘူးေသာ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္မႈကို ခံစားလိုက္ရ၏။ အေၾကာက္ေျပသြားေသာ္လည္း သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္လည္သံုးသပ္ရင္း သူ႔ကိုယ္သူ အံ့ၾသမိေလ၏။ သူလုပ္ရမည့္ အလုပ္ကိစၥကို ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္၍ စဥ္းစားေလ့မရွိေသာ လက္ရဲဇက္ရဲ လူသတ္သမား၏ ပင္ကိုယ္ဗီဇ စြမ္းရည္သတၱိတို႔ ငုတ္လွ်ိဳးကြယ္ေပ်ာက္ေန၏။ ေလးႏွင့္ျမားတို႔ကို မတင္ႏိုင္ မဆင္ႏိုင္ ျဖစ္ေန၏။ အေတာ္ဆံုး အထက္ဆံုး ၀ါရင့္ ေလးသည္ေတာ္ ျဖစ္ေနပါလ်က္ႏွင့္ တစ္ခါမွ ေလးျမားမကိုင္ဖူးသူ တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ လက္တုန္ေန၏။ လက္မ်ားသာ မကေတာ့ဘဲ တစ္ကုိယ္လံုး တုန္တုန္ခိုက္ခိုက္ ျဖစ္လာၿပီး ေခၽြးျပန္ေန၏။ ရွင္ေဒ၀တ္၏ ေတာင္းဆိုမႈ မွန္သမွ်ကို အဇာတသတ္မင္းက လက္ခံ လိုက္ေလ်ာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ သိထားသည္။ ရွင္ေဒ၀ဒတ္၏ အမိန္႔အတိုင္း ဘုရားသခင္ကို သတ္လိုက္ႏိုင္လွ်င္ ေလးသည္ေတာ္ခ်ဳပ္ ရာထူးကို သူ ရလိမ့္မည္ဟုလည္း သူသိထားသည္။ ပစ္မွတ္ ရွင္းေန၏။ ပစ္ခ်ိန္လည္း အသင့္ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ေလးတင္၍ ခ်ိန္ရြယ္ကာ ပစ္လႊတ္လိုက္႐ံုသာ ရွိေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေလးသည္ေတာ္သည္ ဘုရားရွင္ကို ပစ္သတ္ရန္ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္ေန၏။ သူ႔စိတ္တို႔ ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားရွင္ကို ၾကည့္ေနလွ်င္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ စိတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု သူ႔ကိုယ့္သူ နားလည္လိုက္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားရွင္ထံမွ အၾကည့္လႊဲ၍ ေျမျပင္ကို ငံု႔ၾကည့္ေန၏။ ေလးႏွင့္ျမားတို႔ကို ဒူးႏွစ္လံုးၾကား၌ ညႇပ္ထားရင္း လက္ႏွစ္ဘက္တို႔ အျပန္အလွန္ ျဖစ္ညႇစ္ဆုပ္နယ္ေနၾက၏။ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈ သက္သာေအာင္ ၾကံမိၾကံရာ လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒူးမ်ား တုန္တုန္ခိုက္ခိုက္ ျဖစ္လာၿပီး မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေလးႏွင့္ျမားတို႔ ေျမေပၚသို႔ ျပဳတ္က်သြား၏။ ေလးႏွင့္ျမားတို႔ ျပဳတ္က်ျခင္းသည္ နိမိတ္မေကာင္းဟု ေတြးမိရင္း ဘုရားရွင္ကို ေတြေတြႀကီး ေငးၾကည့္ေနျပန္၏။

ကုန္သည္ညီေနာင္ႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာဆိုေတာ္ မူေနဆဲျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္သည္ လက္၀ဲဘက္ရွိ ျခံဳပုတ္ကို လွမ္းၾကည့္ရင္း မိန္႔ေတာ္မူလိုက္၏။

“ေသာတၳိယ . . .။ ေသာတၳိယ . . . ငါ ေခၚေနတယ္။ . . . အတိဒုကၡ ေရာက္ေနပံုပဲ။ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ။ လာပါ။ ငါဆီ လာခဲ့စမ္းပါ။”

ေလးသည္ေတာ္ ေသာတၳိယသည္ ေလးႏွင့္ျမားကို ကိုင္စြဲလ်က္ ႐ုပ္တုတစ္ခုကဲ့သို႔ မလႈပ္မယွက္ ၿငိမ္သက္ေန၏။ ဦးေဆာင္ေခၚငင္ရာ ေနာက္သို႔ လိုက္ပါေနရသူကဲ့သို႔ ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ေလးသည္ေတာ္သည္ ဘုရားရွင္၏ အသံေတာ္ကို ၾကားလိုက္ရမွ အသိ၀င္လာၿပီး ဘုရားရွင္၏ မ်က္ႏွာကို လွမ္း၍ ၾကည့္လိုက္သည္။ ေလးျမားတို႔ကို ဆုပ္ကိုင္ထားရင္ သူ႔ရင္ဘတ္သူ လက္ႏွင့္ထုလိုက္၏။ ရွက္ရြံ႕စိတ္၊ ေၾကာက္လန္႔စိတ္၊ သိမ္ငယ္စိတ္တို႔ လႊမ္းမိုးႏွိပ္စက္အပ္သူ ေသာတၳိယသည္ ေျမျပင္ေပၚ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ ထိုင္ခ်လိုက္ကာ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ငိုေလ၏။ ဤ လူၾကမ္းႀကီး ဤကဲ့သို႔ မငိုေႂကြးဖူးေပ။ ႏို႔စို႔အရြယ္ ကေလးငယ္ ဘ၀ကသာ ႏို႔ဆာ၍ ငိုခဲ့ဖူးေလသည္။

ကုန္သည္ ညီေနာင္တို႔သည္ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပြင့္လ်က္ အျဖစ္အပ်က္ကို တအံ့ၾသ ေငးၾကည့္ေနၾက၏။ ဘုရားရွင္၏ ၾကည္လင္ ျပတ္သားေသာ အသံေတာ္ေၾကာင့္ ေသာတၳိယ အငိုတိတ္သြား၏။

“ေသာတၳိယ . . . ေလးေတြ ျမားေတြ ကိုင္စြဲလို႔ . . . ျခံဳထဲမွာ ဘာလုပ္ေနတာလဲ။ ဘာေတြ အခက္ၾကံဳေနတာလဲ ေျပာစမ္းပါဦး။”

“အရွင္ဘုရား . . . တပည့္ေတာ္ . . . အရွင္ဘုရားကို . . . သတ္ဖို႔ . . . လာခဲ့တာပါဘုရား”ဟူေသာ ေသာတၳိယ၏ အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ႏွင့္ ေလသံမမွန္ေသာ အေျဖသည္ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ကို ပို၍ အံ့ၾသေစ၏။ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

“ေသာတၳိယ . . . ငါကို သတ္ဖို႔ ဘယ္သူက အမိန္႔ေပးတာလဲ။”

“ရွင္ေဒ၀ဒတ္ရဲ့ အမိန္႔ပါ ဘုရား . . .။ အရွင္ဘုရားကို သတ္ဖို႔ ရွင္ေဒ၀ဒတ္က တပည့္ေတာ္ကို အမိန္႔ေပးခဲ့တာပါ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရာထူး . . . ရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး . . . အရွင္ဘုရားကို ျမားနဲ႔ . . . ျမားနဲ႔ ပစ္ . . . ပစ္သတ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တာပါ ဘုရား”ဟု ေျဖၾကားေလွ်ာက္ရားရင္း ေသာတၳိယသည္ မ်က္ရည္သြန္ခ်၍ ငိုျပန္၏။

“ေသာတၳိယ . . . ငါ့ကို သတ္ဖို႔ အၾကံအစည္ မေအာင္ျမင္လို႔ ငိုေနတာလား။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူး မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ေတြးၿပီး ၀မ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ေနတာလား။”

“အို . . . မ . . . မဟုတ္ရပါ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ ဘယ္လို ျဖစ္သြားမွန္း မသိေတာ့ပါ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ . . . အရွင္ဘုရားကို . . . သတ္ဖို႔ လာခဲ့တာပါ . . .။ အရွင္ဘုရားကို ျမင္လိုက္ရတာနဲ႔ . . . တပည့္ေတာ္ ပါးစပ္ေတြ ေခ်ာက္ေသြ႔သြားပါတယ္ ဘုရား။ လက္ေတြတုန္ . . . မ်က္လံုးေတြ မႈန္ၿပီး ေလးနဲ႔ျမားကို မထိန္းႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားပါတယ္ ဘုရား။ ေလးေတြ ျမားေတြ လြတ္က်သြားၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားပါတယ္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ . . . ၾကက္ေသ ေသးသြားပါတယ္ ဘုရား။”

“ေသာတၳိယ . . . ေသာတၳိယရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ကိေလသာ အညစ္ဆိုးေတြ ကိန္းေအာင္းေနသလို ေကာင္းျမတ္တဲ့ ပါရမီ အငုတ္ဓာတ္ေတြလည္း စြဲစြဲျမဲျမဲ တည္ရွိေနတယ္။ ၀ိသမေလာဘဆိုးက ေသာတၳိယကို ႀကိဳးကိုင္ဆြဲငင္လိုက္တယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရာထူးနဲ႔ ျမႇဴဆြယ္ျဖားေယာင္း ခံလိုက္ရတဲ့ ေသာတၳိယဟာ ငါ့ကို သတ္ဖို႔ ေရာက္လာတယ္။ အခုေတာ့ . . . ေကာင္းပါတယ္။ ကိေလသာ အညစ္ဆိုးေတြကို ပါရမီ အငုတ္ဓာတ္က လႊမ္းမိုးလိုက္ႏိုင္ၿပီ။ ဒီက ေရွ႕ေလွ်ာက္ၿပီး ကိေလသာေတြ ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ဖိထားပါ။ ပါရမီ အငုတ္ဓာတ္ေတြကို လႈပ္ခတ္ႏႈိးေဆာ္ပါ။”

“ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမတဲ့အတိုင္း တပည့္ေတာ္ လိုက္နာပါ့မယ္ ဘုရား။ ပါရမီ အေကာင္းဓာတ္ေတြကို ႏႈိးေဆာ္ပါ့မယ္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ကိေလသာ အညစ္ဆိုးေတြကို ေလးနဲ႔ျမားနဲ႔သာ ပစ္ခြင္းလိုက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္ ဘုရား။ ကိေလသာေတြဟာ . . . တပည့္ေတာ္ အေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ ရက္စက္တာပဲ . . .။ သူတို႔ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ လမ္းမွားခဲ့တာပါ . . .။ သူတို႔က တပည့္ေတာ္ကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းခဲ့တာပါ ဘုရား . . .။”

“ေသာတၳိယ . . . ကိေလသာကို ေလးေတြျမားေတြနဲ႔ ပစ္ခြင္းလို႔ မရဘူး။ ကိေလသာဆိုတာ သာမန္ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ႏိုင္ေကာင္းတဲ့အရာ မဟုတ္ဘူး။ ကာလေဒသ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ယူတတ္တယ္။ ကိေလသာ ရန္သူ စြဲကိုင္တဲ့ လက္နက္ေတြကလည္း ကာလေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတာပဲ။”

“ဒါဆိုရင္ . . . ကိေလသာကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သတ္ရမွာလဲ ဘုရား။”

“ေသာတၳိယ . . . ကိေလသာသတ္နည္း ငါ သင္ေပးမယ္။ လိုက္နာ က်င့္သံုးရမွာေတြ ရွိတယ္။ ကိေလသာကို သတ္ျဖတ္ဖို႔ ေလးေတြျမားေတြ သံုးစရာ မလိုဘူး။ ဘယ္လို လက္နက္မွလဲ မလိုဘူး။ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြေတာ့ ရွိတယ္။ မထပဆံုး အေနနဲ႔ တဒဂၤ ၀ိရတီဆိုတဲ့ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း သီလကို ျဖည့္က်င့္ရမယ္။”

“ျမတ္စြာဘုရား . . . တပည့္ေတာ္ကို သင္ျပေပးပါ ဘုရား။ အဲဒီ သီလကို တပည့္ေတာ္ တစ္သက္တာလံုး ေစာင့္ထိန္းပါ့မယ္ ဘုရား။ တစ္ခုခုကို မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ရတာဟာ တစ္ခုခုကို လက္ေတြ႔ လုပ္ရတာထက္ လြယ္ပါတယ္ ဘုရား”ဟု ေသာတၳိယက စိတ္လိုလက္ရ ေလွ်ာက္ထား၏။

“ေသာတၳိယ . . . ကိေလသမာရ္ဟာ အေသြးအသား ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ စြဲလမ္းစရာျဖစ္တဲ့ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးလံုးကို မီွတည္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ေနတယ္။ သတ္ျဖတ္မႈကေန ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္တာဟာ အဲဒီ မာရ္ဆိုးကို အစာေရစာ ျဖတ္ေတာက္လိုက္တာပဲ။ အဲဒီ မာရ္ဆိုးဟာ သူတစ္ပါးရဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေပၚမွာလည္း မွီတည္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ႏိုင္တယ္။ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို ခိုး၀ွက္ယူတယ္၊ လုယက္ယူတယ္ ဆိုတာဟာ မာရ္ဆိုးရဲ့ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မာရ္ဆိုးကို အႏိုင္ယူဖို႔ ခိုး၀ွက္တာေတြ၊ လုယက္တာေတြက ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္။ လိင္အက်င့္  ေဖာက္ျပန္ေစတာဟာလည္း အဲဒီ မာရ္ဆိုးပဲ။ မာရ္ဆိုး ပူး၀င္ခံရသူေတြဟာ သူ႔သားအိမ္ယာကို က်ဴးေက်ာ္ၿပီးေတာ့ သာယာမႈ ရွာတတ္ၾကတယ္။ ေသာတၳိယ . . . ကိုယ့္မယားကလြဲလို႔ တစ္ျခားမိန္းမနဲ႔ ဆက္ဆံေပ်ာ္ပါးတာမ်ိဳး မျဖစ္မိေစနဲ႔။ မာရ္ဆိုးေၾကာင့္ပဲ လိမ္ညာလွည္းျဖားတာေတြ၊ ေသရည္ေသရက္ မူးယစ္ေသာက္စားတာေတြ ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ စိတ္ထဲမွာ စြဲတည္ရွင္သန္တဲ့ မာရ္ဆိုးကို ႏွိပ္ကြပ္ဆံုးမႏိုင္ေအာင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ခိုး၀ွက္ျခင္း၊ သူ႔သားမယားကို က်ဴးလြန္ျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္း၊ မူးယစ္ေသာက္စားျခင္းေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရမယ္။”

“ျမတ္စြာဘုရား . . . ၾကမ္းတမ္းတဲ့ မာရ္ဆိုးကို ႏွိပ္ကြပ္ဆံုးမႏိုင္ဖို႔အတြက္ အရွင္ဘုရား သြန္သင္ဆံုးမသမွ် လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ ဘုရား။”

“ေသာတၳိယ . . . မာရ္ဆိုးရဲ့ လက္နက္ေတြဟာ ထက္ျမက္ခၽြန္ျမတယ္။ တမ္းတမက္ေမာျခင္း၊ တြယ္တာစြဲလမ္းျခင္း၊ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ ၀င့္ႂကြားေမာက္မာျခင္းေတြ စိတ္ထဲ ၀င္လာၿပီဆိုရင္ မာရ္ဆိုးရဲ့ လက္နက္ေတြလာ ပိုၿပီးေတာ့ ထက္ျမက္ခၽြန္ျမလာႏိုင္တယ္။ တမ္းတမက္ေမာျခင္း၊ တြယ္တာစြဲလမ္းျခင္း၊ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ ၀င့္ႂကြားေမာက္မာျခင္းေတြကို စိတ္ထဲမွာ ေမြးျမဴထားၿပီး ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ မာရ္ဆိုးရဲ့ လက္နက္ေတြ ေသြးခၽြန္စရာ ဓားေသြးေက်ာက္ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္မိပါေစနဲ႔။ ေသာတၳိယ . . . ကိေလသမာရ္ကို ေမာင္းထုတ္ၿပီး ပါရမီအငုတ္ဓာတ္ေတြကို ေမြးျမဴခ်င္တယ္ဆိုရင္ စိတ္ထဲမွာ ပါရမီ ဓာတ္ေကာင္းေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာ ဖန္းတီးေပးႏိုင္ရမယ္။ ငါ သြန္သင္ေဟာၾကားတဲ့ တဒဂၤ ၀ိရတီ သီလအက်င့္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ရမယ္။”

“ျမတ္စြာဘုရား . . . အရွင္ဘုရား ေဟာၾကားသမွ်ကို လိုက္နာက်င့္သံုးပါ့မယ္ ဘုရား။ အရွင္ဘုရားရဲ့ အဆံုးအမ မွန္သမွ်ကို တစ္သက္တာလံုး ခံယူပါ့မယ္ ဘုရား။”

“ေသာတၳိယ . . . ဒါဆိုရင္ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။

ေသာတၳိယ . . . ဟိုမွာ ၾကည့္လိုက္စမ္း။ ေလးေတြျမားေတြ စြဲကိုင္ထားတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ ဒီကို လာေနတာ ျမင္ရဲ့လား။ ျခံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြၾကားမွာ ဟိုၾကည့္သည္ၾကည့္နဲ႔ တစ္ခုခု လိုက္ရွာေနၾကတာ . . . ျမင္ရဲ့လား။”

“ျမင္ပါတယ္ ဘုရား။”

“သူတို႔ဟာ ေသာတၳိယကို လိုက္ရွာေနၾကတာပဲ။ ေသာတၳိယ ၾကာေနလို႔ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ လိုက္ရွာေနၾကတာ။ ငါ့ကို သတ္ၿပီး ျပန္လာမယ့္ ေသာတၳိယကို သတ္ဖို႔ သူတို႔က လမ္းေဘးျခံဳပုတ္ထဲက ေစာင့္ေနၾကတာ။ အခု သူတို႔ မေစာင့္ႏိုင္လို႔ လုိက္လာၾကၿပီ။ ငါကို သတ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ေသာတၳိယကို သတ္ဖုိ႔ပဲ။ ေသာတၳိယ . . . တစ္ျခားလမ္းကေန ထြက္ေျပးေပေတာ့။ ဒီႏွစ္ေယာက္ကို သတ္မယ့္ တစ္ျခားလူေတြလည္း လိုက္လာေနၾကတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ငါ့ဆီ ေရာက္လာရင္ သူတို႔ကိုလည္း တစ္ျခားလမ္းကေန ထြက္ေျပးဖို႔ ငါ ေျပာလိုက္မယ္။”

စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔၏ မ်က္လံုးမ်ားထဲ၌ အံ့ၾသရိပ္တို႔ တရိပ္ရိပ္ တိုးေန၏။ ၾကံဳေတြ႔လိုက္ရေသာ အျဖစ္အပ်က္သည္ ကုန္သည္ညီေနာင္အတြက္ အိပ္မက္ထက္ပင္ ထူးဆန္းေန၏။ အိပ္မက္ထက္ပင္ ရင္သပ္႐ႈေမာ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေနေတာ့၏။

:)
ရွင္အာစာရ

-----
Ref:
Portrait of the Buddha (from a Novelist's Pen) by Jayasena Jayakody, English Translation by K. D. de Lanerolle. FOR FREE DISTRIPUTION - NOT FOR SALE.
(ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း အျပည့္အစံု မေတြ႔ရပါ။)

No comments:

Post a Comment