Wednesday, September 4, 2013

ပံုမဲ့ကာတြန္း (၂၄)ကာတြန္းလူ။   ။ “တပည့္ေတာ္ . . . သံသရာအတြက္ ၾကည့္ၿပီး ေသရာပါေအာင္ လွဴတယ္ဘုရား . . .။ . . . သီလလည္း . . .”

ကာတြန္းဘုန္းႀကီး။  ။ “အိမ္း . . . ေအး ေအး ေအး။ သာဓု သာဓု သာဓု။”
(“အင္း . . . . . . . . . . ငါ့ကေတာ့ . . . တစ္ဘ၀စာ တစ္နပ္စာေလး ၾကည့္ၿပီး . . . . . . .။”)

No comments:

Post a Comment