Tuesday, June 5, 2012

ပံုမဲ့ကာတြန္း (၁၃)

ကာတြန္းဘုန္းႀကီး။ ။ ဒကာမႀကီးက . . . သားသမီး ဘယ္ႏွေယာက္ ရွိတာလဲ။

ကာတြန္းဒကာမ။  ။ သားေျခာက္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္ပါ ဘုရား။

ကာတြန္းဘုန္းႀကီး။  ။ သားေျခာက္ေယာက္ ရွိတာေတာင္ တစ္ေယာက္မွ ဘုန္းႀကီး မျဖစ္ဘူးလား။

ကာတြန္းဒကာမ။  ။ မွန္ပါ . . .။ တပည့္ေတာ့္ သားေတြထဲမွာ အဲဒီေလာက္ ညံ့တဲ့လူ မပါပါ ဘုရား။

-----
Comment:
ပဗၺဇၨိတဘာေ၀ါ ဒုလႅေဘာ။

No comments:

Post a Comment