Monday, August 19, 2013

ဂုဏ္ေတာ္ (၂၆)ပါး ဘုရားရွိခိုး


ေလာက၀ိဒံု သမၼာသမၺဳဒၶံ  သတၳာရံ၊
ပုရိသဒမသာရထႎ အႏုတၱရံ။
သက်မုနႎ ဘဂ၀ံ ဗုဒၶံ အေသာကံ၊
မုနိပုဂၤ၀ံ ေသ႒ံ ေဇ႒ံ နာယကံ။

အရဟံ ဗဟိအႏၲဇယံ သုဂတံ၊
အမိတံ ဝိရဇံ လလိတံ အတုလံ။
စရဏံ တိဘဝူပသမံ ယမကံ၊
သုခဒံ သရဏံ ပဏမာမိ ဇိနံ။

၁။ ေလာက၀ိဒံု - ေလာကအားလံုးကို သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၂။ သမၼာသမၺဳဒၶံ - သစၥာေလးပါးကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၃။ သတၱာရံ - သတၱ၀ါတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၄။ ပုရိသဒမသာရထႎ - ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၅။ အႏုတၱရံ - အသာဆံုး အျမတ္ဆံုး ဘ၀ဂ္ခ်ဳန္းေအာင္း ထူးျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၆။ သက်မုနႎ - သာကီႏြယ္ ရဟန္းျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၇။ ဘဂ၀ံ - ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၈။ ဗုဒၶံ - သိစရာမွန္သမွ် သိေတာ္မူႏိုင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၉။ အေသာကံ - စိုးရိမ္ေသာက ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၁၀။ မုနိပုဂၤ၀ံ - ရဟန္းေတာ္တို႔၏ စံျပေရွ႕သြား ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၁၁။ ေသ႒ံ - ခ်ီးမြမ္းအပ္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၁၂။ ေဇ႒ံ - ႀကီးခမ္းနား ျမတ္္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၁၃။ နာယကံ - လမ္းျပေရွ႕ေဆာင္ အေခါင္အခ်ဳပ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။

၁၄။ အရဟံ - ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၁၅။ ဗဟိ - အႏၲ - ဇယံ - အတြင္း အပ ရန္ကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၁၆။ သုဂတံ - ေကာင္းေသာစကားကို ေဟာေျပာတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၁၇။ အမိတံ - မႏႈိင္းယွဥ္နိုင္သည့္ တန္ခိုးျပာဋိဟာရိွေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၁၈။ ဝိရဇံ - ကိေလသာျမဴ ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၁၉။ လလိတံ - တင့္တယ္သပၸါယ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၂၀။ အတုလံ - အတုမရိွေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၂၁။ စရဏံ - အက်င့္စရဏနွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၂၂။ တိ - ဘဝူပ - သမံ - ဘံုသံုးပါး၌ ကိေလသာၿငိမ္းေအးေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၂၃။ ယမကံ - ေရမီးအစံုအစံု တန္ခိုးျပာဋိဟာနွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၂၄။ သုခဒံ - ခ်မ္းသာကို ေပးစြမ္းနိုင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၂၅။ သရဏံ - ကိုးကြယ္အားထားရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။
၂၆။ ဇိနံ - မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏမာမိ - ရိွခိုးပါ၏။

No comments:

Post a Comment