Monday, April 27, 2015

ဆက္ရန္ . . . . .


ဘြဲ႔ပံုလက္မွတ္၌ အသက္ (၂၆)၊ သိကၡာ (၆)ႏွင့္ အဂၤလိပ္ႏွစ္ ၁၉၉၈တို႔ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။  (စစ္ကိုင္းတိုင္းကို မႏၲေလးတိုင္းဟု မွားယြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။) သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ၊ BA (Buddhism)ဟူ၍ တစ္ဘြဲ႔ကို ႏွစ္မည္ခြဲ ေပးထားေသာ ထိုအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကိုသာ အခိုင္အမာ အားကိုးရာျပဳလ်က္ အလုပ္စေတာ့မည္ဟု စိတ္ကူးခဲ့သည္။ စာသင္သား အျဖစ္ျဖင့္ စာမက်က္ခ်င္ေတာ့ျခင္းသည္ ပဓာနအေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စာသင္တိုက္တစ္ခု တည္ေထာင္မည္။ စာခ်မည္။ ျပန္ၾကည့္ေသာအခါ လြယ္လြန္းေသာ စိတ္ကူးဟု ထင္မိသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ကူးမွ်ေတာ့ မဟုတ္။ အလုပ္စလိုက္ေသးသည္။ “ရည္ခၽြန္စာသင္တိုက္ဟု နာမည္ေပး၏။  မႏၲေလး သက်သီဟ အသင္း၏ စာေမးပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္မည့္ ရည္ခၽြန္သာမေဏတို႔အတြက္ ပရိယတၱိစာေပႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာတို႔ ပို႔ခ်မည္ဟူေသာ စိတ္ကူးစာသင္တိုက္အေၾကာင္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား လုပ္လိုက္ေသးသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စိုင္ျပင္ရြာအတြက္ စိတ္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (စိုင္ျပင္ရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔ အကြာ၌ ဇာတိရြာ ရင္းရဲ ရွိသည္။)


ထို စိတ္ကူးကို စိုင္ျပင္ရြာေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ (၇)ပါးထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထား တိုင္ပင္သည္။ ေကာင္းသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၾကသည္ကို ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ မွတ္မိသည္။ ပုပု၀၀ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ တစ္ခုကို ၀ိေသသအားျဖင့္ မွတ္မိသည္။ “ငါတစ္ေယာက္တည္း မၿပီးဘူး။ ရြာက ကိုယ္ေတာ္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္လိုက္အံုးမယ္။ ၿပီးမွ အေၾကာင္းျပန္မယ္။ ေက်ာင္းတိုက္သစ္ တည္ေထာင္ျခင္း ကိစၥကို ရြာခံေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္မ်ားက ဆန္႔က်င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ထင္မိသကဲ့သို႔ မဆန္႔က်င္သင့္ မဆန္႔က်င္းေကာင္းဟုလည္း ယံုၾကည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ကို ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ သတင္းစကား တစ္စံုတစ္ရာ တိုက္႐ိုက္ မၾကားရဘဲ သြယ္၀ိုက္ေသာ တားျမစ္မႈကို ရရွိခဲ့သည္။ရြာမွျပန္လာၿပီး ငယ္စာသင္တိုက္ျဖစ္သည့္ မံုရြာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေရႊဂူပါဠိတကၠသိုလ္၌ (သာသနာ့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းပိတ္ရာသီ) ခိုလႈံခိုက္ အဆိုပါ တားျမစ္မႈကို ရရွိခဲ့သည္။ နာယကဆရာေတာ္ ဦးစိတၱရက မိန္႔ၾကားဆင့္ေခၚသျဖင့္ သြားေရာက္ရသည္။ စိုင္ျပင္ရြာ၌ စိတ္ကူးထားေသာ စာသင္တိုက္ကို ရြာခံဘုန္းႀကီးမ်ား မလိုလားၾကေၾကာင္း၊ နားခ် တားျမစ္ေပးရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္းကို “ေမာင္ေကာ၀ိဒ လာသြားတယ္ဗ် အစခ်ီကာ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ မိန္႔ၾကားသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူရန္ ဆံုးမသည္။ အာမ ဘေႏၲ ခံယူခဲ့ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္မႈတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။ဤသို႔လွ်င္ စာသင္သား အျဖစ္ျဖင့္ ဆက္လက္၍ စာက်က္ျပန္သည္မွာ 9/11 အၾကမ္းဖက္မႈ ေပၚေပါက္ခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္၌ သာသနတကၠသီလမဟာဓမၼာစရိယ၊ MA (Buddhism)ဘြဲ႔ ႏွင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္၌ PhD (BDh) ဘြဲ႔တို႔ ရရွိသည္အထိ ေက်ာင္းတိုက္တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ကူး ျပန္မေပၚခဲ့ေပ။၂၀၁၂ခုႏွစ္က်မွ ရာဟုလာစိတ္ကူး ေပၚလာသည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ စကၤာပူ မဂၤလ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ရွိ စာသင္ခန္းတစ္ခု၏ အမည္သည္ ရာဟုလာဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္လာရန္ စိတ္ကူး၏ အေျခခံ ျဖစ္သည္။ စကၤာပူမွ ျပန္လာၿပီး စိုင္ျပင္ရြာမွာပင္ ရာဟုလာကို တည္ေထာင္သည္။ ေက်ာင္းေျမ အလွဴခံသည္။ ယခင္နည္းအတိုင္း ေက်းရြာသံဃာေတာ္မ်ားထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားသည္။ အမ်ားသေဘာဟုပင္ တံု႔ျပန္ေတာ္မူၾကေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျငင္းဆိုေတာ္မူၾကသည္။ေက်းရြာ၌ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားလြန္းေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္၏။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၈)ေက်ာင္း ျဖစ္ေနၿပီ။ ယခင္က (၇)ေက်ာင္း ရွိခဲ့၏။ တစ္ေက်ာင္း တိုးထားသည္။ ရည္ခၽြန္စာသင္တိုက္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း၌ ေဇယ်ာသီရိ အမည္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တိုးေန၏။ ေနရာလြတ္ မရွိေအာင္ ေနရာယူထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သာမန္ၾကည့္လွ်င္ ေက်းရြာတစ္ရြာ၌ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၈)ေက်ာင္း ရွိေနျခင္းသည္ပင္ မ်ားလြန္းေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္ စိုင္ျပင္ရြာသည္ သာမန္ရြာတစ္ရြာ မဟုတ္ေပ။ အိမ္ေျခ (၁၅၀၀)ခန္႔ရွိေသာ ၿမိဳ႕နီးနီး ရြာႀကီးတစ္ရြာ ျဖစ္၏။ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၁၃)ရပ္ကြက္ ရွိ၏။ ရဲစခန္း၊ ေစ်း၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ရွိသည္။ ရာဟုလာ ေရာက္လာျခင္းသည္ ေက်းရြာအတြက္ တာ၀န္ပိုတစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္ ေက်ာင္းသစ္တိုးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟူေသာ မူကိုသာ ေက်းရြာေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္မ်ားက စြဲကိုင္ထားသည္။ထို႔ေနာက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု တိုးလာျပန္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားလွ်င္ ေက်းရြာအတြင္း ဒကာဒကာမ အကြဲအျပဲ မ်ားမည္ဟု အမိန္႔ရွိၾက၏။ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္။ ရာဟုလာ မလာခင္က မည္၍မည္မွ် ညီညြတ္ခဲ့ၾကပါသနည္း၊ ညီညြတ္ေရးအတြက္ မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသနည္း ေမးခြန္းမ်ားစြာ စဥ္းစားမိသည္။ စကားတိုင္းကို အ႐ိုးခံစိတ္ျဖင့္ မယံုၾကည္သင့္ေၾကာင္း မွတ္ယူထားၿပီးျဖစ္၍ ေက်ာင္းမ်ားလြန္းသည္၊ အကြဲအျပဲ ျဖစ္လာမည္ဟူေသာ ပင္မ အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွစ္ခုသည္ ရာဟုလာ မလာေစခ်င္၍ ဖန္တီးထားေသာ ဆင္ေျခမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ကာ လာဟုလာအတြက္ ခရီးဆက္ခဲ့သည္။ခရီးကား ၾကမ္းသေလာက္ အားပါ၏။ အဖ်က္အား ျပင္းထန္သည္။ အကူအားလည္း ထက္သန္သည္။ ရာဟုလာ မလာခင္က ရွိႏွင့္ေသာ ရြာခံ အားၿပိဳင္မႈသည္ ရာဟုလာကို ဗဟိုျပဳလိုက္၏။ ေရြးစရာလမ္း မရွိေပ။ အကူအားကို ယူရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ အမွန္စကား ဆိုရေသာ္ အကူအားကို လက္ခံရယူေသာ္လည္း အူယားဖားယား မလုပ္မိသကဲ့သို႔ အဖ်က္အားကိုလည္း ခါးခါးသီးသီး မရွိတတ္ေပ။ခရီစဥ္ အက်ဥ္းမွာ . . . ရပ္/ေက်း သံဃာ့နာယက အဖြဲ႔က ရာဟုလာကို ေထာက္ခံသည္။ ရြာခံ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ားက ရာဟုလာကို အလိုမရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႔က ရာဟုလာကို မေထာက္ခံေပ။ အထက္ ဆက္တက္ရန္ အလြတ္သေဘာ ႏႈတ္မိန္႔ေပးသည္။ ေက်ာင္းသစ္တည္ေထာင္ျခင္း ကိစၥ၌ တိုင္းသံဃာ့နာယက အဖြဲ႔သည္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔ထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔က ဗဟို၀န္ေဆာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ေစလႊတ္၍ စိစစ္ၿပီး ရာဟုလာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားလိုက္သည္။ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။သို႔ေသာ္ စိုင္ျပင္ေက်းရြာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ားက ရာဟုလာကို အသိအမွတ္ မျပဳႏိုင္ေပ။ အဆက္အဆံ မျပဳဘဲ ညီညြတ္စြာ ၀ိုင္းပယ္ၾကသည္။ အနီးအပါး ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ားကိုလည္း ရာဟုလာႏွင့္ အဆက္အဆံ မလုပ္ၾကရန္ တားျမစ္သည္။ ရာဟုလာ လံုးပါးပါးရန္ ရည္ရြယ္ဟန္တူသည္။ တားျမစ္၍ မရေပ။ ေဂါစရဂါမ္ သံဃာမ်ားက ရာဟုလာကို ေရြးလိုက္ၾကသည္။ စိုင္ျပင္ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ၀ိုင္းပယ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ေဂါစရဂါမ္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဆက္ဆံမႈကိုလည္းေကာင္း လက္ခံရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ေဂါစရဂါမ္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမွာ မထူးဆန္းလွေသာ္လည္း စိုင္ျပင္ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈမွာ သတိထားရမည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလည္း စိုင္ျပင္ရြာ၌ ရဟန္းခ်င္း ၀ိုင္းပယ္မႈ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေက်ာင္းသားဘ၀ ကိုရင္ဘ၀က ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမေက်ာင္းတိုက္ကို တစ္ျခားေက်ာင္းမ်ားက ၀ိုင္းပယ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းကို အတိအက် မသိရေသးေပ။ သာသနဓဇဓမၼာစရိယဘြဲ႔ရ ေက်ာင္းမဆရာေတာ္ ဦးဓမၼပါလသည္ အပစ္ပယ္ခံ ဘ၀ျဖင့္ တျမန္ႏွစ္က ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ယခုလည္း အစဥ္အလာ ၀ိုင္းပယ္ႏွိပ္ကြပ္နည္းကို ရာဟုလာအတြက္ မ်ိဳးပြားယူထားၾကသည္။ ၀ိုင္းပယ္ႏွိပ္ကြပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ာင္းမေက်ာင္းႏွင့္ ရာဟုလာေက်ာင္း မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိသည္။ ရာဟုလာ ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းမဆရာေတာ္ကဲ့သို႔ သာသနဓဇဓမၼာစရိယဘြဲ႔ မရရွိ၊ ရာဟုလာေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းမေက်ာင္းကဲ့သို႔ ေမွးမွိန္မည့္ အလားအလာ မေတြ႔ရ၊ ေက်ာင္းမေက်ာင္းသည္ အထီးတည္း ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ ႐ိုးရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ရာဟုလာသည္ ေဂါစရဂါမ္ သံဃာအားႏွင့္ အနီးအေ၀း ဒကာဒကာမအား ရွိေနသည့္ ပညာေရးဌာန တစ္ခု။ ရာဟုလာ မေပၚခင္က ေက်ာင္းမေက်ာင္းကို အျခားေက်ာင္း (၇)ေက်ာင္းက ၀ိုင္းပယ္ႏွိပ္ကြပ္ၾကေသာ္လည္း ရာဟုလာကို ၀ိုင္းပယ္ႏွိပ္ကြပ္သည္မွာ (၆)ေက်ာင္းသာ ရွိၿပီး (၂)ေက်ာင္းက အလိုက္သင့္ ဆက္ဆံသည္။ (၆)ေက်ာင္းအနက္ (၂)ေက်ာင္းက အခိုင္အမာ ဦးေဆာင္၍ (၄)ေက်ာင္းက အလိုက္သင့္ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ ေနာက္လိုက္မ်ားဟု ယူဆရသည္။ ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိသည္။မည္သို႔ဆိုေစ ဤနည္းအတိုင္း ရပ္တည္ႏိုင္သေရြ႕ ရာဟုလာ တိမ္ေကာရန္ မရွိ။ စည္ပင္ရန္သာ ရွိ၏။ အဖ်က္အားကို မည္သို႔ ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္မည္နည္း ၾကံစည္စိတ္ကူးရင္း ရာဟုလာ စည္ပင္ေရး ခရီးဆက္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။:)

ရွင္အာစာရNo comments:

Post a Comment