Sunday, October 19, 2014

ပံုမဲ့ကာတြန္း (၃၃)

ကာတြန္းလူ - ၁။   ။ “အဲ့ဒီေကာင္ . . . လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ . . . ဆက္ဆံေရးေတြ . . . ေကာင္းတယ္ . . .။ အင္း . . . တစ္ခုပဲ မေကာင္းတာ . . .  က်န္တာေတြ အကုန္ေကာင္းတယ္ကြာ။”

ကာတြန္းလူ - ၂။   ။ “တစ္ခု . . . ဘာမေကာင္းတာလဲ။”

ကာတြန္းလူ - ၁။   ။ “စိတ္ဓာတ္။”

No comments:

Post a Comment