Monday, July 11, 2011

World Peace (Part 2) - ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရ (အပိုင္း ၂)


ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ေရေသာက္ျမစ္ က႐ုဏာတရား

ဗုဒၶ၀ါဒ ဒႆန အလိုအရ ျပႆနာ အမ်ားစုဟာ တြယ္တာတပ္မက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရ တာပါ။ ၾကာရွည္တည္တံ့ လိမ့္မယ္လို႔ အမွတ္မွား ထားၾကတဲ့ အရာေတြ အေပၚမွာ တြယ္တာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတာပါ။ ႏွစ္သက္တြယ္တာစရာ အာ႐ံု၀တၳဳေတြကို လိုက္စားတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ရန္လိုမႈနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတို႔ကို ထိေရာက္တဲ့ လက္နက္ကိရိယာအျဖစ္ ယူဆ အသံုးျပဳျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီမေနာကံ ဆိုးေတြဟာ အလြယ္တကူနဲ႔ ကာယကံ ေျမာက္လာပါတယ္။ ျမင္သာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ ေသြးထြက္သံယို တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီလို မေနာဆိုးေတြဟာ လူ႔စိတ္အစဥ္မွာ အနမတဂၢသံသရာ ကတည္းက ျဖစ္ပြားလာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ အက်ိဳးဆက္ ေတြကေတာ့ ေခတ္မီတဲ့ လက္ရွိအေျခေနမွာ ပိုၿပီးေျပာင္ေျမာက္တာေပါ့။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ။ ဒီအႏၲရာယ္ေတြကို ဘာလို႔ ထိ္န္းခ်ဳပ္သင့္လဲ ဆိုတာကေတာ့ ကမၻာ့ျပႆနာ အားလံုးနီးပါးဟာ သူတို႔ိကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳရတာျဖစ္လို႔ပါပဲ။

မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြ ၾကားထဲမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေမတၱာနဲ႔ က႐ုဏာတို႔ဟာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ့ လူ႔က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ရက္ထည္အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားနားလည္ပါတယ္။ က႐ုဏာဆိုတာ ဘာလဲလို႔ အရင္ ရွင္းျပပါရေစ။ တကယ့္ဆင္းရဲတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို သနားမိတဲ့အခါ ဒါမမဟုတ္ ငဲ့ညႇာမိတဲ့အခါမွာ သူ သို႔ိမဟုတ္ သူမ ဆင္းရဲတဲ့အတြက္ က႐ုဏာ သက္မိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က႐ုဏာဟာ ပရဟိတစိတ္ထား အေပၚမွာ အေျခတည္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ရွိတာက ဇနီးမယား လင္ေယာက်္ား သားသမီး ဒါမွမဟုတ္ ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြတုိ႔ အေပၚမွာ ထားတဲ့ ခ်စ္ေမတၱာ၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ တပ္မက္တြယ္တာမႈ အေပၚမွာ အေျခတည္ပါတယ္။ တြယ္တာမႈ ေျပာင္းလဲသြားတဲအခါမွာ ၾကင္နာမႈလဲ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ေပ်ာက္ကြယ္လည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေမတၱာစစ္မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာဟာ တြယ္တာတက္မက္မႈ အေပၚမွာ အေျခမတည္ပါဘူး။ ပရဟိတ သေဘာထားအေပၚမွာ အေျခတည္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သင့္ရဲ့ ကရုဏာ တရားဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဆင္းရဲေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဆင္းရဲ ဒုကၡကို လူသားဆန္ဆန္ တုံ႔ျပန္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိ ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ ဒီလို က႐ုဏာမ်ိဳး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ က႐ုဏာကေန အကန္႔အသတ္ မဲ့တဲ့ က႐ုဏာ ျဖစ္လာေအာင္လည္း တိုးခ်ဲ႕ရပါမယ္။ သက္ရွိသတၱ၀ါ အားလံုးအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့၊ ခြဲျခားမႈ မရွိတဲ့၊ ရပ္ဆိုင္းမႈ မရွိတဲ့၊ ကန္႔သတ္မႈ မရွိတဲ့ က႐ုဏာ တရားဟာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြ လႊမ္းမိုးေနတဲ့၊ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ မိသားစု အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ သာမာန္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈနဲ႔ မတူဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေထာက္ခံအားေပးသင့္တဲ့ ေမတၱာဆိုတာ ဒီလို က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေမတၱာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို ဒုကၡေပးခဲ့တဲ့သူ၊ ကိုယ့္ရန္သူ အေပၚမွာေတာင္ ထားရွိႏိုင္တဲ့ ေမတၱာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ဆင္းရဲ ဒုကၡကို ေရွာင္ရွားလိုၾကတယ္၊ ခ်မ္းသာသုခကို လိုလားၾကတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ က႐ုဏာတရား ပြားမ်ားၾကဖို႔ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ ဒီက႐ုဏာဟာ ယုတၱိတန္တဲ့ ခံစားမႈ၊ အတၱစြဲရွိတဲ့ ခံစားမႈ အေပၚမွာ အေျခတည္ပါတယ္။ သတၱ၀ါ တိုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ လိုအင္ဆႏၵ၊ ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္တဲ့ လိုအင္ဆႏၵကို ဖန္တီးေပးတဲ့ ခံစားမႈ ေ၀ဒနာအေပၚမွာ အေျခည္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔ဟာ တူညီတဲ့ လိုအင္ဆႏၵနဲ႔ ေမြးးဖြားလာခဲ့ၾကတာပါ။ လိုအင္ဆႏၵေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ တူညီတဲ့ အခြင့္အေရးေတြလည္း ရွိသင့္တာေပါ့။ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွတဲ့ တစ္ျခားသတၱ၀ါေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာ တစ္ျခားသတၱ၀ါေတြက ပိုၿပီး အေရးႀကီး တယ္လို႔ခံစားရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ကတစ္ေယာက္ တည္းျဖစ္ေနၿပီး၊ တစ္ျခားသတၱ၀ါေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး တိဗက္ဗုဒၶဘာသာက သက္ရွိအားလံုးကို ကိုယ့္ရဲ့ ခ်စ္မိခင္လို သေဘာထားဖို႔၊ အားလံုးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈနဲ႔၊ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ဖို႔ သြန္သင္ေပးပါတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဒီလိုပါ။ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္န႔ဲ အညီ ေျပာရရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ အႀကိမ္မေရတြက္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေမြးဖြားခဲ့ၾကပါၿပီ။ ျပန္လည္ေမြးဖြား ခဲ့ဲၾကရပါၿပီ။  ဒါ့ျပင္ သတၱ၀ါတုိင္းဟာ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ့ မိဘ ျဖစ္ခဲဖူးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ လက္ခံႏိုင္ စရာပါပဲ။ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ စၾက၀ဠာ အတြင္းမွာရွိၾကတဲ့ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔ဟာ မိသားစု၀င္အျဖစ္ ေတာ္စပ္ၾကပါတယ္။

ဘာသာေရးကို ယံုၾကည္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ မယံုၾကည္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမတၱာနဲ က႐ုဏာကို တန္ဖိုးမထားတတ္တဲ့ သူရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တေတြဟာ ေမြးဖြားလာတာနဲ႔ မိဘမ်ားရဲ့ ေစာင့္ေေရွာက္မႈနဲ႔ ၾကင္နာမႈ ေအာက္မွာရွိၾကပါတယ္။ ဘ၀ေနာက္ပိုင္း ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရခ်ိန္နဲ႔ အိုမင္းခ်ိန္တို႔မွာ သူတစ္ပါးရဲ့ ၾကင္နာမႈကုိ မွီခိုရွင္သန္ရတယ္ဆိုရင္ ဘ၀အလယ္ပိုင္းမွာ ဘာျဖစ္လို႔ တစ္ဘက္သားကို ၾကင္ၾကင္နာနာ မဆက္ဆံရမွာလဲ။

အၾကင္နာ ႏွလံုးသား (လူသားအားလံုးနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ခံစားမႈ) ဖြံၿဖိဳးးဖို႔အတြက္ လုပ္ေနက် ဘာသာေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ပါစရာမလိုပါဘူး။ အၾကင္နာတရားဆိုတာ ဘာသာေရးကို ယံုၾကည္သူေတြ အတြက္သာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳး ဘာသာ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စု မခြဲျခား မသတ္မွတ္ဘဲ အားလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့၊ ေရရွည္လည္း တည္တံ့မယ့္ ဒီ အျမင္မ်ိဳးနဲ႔ သတၱ၀ါ အားလံုးကို ႐ႈျမင္သူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကင္နာတရားဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရမယ့္၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရမယ့္၊ အစြမ္းထက္တဲ့ ခံစားမႈတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဒါကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားတတ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လံုျခံဳမႈ ဆိုတာကို နားလည္မႈ လြဲေနၾကတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အၾကင္နာဆိုတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားၾကပါတယ္။

အားလံုးဟာ ခ်မ္းသာကို လိုလားၾကတယ္ ဆင္းရဲကို ေရွာင္လြဲၾကတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ကို ေရရည္ ကိုင္စြဲထားႏိုင္ၾကတဲ့အခါမွာ၊ အကန္သတ္မဲ့ မ်ားျပားလွတဲ့ သတၱ၀ါေတြနဲ႔ ႏိႈင္းစာရင္ ကိုယ္တစ္ဦးတည္းရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ အေရးမၾကီးဘူးလို႔ ယူဆႏိုင္ၾကတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ပိုင္တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာကို သူတစ္ပါးနဲ႔ မွ်ေ၀သံုးစြဲသင့္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီအျမင္ ဒီအယူအဆကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ႏိုင္တဲ့အခါမွာ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္၊ သူတစ္ပါးအေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထားအမွန္၊ စစ္မွန္တဲ့ က႐ုဏာတရား ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ တမင္တကာ ရွာေဖြမေနရဘဲ အလိုလို ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ သူတစ္ပါးအေပၚ ေမတၱာထားျခင္းနဲ႔ သူတစ္ပါးကို ၀န္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးရဲ့ အက်ိဳးရလဒ္၊ တကူးတကန္႔ ရွာေဖြရတဲ့တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြထက္ အဆမ်ားစြာ သာလြန္တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဘာသာေရးအရ တိုးတက္မႈရဲ့ ရလဒ္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ စိတ္ေအးခ်မ္းတာ စိတ္စိုက္မိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ အသံုးအ၀င္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀ေတြဟာ မျပန္တ္စီးေနတဲ့ ေရအလ်ဥ္ပါပဲ။ အခက္အခဲ ေျမာက္မ်ားစြာကို သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ တည္ၿငိမ္တဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ စိတ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္တဲ့အခါမွာ ျပႆနာေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အမုန္းတရား အတၱဆန္မႈ မနာလို၀န္တိုမႈနဲ႔ ေဒါသအာဃာေတြေၾကာင့္ စိတ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အခါမွာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ဟာ မိုက္မိုက္ကန္းကန္း ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီလို ဆိုးသြမ္းေနခ်ိန္မွာ စစ္ပြဲအပါအ၀င္ ဘာမဆို ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က႐ုဏာ နဲ႔ ပညာက်င့္စဥ္ေတြဟာ အားလံုးအတြက္ အသံုးတည့္ပါတယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ဖို႔ အခြင့္အေရးနဲ႔ အခြင့္အာဏာ လက္၀ယ္ပိုင္ထားသူေတြ၊ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲသူေတြအတြက္ အထူးသျဖင့္ အသံုး၀င္ပါတယ္။


(ဆက္ရန္ . . . . .)

:)
ရွင္အာစာရ

Dalai Lama၏ “A Human Approach to World Peace”ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။
Ref: (20 May 2011):
http://www.dalailama.com/messages/world-peace/a-human-approach-to-peace

No comments:

Post a Comment