Monday, April 15, 2013

World Peace (Part 3) - ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရ (အပိုင္း ၃)
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရအတြက္ ကမၻာ့သာသာႀကီးမ်ား

အခု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ အေျခခံ သေဘာတရားေတြဟာ ကမၻာ့သာသာ၀ါဒ အားလုံးတို႔ရဲ့ ကိုယ္က်င့္ဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဂ်ိန္းဘာသာ၊ ဂ်ဴးဘာသာ၊ ဆစ္ခ္ဘာသာ၊ တာအိုဘာသာ၊ ဇို႐ိုအက္စ္တားဘာသာဆိုတဲ့ ကမၻာ့ ဘာသာႀကီးေတြ အားလံုးမွာ တူညီတဲ့ ေမတၱာစံေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဘာသာေရး က်င့္ထံုးနဲ႔ လူသားေကာင္းက်ိဳး သည္ပိုးဖို႔ဆိုတဲ့ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိၾကပါတယ္။ ဘာသာ၀င္ေတြကို ေကာင္းျမတ္သည္ထက္ ေကာင္းျမတ္တဲ့ လူသားေတြ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးရာမွာ တူညီတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိၾကတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ဆိုတဲ့ ကံသံုးပါး အျပစ္ကင္း စင္ၾကယ္ေအာင္ ဘာသာတရား အားလံုးက ကိုယ္က်င့္သီလေတြကို သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ဘာသာတရား အားလံုးက မလိမ္ညာဖို႔ မခိုးမ၀ွက္ဖို႔ မသတ္ျဖတ္ဖို႔ စတာေတြ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ လူသားေတြရဲ့ ဂု႐ုႀကီးေတြ ခ်မွတ္ပညတ္ခဲ့တဲ့ ကိုယ္က်င့္သီလေတြရဲ့ တူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ အတၱကင္းစင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။  ဂု႐ုႀကီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ တပည့္သာ၀ကေတြကို ေမာဟအရင္းခံတဲ့ မေကာင္းမႈလမ္းကေန ေသြဖယ္ၿပီး ေကာင္းျမတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေစခ်င္ၾကပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းနဲ႔ တစ္ျခား ျပႆနာရင္းျမစ္တို႔ ကိန္း၀ပ္ရာျဖစ္တဲ့ အထိန္းအကြပ္ ကင္းတဲ့စိတ္ကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဘာသာတရား အားလံုးက သေဘာတူပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ သီလရွိတဲ့၊ ကုိယ္က်င့္ေကာင္းတဲ့၊ ပညာဉာဏ္နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ဘာသာေရး အေျခအေနတစ္ခုဆီ ေရာက္ႏိုင္မယ့္ အက်င့္လမ္းကို သြန္သင္ျပသေပးၾကပါတယ္။ ဒီလိုအဓိပၸာယ္နဲ႔ ဘာသာတရားအားလံုး တူညီၾကတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကာလ ကြဲျပားမႈ၊ အေျခအေန မတူညီမႈနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမိုးတာေတြေၾကာင့္ တရားေဒသနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာသာေရးရဲ့ အေတြးအေခၚပိုင္းကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပညာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျငင္းခံုေနမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခ်ဥ္းကပ္မႈပိုင္းက အေသးအဖြဲ ကြဲလြဲခ်က္ေတြကို ျငင္းခံုေနမယ့္အစား ဘာသာတရား အားလံုးက ေကာင္းျမတ္မႈအတြက္ သင္ၾကားေပးတဲ့ ကိုယ္က်င့္သီလေတြကို ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ လက္ေတြ႔အသံုးခ်လိုက္တာက ပိုၿပီးေတာ့ အက်ိဳးရွိပါတယ္။

ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကုသခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသလိုေပါ့။ လူသားေတြ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ဖို႔ ဘာသာတရား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပါတယ္။ သက္ရွိအားလံုး ဆင္းရဲဒုကၡကို ေရွာင္လႊဲၿပီး ခ်မ္းသာသုခကို ခံစားႏုိင္ဖို႔ ဘာသာတရား အားလံုးက သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္နဲ႔ အားထုတ္ေနၾကတာ မဟုတ္လား။ ဘာသာေရး သစၥာတရားေတြ တင္ျပပံု တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုၿပီး သေဘာက်ရတဲ့ အေၾကာင္းတရား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႔ႏွလံုးသားက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းတရား ရွိပါတယ္။ အဲဒါက ပိုၿပီးေတာ့ ႀကီးျမတ္ပါတယ္။ လူသားေတြရဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ ကမၻာႀကီးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဘာသာတရား တစ္ခုစီက နည္းလမ္းတစ္ခုစီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈက အေရးမႀကီးပါဘူး။ ဥပမာ တစ္ျခားဘာသာ၀င္ေတြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔၊ ဗုဒၶဘာသာ အားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ ဘုန္းႀကီးတို႔ မစဥ္းစားပါဘူး။ လူသား၀ါဒီ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေရာက္အေနနဲ႔ လူ႔သားရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတာကိုပဲ စဥ္းစားပါတယ္။

ကမၻာ့ဘာသာႀကီးေတြရဲ့ အေျခခံ တူညီခ်က္ေတြကို ညႊန္ျပရင္း ဘာသာတရား တစ္ခုခုအတြက္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ဖို႔ တစ္ျခားဘာသာတရားေတြကို ခုတံုးမလုပ္ပါဘူး။ ဘာသာတရား အသစ္တစ္ခုလည္း မရွာေဖြပါဘူး။ လူသားရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ၾကြယ္၀ဖို႔၊ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာတရားေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ စြမ္းရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး စ႐ိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတဲ့ လူ႔စိတ္အေထြေထြ ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး လိုအပ္ပါတယ္။ အစားအစာလိုေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕က ခရစ္ယန္ကို ပိုၿပီး သေဘာက်တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဗုဒၶဘာသာကို ပိုႀကိဳက္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ရယ္လို႔ မရွိဘဲ အရာရာဟာ ကိုယ့္ကံ၊ ကိုယ့္အျပဳအမူေပၚမွာပဲ မွီတည္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႀကိဳက္ၾကတာပါ။ တစ္ျခားဘာသာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အလားတူ အျငင္းပြားစရာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘ၀ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ဖို႔၊ ဘာသာေရး လိုအပ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အဆင္ေျပဖို႔၊ တစ္ဦးစီ တစ္ေယာက္စီရဲ့ အစဥ္အလာ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္နဲ႔ သင့္ေတာ္ဖို႔ လူသားေတြအတြက္ ကမၻာ့ဘာသာတရား အားလံုး လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။


(ဆက္ရန္ . . . . .)

:)
ရွင္အာစာရ

Dalai Lama၏ “A Human Approach to World Peace”ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။
Ref: (20 May 2011):
http://www.dalailama.com/messages/world-peace/a-human-approach-to-peace

No comments:

Post a Comment