Sunday, November 13, 2011

တရားမင္းသခင္ - . . .။ အမွန္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းဘုရားရွင္သည္ တပည့္သား သံဃာေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေကာသတိုင္းအတြင္း၌ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူရာ တစ္ေန႔သ၌ ေကသမုတၱရြာသို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူ၏။ ေကသမုတၱိရြာသည္ ကာသိတိုင္းႏွင့္ ေကာသလတိုင္းတို႔၏ နယ္စပ္ေဒသ၌ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ စည္ကား၏။ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွစ္ခုလံုးမွ လူ႔အလႊာစံုတို႔ ၀င္ထြက္သြားလာရာ၊ ၾကင္လည္က်က္စားရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပအလား စည္ကားေသာ ရြာႀကီးတစ္ရြာ ျဖစ္၏။ ေကသမုတိၱရြာ၌ ကာလာမ အႏြယ္၀င္တို႔ ေနထိုင္ၾက၏။ ကာလာမတို႔သည္ ပညာလိုလားသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ အေျမာ္အျမင္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုၾက၏။ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ေတြးေခၚတတ္ၾက၏။ ေျပာတိုင္းယံုသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ေတြးေခၚစဥ္းစားတတ္သူမ်ား၊ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ ႂကြယ္၀သူမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား၊ လူယဥ္ေက်းမ်ားအျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လက္ခံယံုၾကည္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

ကာလာမတို႔သည္ ဘုရားရွင္ ေရာက္မလာခင္ကပင္ ဘုရားရွင္၏ ေက်ာ္ေစာသတင္းကို ၾကားသိထားၾကၿပီး ျဖစ္၏။ ဘုရားရွင္သည္ သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးမွ ရဟန္းျပဳခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္း၍ သိသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိသည့္အတိုင္း က်င့္သံုးသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျပာအေဟာ ေကာင္းသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလာကအေၾကာင္း လူတို႔အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး နားလည္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆံုးမသင့္သူကို ဆံုးမရာ၌ အထူးကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုးက ဆရာတင္ထားရသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ၌ လူနတ္ျဗဟၼာတို႔၏ ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္မႈကို ခံယူရရွိေနသူျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သတင္းၾကားထားၾကၿပီး ျဖစ္၏။  ဘုရားရွင္ကို ကိေလသာ ကုန္ခန္းၿပီးသူအျဖစ္ ေလးေလးစားစား လက္ခံထားၾကေသာ ကာလာမတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတိုင္ပင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ စကားေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဘုရားရွင္ ရွိရာသို႔ အုပ္စုလိုက္ သြားေရာက္ၾကေလ၏။ ကာလာမတို႔ ေရာက္လာခ်ိန္၌ ဘုရားရွင္သည္ ေကသမုတၱိရြာအနီး ေတာစပ္ရွိ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူေန၏။

ကာလာမတို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ ထံေတာ္ပါးသို႔ ေရာက္ရွိၾကေသာအခါ ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသ ေပးၾက၏။ ဘုရားရွင္၏ အနီးအပါး၌ သင့္ေတာ္သလို ေနရာယူၿပီးၾကေသာအခါ အခ်ိဳ႕က ၎တို႔၏ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ အမည္နာမ စသည္ကို ေျပာၾကား၍ ဘုရားရွင္ကို ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕က လက္အုပ္ခ်ီလ်က္သာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾက၏။ ရြာသားအားလံုးတို႔ ဘုရားရွင္၏ အနီးအပါး၌ ေနသားတက် ျဖစ္သြားၾကၿပီး ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာသည့္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီကၽြမ္း၀င္သြားၾကေသာအခါ ရြာသားတစ္ေယာက္က ဘုရားရွင္ကို ေလွ်ာက္ထား၏။

“အရွင္ဘုရား . . . အရွင္ဘုရား ႂကြမလာခင္က ဘာသာေရးသမား ဂု႐ုႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တပည့္ေတာ္တို႔ဆီကို လာခဲ့ၾကပါတယ္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔က အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ၊ ဘာသာ၀ါဒေတြကို စိတ္၀င္ၾကတဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္တို႔ဆီကို ေတြးေခၚရွင္ႀကီးေတြ၊ ဘာသာေခါင္းေရးေဆာင္ႀကီးေတြ လာၾကတာပါ ဘုရား။

သူတို႔ရဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ၊ သူတို႔ရဲ့ ဘာသာ၀ါဒေတြက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူၾကပါ ဘုရား။ မတူတာေတြထဲမွာကိုပဲ ေလးစားေလာက္တာေတြ၊ မွတ္သားသင့္တာေတြေတာ့ ပါပါတယ္ ဘုရား။ သူတို႔အားလံုးမွာ ထူးျခားခ်က္ေတြ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ရွိၾကပါတယ္ ဘုရား။ သူတို႔အားလံုးရဲ့ ေဆြးေႏြးေျပာခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တပည့္ေတာ္တို႔ လက္ခံႏိုင္ၾကပါတယ္ ဘုရား။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းကေတာ့ အယူအဆခ်င္း၊ ဘာသာ၀ါဒခ်င္း ႏွီးေႏွာေစ့စပ္လို႔ မရၾကပါ ဘုရား။ သူတို႔ခ်င္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနၾကၿပီဆိုရင္ တပည့္ေတာ္တို႔ နားလည္ရ ခက္ကုန္ပါတယ္ ဘုရား။ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ ႏွိမ္ခ်ပုတ္ခတ္တာေတြ၊ ထိပါးေစာ္ကားတာေတြ၊ ကိုယ့္အယူအဆ ကိုယ့္၀ါဒကို ေျမႇာက္ပင့္ၾက ခ်ီးမြမ္းၾကၿပီး သူ႔အယူအဆ သူ႔၀ါဒကို ကဲ့ရဲ့ၾက ထိပါးၾကတာေတြ ရွိလာတဲ့အခါမွာ တပည့္ေတာ္တို႔ သံသယပြားရပါတယ္ ဘုရား။ ဘယ္ဟာ အမွန္လို႔ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကရပါတယ္ ဘုရား . . .။”

ရြာသား၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တို႔ကို အေလးအနက္ထား၍ စိတ္၀င္တစား နားေထာင္ေတာ္မူေနသည့္ ဘုရားရွင္သည္ ရြာသား၏ စကားအဆံုး၌ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ မွတ္ခ်က္ခ်ေတာ္မူ၏။

“မွန္တာေပါ့ . . .။ သံသယ ျဖစ္သင့္တာေပါ့။ ဆန္႔က်င္ျငင္းခံုတာေတြကို ၾကားရတဲ့အခါမွာ စဥ္းစားတတ္တဲ့ နားေထာင္သူေတြ သံသယ ျဖစ္ၾကရတာေပါ့။ ႏွစ္ဘက္ ျငင္းခံုသူေတြက ေလးစားေလာက္သူေတြ ျဖစ္ေနရင္ တစ္ဘက္ဘက္ကို လိုက္ပါဆံုးျဖတ္ဖို႔ ပိုခက္တာေပါ့။

အမွန္တရားဆီ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ေနရာမွာ စံထားသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိတယ္။ ငါ ေျပာျပမယ္။ စဥ္းစဥ္းစားစား နားေထာင္ၾကပါ။

အမွန္တရား ျမတ္ႏိုးသူဟာ သူတစ္ပါးေျပာတဲ့ စကားအတိုင္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။  အစဥ္အလာ ယံုၾကည္ထားတာမို႔လည္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။ လူေျပာမ်ားေန႐ံုနဲ႔လည္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။ စာေပက်န္းဂန္ထဲမွာ ပါတယ္ဆို႐ံုနဲ႔လည္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။ အထင္နဲ႔ မွန္းဆၿပီးေတာ့လည္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။ နည္းမွီယူၿပီးေတာ့လည္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။ အေၾကာင္းအရာကို ၾကံစည္သံုးသပ္ၿပီး သင့္ေတာ္တယ္ ထင္ရ႐ံုနဲ႔လည္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။ ကိုယ့္အယူအဆ ကိုယ့္အျမင္နဲ႔ ကိုက္ညီေန႐ံုနဲ႔လည္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။ ေလးစားေလာက္သူရဲ့ စကားျဖစ္႐ံုနဲ႔လည္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။ ဆရာသမားရဲ့ စကားျဖစ္ေန႐ံုနဲ႔လည္း မွန္တယ္လို႔ အတည္မယူရဘူး။ (***)

ကာလာမတို႔ . . . ဘယ္လို သေဘာရသလဲ။ အမွန္တရားဆီ ေရာက္ရွိဖို႔ ႀကိဳးစာရာမွာ ဒါေတြကို စံအျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သလား၊ အသံုးမျပဳသင့္ဘူးလား။ ငါ့စကားကို ေထာက္ခံသလား၊ ကန္႔ကြက္သလား။”

ဘုရားရွင္၏ အေတြးလမ္း ဖြင့္ေပးေသာ ေဒသနာေတာ္သည္ နက္နက္နဲနဲ ေတြးေခၚစဥ္းစားတတ္သည့္ ကာလာမတို႔ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေန၏။ ရဲ့ရင့္ျပတ္သား၍ ႐ိုးသားပြင့္လင္းေသာ ေဒသနာေတာ္ကို ကာလာမတို႔ အေလးအနက္ ေထာက္ခံၾကေလ၏။ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ဘုရားရွင္ကို ေလွ်ာက္ထားၾက၏။

“တစ္ဆင့္စကား ၾကားရ႐ံုနဲ႔ မွန္တယ္လို႔ မယူသင့္ပါ ဘုရား။ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ မသံုးသပ္ႏိုင္သူေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳ နည္းပါးသူေတြကေတာ့ ေျပာတိုင္းယံုတတ္ၾကပါတယ္ ဘုရား။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ယံုၾကည္တိုင္း အမွန္ မဟုတ္ႏိုင္ပါ ဘုရား။”

“ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ခံခဲ့တာေတြ အားလံုးကို မွန္တယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါ ဘုရား။ အစဥ္အလာ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြထဲမွာ အမွားေရာ အမွန္ေရာ ေရာေထြးေနတတ္ပါတယ္ ဘုရား။ အမွားကို ပယ္စြန္႔ၿပီး အမွန္ကိုပဲ ယူရမွာပါ ဘုရား။”

“ဆင္ျခင္တံု နည္းတဲ့သူေတြဟာ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ လူေျပာမ်ားေနတာေတြ၊ အႏွစ္မဲ့တဲ့ ေကာလဟလ အရပ္စကားေတြကို အဟုတ္ထင္တတ္ၾကပါတယ္ ဘုရား။ အေျခအျမစ္ မရွိတာေတြကို အမွန္ထင္ၿပီး ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ၀မ္းသာျခင္း၊ ေမ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္ ဘုရား။ အဲဒီလို မျဖစ္ရေအာင္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကရမွာပါ ဘုရား . . .။”

“စာေပက်မ္းဂန္ေတြထဲမွာ က်မ္းျပဳသူရဲ့ အယူအျမင္ေတြပဲ ပါပါတယ္ ဘုရား။ က်မ္းစာရဲ့ တန္ဖိုးဟာ က်မ္းဆရာအေပၚမွာ တည္ပါတယ္ ဘုရား။ က်မ္းစာအဆို မွန္သမွ်ကို အမွန္တရားစစ္စစ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါ ဘုရား။ ကာလေဒသအလိုက္ မွန္ကန္တာေတြလည္း က်မ္းစာထဲမွာ ပါႏိုင္ပါတယ္ ဘုရား။ က်မ္းစာအဆို မွန္သမွ်ဟာ အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတိုင္းမွာ အမွန္တရား မျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘုရား။”

“လူ႔အေတြးဟာ လူ႔အေတြးသာ ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။ အမွန္တရား မဟုတ္ပါ ဘုရား။ အထင္နဲ႔ မွန္းဆခ်က္ေတြဟာ အမွန္တရားနဲ႔ တစ္ျခားစီ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္ ဘုရား။ လူ႔အေတြးဟာ လူကို လမ္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေအာင္ေတာ့ တြန္းတင္ေပးႏိုင္ပါတယ္ . . .။ ဒါေပမယ့္ လူ႔အေတြးဟာ အႏၲိမ အမွန္တရား မျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘုရား။”

“အမွန္တရား တစ္ခုမွာ ဂုဏ္သတၱိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတတ္ပါတယ္ ဘုရား။ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ရာမွာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိရပါမယ္ ဘုရား။ အမွန္တရား တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့နည္းနဲ႔ တစ္ျခားအမွန္တရားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ တရားေသ တြက္မထားသင့္ပါ ဘုရား။ တရားေသနည္း တစ္ခုတည္းနဲ႔ မျပည့္စံုႏိုင္ပါ ဘုရား။”

“စဥ္းစားၿပီးမွ လက္ခံတာဟာ ေကာင္းပါတယ္ . . .။ ဒါေပမယ့္ သာမန္အသိဉာဏ္ရဲ့ က်က္စားရာ နယ္ပယ္ထဲ ၀င္လာ႐ံုနဲ႔ မွန္ၿပီလို႔ မဆိုႏိုင္ပါ ဘုရား။ ယုတၱိရွိတယ္၊ အေထာက္အထားရွိတယ္၊ မွန္ကန္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာေတြလည္း မွားတတ္တာပါပဲ ဘုရား. . .။”

“ကိုယ့္ရဲ့ အေတြးအျမင္ေဟာင္း အယူအဆေဟာင္းေတြနဲ႔ တစ္ထပ္တည္း က်ေန႐ံုနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အမွန္တရား မျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘုရား . . .။ ကိုယ့္အျမင္နဲ႔ တူေနလို႔ အမွန္အျဖစ္ လိုက္ခံႏိုင္ျခင္းဟာ ဉာဏ္ပညာရဲ့ အလုပ္ကိစၥ မဟုတ္ပါ ဘုရား။ အမွတ္သညာရဲ့ အလုပ္ကိစၥသာ ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။”

“ေလးစားေလာက္သူရဲ့ စကား၊ ဆရာသမားရဲ့ စကား ျဖစ္ေန႐ံုနဲ႔လည္း အမွန္တရားလို႔ မယူရဘူးဆိုေတာ့ အခု အရွင္ဘုရား ေျပာေနတာေတြကိုလည္း မစဥ္းစားဘဲ လက္မခံနဲ႔လို႔ ဆိုလိုတာလား ဘုရား . . .။”

ဘုရားရွင္သည္ ရြာသား၏ အေမးကို ႏႈတ္ျမြက္၍ ေျဖဆိုေတာ္ မမူေပ။ က႐ုဏာ အျပည့္ႏွင့္ ျပံဳးလ်က္သာ ႏႈတ္ဆိတ္ေတာ္မူေန၏။ သို႔ျဖစ္၍ ရြာသားက ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထား၏။

“အရွင္ဘုရား . . . ထူးဆန္းလွပါေပတယ္။ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလွပါေပတယ္ . . .။ ငါ့တရားသာ မွန္ကန္တယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္တတ္တဲ့ ေလးစားေလာက္သူ ဂု႐ုႀကီးေတြရဲ့ အဆံုးအမေတြနဲ႔ ကြာျခားလွပါေပတယ္။ အရွင္ဘုရားရဲ့ ရဲရင့္ပြင့္လင္းတဲ့ ေဟာၾကားခ်က္ေတြကို နာယူခြင့္ ရၾကတဲ့ တပည့္ေတာ္တို႔ ကံေကာင္းလွပါတယ္ ဘုရား . . .။”

“ေကာင္းျမတ္လွပါေပတယ္ ကာလာမတို႔ . . .။ သာဓု သာဓု သာဓု . . .။ ကာလာမတို႔ . . . အရာရာကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စဥ္းစားေတြးေခၚသံုးသပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္မွ အမွန္တရားဆီ ေရာက္လိမ့္မယ္္။

အျပစ္ရွိတဲ့ အကုသိုလ္ေတြကို အကုသိုလ္လို႔ ကိုယ္တိုင္ သိတယ္ဆိုရင္၊ ပညာရွိေတြ ကဲ့ရဲ့ၾကတဲ့ အကုသုိလ္လို႔ ကိုယ္တိုင္ သိတယ္ဆိုရင္၊ က်ဴးလြန္သူကို ပ်က္စီးေစတတ္တဲ့ ဆင္းရဲေစတတ္တဲ့ အကုသိုလ္လို႔ ကိုယ္တိုင္ သိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီလို အကုသိုလ္ကို ပယ္စြန္႔ရမယ္။

ကာလာမတို႔ . . . စဥ္းစားၾကည့္ၾကစမ္းပါ။ တပ္မက္မႈ ေလာဘေတြ၊ အမ်က္ထြက္မႈ ေဒါသေတြ၊ ေတြေဝမႈ ေမာဟေတြ သတၱဝါတို႔ရဲ့ သႏၲာန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာၿပီဆိုရင္ အက်ိဳးရွိမလား၊ အက်ိဳးယုတ္မလား။”

“အက်ိဳးယုတ္မွာပါ ဘုရား . . .။”

“မွန္ပါတယ္ ကာလာမတို႔ . . .။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြေၾကာင့္ သတၱ၀ါေတြဟာ သူတစ္ပါး အသက္ကိုလည္း သတ္ၾကတယ္။ သူတစ္ပါး မေပးတာကိုလည္း ခိုးယူၾကတယ္။ သူတစ္ပါးရဲ့ သားမယားကိုလည္း က်ဴးလြန္သြားလာၾကတယ္။  မဟုတ္မမွန္တဲ့ စကားကိုလည္း ေျပာဆိုၾကတယ္။ ဒီလို အကုသိုလ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ၾက႐ံုတင္ မကဘဲ သူတစ္ပါးကိုလည္း အကုသိုလ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေအာင္ တိုက္တြန္းၾကတယ္။ ဒီလို အကုသိုလ္ေတြဟာ က်ဴးလြန္သူအတြက္ အက်ိဳးမဲ့ဖို႔ ဆင္းရဲဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္သလား၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။”

“ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ဘုရား . . .။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ေကာင္းက်ိဳးမေပးႏိုင္ပါဘူး . . .။”

“ကာလာမတို႔ . . . ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ၾကစမ္းပါအံုး။ ဒါေတြဟာ ကုသိုလ္တရားေတြလား၊ အကုသိုလ္တရားေတြလား။”

“အကုသိုလ္ေတြပါ ဘုရား . . .။ ေသခ်ာပါတယ္ ဘုရား . . .။”

“အျပစ္ရွိသလား မရွိဘူးလား။”

“အျပစ္ရွိပါတယ္ ဘုရား။”

“ပညာရွိေတြ ကဲ့ရဲ့ၾကမလား၊ ခ်ီးမြမ္းၾကမလား။”

“ကဲ့ရဲ့ၾကမွာပါ ဘုရား။”

“စိတ္ထဲ ရွိတဲ့အတိုင္းသာ ေျဖပါ။ ဒီ အကုသိုလ္ေတြကို က်ဴးလြန္ရင္ အက်ိဳးမဲ့ၿပီး ဆင္းရဲမွာလား၊ မဆင္းရဲဘူးလား။”

“ဆင္းရဲမွာပါ ဘုရား . . .။”

“ေကာင္းပါၿပီ ကာလာမတို႔ . . .။ ဒီ အကုသိုလ္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟတို႔ကေတာ့ အျပစ္ကင္းၾကတယ္။ အေလာဘေတြ၊ အေဒါသေတြ၊ အေမာဟေတြကိုေတာ့ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းၾကတယ္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ အကုသိုလ္ တရားဆိုးေတြရဲ့ ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ မခံရတဲ့ သူေတြဟာ သူ႔အသက္ကိုလည္း မသတ္ၾကဘူး။ သူတစ္ပါး မေပးတာကိုလည္း ခိုးမယူၾကဘူး။ သူတစ္ပါးရဲ့ သားမယားကိုလည္း မက်ဴးလြန္ၾကဘူး။ မဟုတ္မမွန္တဲ့ စကားကိုလည္း မေျပာဆိုၾကဘူး။ ဒီလို အကုသိုလ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾက႐ံုတင္ မကဘဲ သူတစ္ပါးကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ တိုက္တြန္းၾကတယ္။ ဒီလို ကုသိုလ္ေတြကို က်င့္သံုးရင္ အက်ိဳးစီးပြား ရရွိလိမ့္မယ္။ ခ်မ္းသာလိမ့္မယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးမွ ေျဖၾကပါ။ ဒါကို လက္ခံႏိုင္ၾကသလား၊ လက္မခံႏိုင္ၾကဘူးလား။”

“လက္ခံႏိုင္ပါတယ္ ဘုရား . . .။”

“ကာလာမတို႔ . . . နားလည္သေဘာေပါက္လို႔ လက္ခံႏိုင္ၾကတယ္ဆိုရင္ ဒီ ကုသိုလ္တရားေတြကိုသာ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကေပေတာ့။”

“အရွင္ဘုရား . . . တစ္ခ်ိဳ႕ဂု႐ုႀကီးေတြက ကံနဲ႔ ကံရဲ့အက်ိဳးကို ျငင္းပယ္ၾကပါတယ္ ဘုရား။ ဘ၀သံသရာကိုလည္း လက္မခံၾကပါ ဘုရား။ ျပဳလုပ္တဲ့ကံအတြက္ စိုးရိမ္စရာ မလိုဘူး၊ သတၱ၀ါတိုင္းအတြက္ လက္ရွိဘ၀သာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္ ဘုရား . . .။”

“သူတို႔ ယံုၾကည္သလို ကံနဲ႔ကံရဲ့အက်ိဳး မရွိဘူး၊ ေနာက္ဘ၀လည္း မရွိဘူး ဆိုရင္ေတာ့ အခုဘ၀မွာ ေနခ်င္သလိုေနတာ သက္သာပါတယ္္။ ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ ကံနဲ႔ကံရဲ့အက်ိဳး ရွိေနတယ္၊ ေနာက္ဘ၀လည္း ရွိေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အခုဘ၀မွာ ေနခ်င္သလိုေနတာဟာ အႏၲရာယ္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတာပဲ။ မေကာင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္မိၿပီး ေနာက္ဘ၀မွာ မေကာင္းက်ိဳးေတြ ခံစားရလိမ့္မယ္။

ကာလာမတို႔ . . . ငါ့ရဲ့ တပည့္သာ၀ကေတြဟာ မက္ေမာျခင္း အဘိဇၥၽာ ကင္းၾကတယ္။ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ဗ်ာပါဒလည္း မရွိၾကဘူး။ မေတြေ၀ၾကဘူး။ ဆင္ျခင္တံုတရားလည္း ရွိၾကတယ္။ သတိလည္း ျမဲၾကတယ္။ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာမွာ ရွိၾကတဲ့ သတၱ၀ါမွန္သမွ်ကို ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဆိုတဲ့ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးနဲ႔ ဆက္ဆံၾကတယ္။ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာကို ျဗဟၼစိုရ္ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အာ႐ံုျပဳၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ့ စိတ္ဟာ ေဘးရန္ကင္းတယ္။ ေၾကာင့္ၾကကင္းတယ္။ မညစ္ညဴးဘူး။ ျဖဴစင္တယ္။ ေအးခ်မ္းတယ္။ ဒီလို ေကာင္းျမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေနထိုင္ၾကတဲ့အတြက္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ရွိၾကတယ္။

ကာလာမတို႔ . . . ေကာင္းျမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ငါ့ရဲ့ တပည့္သာ၀ကေတြ အတြက္ေတာ့ ကံနဲ႔ကံရဲ့အက်ိဳး ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဘ၀ ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ဘာမွ ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ေနထိုင္ရွင္သန္ႏိုင္ၾကတယ္။”

ဘုရားရွင္၏ ရွင္းလင္းေဟာၾကားခ်က္မ်ား အဆံုး၌

“တပည့္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ရွိလွပါတယ္ ဘုရား . . .။ အရွင္ဘုရား ေဟာၾကားတာေတြကို လိုလိုလားလား လက္ခံပါတယ္ ဘုရား . . .။ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးမွ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆံုးျဖတ္တာပါ ဘုရား . . .။ တပည့္ေတာ္တို႔အားလံုး ရတနာသံုးပါးကို အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကပါမယ္ ဘုရား . . .”ဟု

ႏႈတ္သြက္သည့္ ရြာသားတစ္ေယာက္က တက္တက္ႂကြႂကြ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ရာ ရြာသားအားလံုးတို႔သည္ ဘုရားရွင္ကို တစ္ၿပိဳင္တက္တည္း ဦးညြတ္ရွိခိုးလိုက္ၾကေလ၏။:)
ရွင္အာစာရ

-----
(***)
မာ အႏုႆေ၀န၊
မာ မရမၸရာယ၊
မာ ဣတိ ကိရာယ၊
မာ ပိဋကသမၸဒါေနန၊
မာ တကၠေဟတု၊
မာ နယေဟတု၊
မာ အာကာရပရိ၀ိတေကၠန၊
မာ ဒိ႒ိနိဇၥၽာနကႏၲိယာ၊
မာ ဘဗၺ႐ူပတာယ၊
မာ သမေဏာ ေနာ ဂ႐ူတိ။

ေကသမုတၱိသုတ္ (ကာလာမသုတ္)၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္

No comments:

Post a Comment