Sunday, February 10, 2013

မိခင္
“သားအႀကီးကို ေခါင္းတံုး (ဂဒုံုး)လို႔ ေခၚရတာက  . . . တပည့္ေတာ္ေလွ်ာက္မယ္ . . . ဒီလို။ တပည့္ေတာ္က သားႏွစ္ေယာက္ရွိတာ တစ္ေယာက္ေတာ့ ရဟန္းျဖစ္ေစခ်င္တာ။ သားေတြကို ခဏခဏ အလွဴေပးၿပီး ခဏခဏ ရွင္ျပဳတာ။ သားအႀကီးဆို ရွင္ျပဳတာ (၁၈)ခါေတာင္ ရွိတယ္။ ခဏခဏ ကိုရင္၀တ္ရေတာ့ ေခါင္းတံုးတံုးရတာကို ျပတ္တယ္ မရွိေတာ့ဘူး။ ဟား ဟား ဟား။ သူ႔ကို ေခါင္းတံုးလို႔ပဲ ေခၚၾကေတာ့တာ။

ကိုယ့္သားေတြ ဘုန္းႀကီး မျဖစ္ေတာ့လည္း သူ႔မ်ားသားေပါ့။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေ၀ယံဘံုသာေက်ာင္းက ကိုရင္ကို ရဟန္းခံေပးမယ္။ ကိုရင္က ပထမလတ္တန္း။ ဘုန္းႀကီးအေမ မဟုတ္လည္း သာသနာ့မိခင္ေပါ့။ ရဟန္းခံမွာကို ဦးဇင္း ညတရားေဟာေပးမယ္ဆိုေတာ့ တပည့္ေတာ္ စိတ္ခ်မ္းသာသြားၿပီဘုရား။”

ေဒၚလွလွျပံဳး
ဥပုသ္ေတာ္ရပ္၊ နန္းေရွ႕၊ မႏၲေလး

No comments:

Post a Comment