Monday, December 3, 2012

ခ်မ္းေျမ့ရဂံု


ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ တစ္ခု၏ ေမးခြန္းတစ္ခု ဘုရားေလာင္း ေတာထြက္သည့္ ရက္စြဲကို ေဖာ္ျပခိုင္းထား၏။

၀င္ခြင့္ေျဖဆိုသူ ရဟန္းငယ္ တစ္ပါးက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖဆိုသည္။

“ဘုရားေလာင္း ေတာထြက္ေသာေန႔ကား ျပာသိုလျပည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။”

-----
Comment:

အဆိုပါ ရဟန္းငယ္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ က်႐ံႈးမည္ဟု ယူဆႏိုင္၏။
ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းမ်ားကား ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁။ ဗုဒၶ၀င္ႏွင့္ ျမန္မာရဟန္းငယ္တို႔ မည္၍မည္မွ် မည္သို႔မည္ပံု ဆက္စပ္မႈ ရွိသနည္း။

၂။ ဘယ္၍ဘယ္္မွ်ထိ ဆက္စပ္ပတ္သက္ဖို႔ လိုသနည္း။

၃။ “သု စိ ပု ဘာ၊ ၀ိ လိ သိ ဓာ၊ အကၡရာစြဲသံုး၊ ဤရွစ္လံုးကို” ရွင္မဟာရ႒သာရ မည္သို႔ ဖြင့္ဆိုမည္နည္း။

၄။ ရဟန္းငယ္၏ အေျဖလႊာကို စစ္ေဆးသူ၏ သႏၲာန္ ငိုအားႏွင့္ရယ္အား မည္သည့္အားက သန္မည္နည္း။

၅။ အထက္ အေၾကာင္းအရာပါ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လားေပါင္းမည္မွ် ရွိႏိုင္သနည္း။

No comments:

Post a Comment