Sunday, May 28, 2017

သူေတာ္ေကာင္း

(May 20, 2017)

"သူေတာ္ေကာင္း သားတို႔သမီးတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းလိမၼာ တရားစခန္း သံုးရက္ ျပည့္ပါၿပီ။ သူေတာ္ေကာင္းဆို႔ေတာ့ . . . တကယ့္သူေတာ္ေကာင္းလား၊ သူေတာ္ေကာင္း အစစ္လား။ နာမည္ခံ သူေတာ္ေကာင္းလား။ အစစ္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ အားလံုး လိုက္ဆိုၾကမယ္။"

"သားတို႔မွာ သမီးတို႔မွာ သဒၶါေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ သဒၶါဆိုတာ ယံုၾကည္တာပါ။ ဘုန္းဘုန္းကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဆရာဆရာမကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။"

"သားတို႔မွာ သမီးတို႔မွာ ဝီရိယေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဝီရိယက တြန္းေပးပါတယ္။ ေထာက္ေပးပါတယ္။ ေထာင္ေပးပါတယ္။ မတ္ေပးပါတယ္။ တက္တက္ႂကြႂကြ က်က္သေရရွိရွိ လန္းလန္းဆန္းဆန္း ေနႏိုင္ပါတယ္။"

"သားတို႔မွာ သမီးတို႔မွာ သတိေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ သတိရွိလို႔ သိပါတယ္။ အေျခအေနကို သိပါတယ္။ ဘယ္ေရာက္ေနတယ္ သိပါတယ္။ ဘာလုပ္ေနတယ္ သိပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္ သိပါတယ္။"

"သားတို႔မွာ သမီးတို႔မွာ သမာဓိေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ သမာဓိရွိလို႔ စူးစိုက္ပါတယ္။ တည္ၾကည္ပါတယ္။ စာက်က္တဲ့ခါ စူးစိုက္ပါတယ္။ သခ်ၤာတြက္ေတာ့ စူးစိုက္ပါတယ္။ စာသင္ခန္းထဲမွာ စူးစူးစိုက္စိုက္ တည္ၾကည္ပါတယ္။"

"သားတို႔မွာ သမီးတို႔မွာ ပညာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ပညာရွိလို႔ ခြဲျခားတတ္ပါတယ္။ အမွန္အမွား ခြဲျခားတတ္ပါတယ္။ သင့္ေတာ္မေတာ္ ခြဲျခားတတ္ပါတယ္။ ေျပာသင့္ မေျပာသင့္၊ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ခြဲျခားတတ္ပါတယ္။"

"ပစၥည္းရွိမွ လူခ်မ္းသာ။ ဥစၥာရွိမွ လူခ်မ္းသာ။ သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ။ ငါးမ်ိဳးဆိုတာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းပါ။ သဒၶါေတြ ရွိမွ၊ ဝီရိယေတြ ရွိမွ၊ သတိေတြ ရွိမွ၊ သမာဓိေတြ ရွိမွ၊ ပညာေတြ ရွိမွ သူေတာ္ေကာင္း အစစ္ပါ။"

"သူေတာ္ေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာေတြ စုေဆာင္းပိုင္ဆိုင္ၿပီး သူေတာ္ေကာင္း အစစ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ။"

:)
ရွင္အာစာရ

No comments:

Post a Comment