Tuesday, January 24, 2012

ရဟန္းဆိုးတို႔အေၾကာင္း


ရဟန္းဆိုးတို႔အေၾကာင္း
(မဃေဒ၀လကၤာသစ္၊ မန္လည္ဆရာေတာ္)

(စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ မဂၤလ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္၌) ဒုလႅဘ၀တ္ၾကသည့္ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖြယ္ ရဟန္းဆိုးတို႔အေၾကာင္း ေျပာျပျဖစ္ခဲ့သည္။
(4 to 5 PM, 24Jan12)

-         ကာမေဘာဂါ၊ လူ႔ခ်မ္းသာလည္း၊ ကင္းကြာေ၀းစြ၊ သမဏ၏၊ သုခလည္း႐ႈံး၊ ႏွစ္က်ိဳးဆံုးလ်က္၊ ေခါင္းတံုးသာလွ်င္၊ အဖတ္တင္ခဲ့၊

ဒါ အရွင္ဘုရားတို႔ သိၿပီးသားပဲ။ အဖြင့္ေန႔က ဆရာေတာ္ႀကီး ၾသ၀ါဒေပးသြားတဲ့ အထဲက လကၤာ။

မန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီး ေရးခဲ့တဲ့ မဃေဒ၀လကၤာသစ္ထဲက ယူထားတာ။ မန္လည္ဆရာေတာ္ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကပါတယ္။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးထက္ ႀကီးတယ္။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားလို႔ က်မ္းစာေရးရတာေတာင္ ရွိတယ္။ ၀ိနယသံခိပ္။ အခု ရဟန္းဆိုးေတြအေၾကာင္း ဆက္ၿပီး ၾကည့္ရေအာင္။

-         ဂႏၴ ၀ိပႆနာ၊ ႏွစ္ျဖာဓူရ၊ မလံု႔လဘဲ၊ ကိစၥမနည္း၊ အလိုသည္း၍၊ အရည္းမပီ၊ အလဇၨီျဖင့္၊ ဒုႆီက်င့္ဆန္း၊ ရွင္ေပါက္ပန္းတို႔၊ ရဟန္းတမင့္၊ တ၀င့္၀င့္ႏွင့္၊ မင္းက်င့္စိုးက်င့္၊ လူက်င့္က်င့္က၊ ေပ်ာက္လြင့္သီတင္း၊ သီလကင္း၏၊

-         ကိုယ္တြင္းယုတ္မာ၊ ပါပိစၧာျဖင့္၊ တဏွာအထည္း၊ ေလာဘသည္း၍၊ ပစၥည္းလာဘ္သပ္၊ အပ္မအပ္က၊ ရသမွ်ကို၊ ၿပိတၱာ့မ်ိဳးေစ့၊ တေပြ႔ေပြ႔ႏွင့္၊ တပ္ေႁပြ႔ခင္မက္၊ တသက္သက္တည့္၊

-         မသံုးရက္ဟူ၊ မလႉရက္ေရး၊ မေပးရက္အား၊  မစားရက္ႏိုး၊ တစိုးစိုးျဖင့္၊ သူခိုးကပင္၊ ဥစၥာ့ရွင္ထက္၊ ခင္မင္ႏွစ္သက္၊ ႏွေျမာခက္သို႔၊ ရမၼက္ၿငိစြန္း၊ ၀တ္သကၤန္းႏွင့္၊ ရဟန္းျဖစ္လ်က္၊ က်င့္လြဲလက္ေသာ္၊ ကုမၼဂၢဆိုး၊ လမ္း႐ိုးမမွန္၊ တိရစၧာန္သို႔၊ နိဗၺာန္မေပါက္၊ အပါယ္ေရာက္၍၊ လမ္းေကာက္တိမ္းပင္း၊ ခၽြတ္ခဲ့ယြင္း၏၊

-         ရဟန္းရဟန္း၊ မည္ျပ႒ာန္းလ်က္၊ ရဟန္းဟူလစ္၊ ေခၚရာျဖစ္႐ံု၊ စနစ္ေခါက္ခ်ိဳး၊ သလင္းပိုးလ်က္၊ ခ်ဳပ္႐ိုးခန္းခန္း၊ ဖန္ရည္စြန္းသား၊ သကၤန္း၀ါ၀ါ၊ ဦးျပည္းကာျဖင့္၊ ပညာကင္းပ၊ ဒုစၥာရႏွင့္၊ သီလမဲ့မ်ိဳး၊ အတြင္းဆိုးကား၊ အက်ိဳးတစိ၊ ဘယ္မွာရွိလိမ့္၊ ေမာ္မိေမာ္မန္း၊ ေနကာဆန္းႏွင့္၊ ရဟန္းက်င့္၀တ္၊ တပါးခၽြတ္က၊ လူနတ္မႀကိဳက္၊ ကဲ့ရဲ့ထိုက္၏။ (ပိုဒ္၊ ၄၂၅)

-         ရွင္ဆိုးရွင္ညစ္၊ ရဟန္းျဖစ္လည္း၊  စင္စစ္ယုတ္မာ၊ ပါပိစၧာျဖင့္၊ တကာလူဗိုလ္၊ ခ်ီးမြမ္းဆိုႏွင့္၊ ထိုထိုျဖင္ပည္း၊ ပစၥည္းလာဘ္ကို၊ ေတာင့္တလို၏၊ လိုသည့္ရမၼက္၊ ၾကံ၀ိတက္ေၾကာင့္၊ အုတ္က်က္အုန္းအင္း၊ ေၾကာ္ျငာလွ်င္း၍၊ သတင္းေပးကာ၊ ေဒသစာျဖင့္၊ ၿမိဳ႕ရြာဇနပိုဒ္၊ နယ္တိုက္တိုက္ကို၊ လိုက္၍ဖ်က္ဆီး၊ ခိုးသူႀကီးသို႔၊ ရံသီးမ်ားစြာ၊ ပရိ၀ါႏွင့္၊ မလိမၼာသူ၊ ရွင္လူဗာလ၊ အပၸသုတ၊ မိန္းမေယာက္်ား၊ သူတို႔အားလွ်င္၊ လွည့္ျဖားသမႈ၊ သက္ေမြးျပဳ၏၊

-         ရွင္တုရွင္၀ါ၊ ရွင္ယုတ္မာႏွင့္၊ မဟာေစာရ၊ ရွင္ဓားျပတို႔၊ ပါပက်င့္မ်ိဳး၊ အလိုဆိုးျဖင့္၊ အက်ိဳးမဟဲ့၊ မိုက္သင္းဖြဲ႔၍၊ ငရဲ့စီးပြား၊ ရွာေသာလားသို႔၊ တရားတရား၊ တဟားဟားႏွင့္၊ ျပစ္မ်ားေျပာတံု၊ ေတာင္ႏွယ္ပံု၏၊

-         အာ႐ံုဆိတ္ရာ၊ သုညာဂါရ၊ အရည၌၊ ကာယစိတၱ၊ ၀ိေ၀ကကို၊ ရလိုေသာ့ပံု၊ အခ်ိဳ႕တံုကား၊ ရဂံုေတာခြင္၊ ခို၀င္ေနျငား၊ ဆြမ္းခံစားလ်က္၊ ေခါင္းပါးဟာရ၊ ၀မ္းလ်လ်ႏွင့္၊ ရသမွ်ဟူ၊ စပ္ဆည္းဆူ၍၊ ပံသုကူ၀တ္႐ံု၊ ေနပါတံုလည္း၊ ျပာပံုခဲက်၊ ေထာင္းေထာင္းထသို႔၊ ဥဒၶစၥထံုး၊ ႏွလံုးမတည္၊ ခိုင္က်ည္မဲ့လွ်င္း၊ ေစာင့္စည္းကင္း၍၊ ခံတြင္းႏႈတ္ေဆာ့၊ က်င့္သြမ္းေသာ့၏၊

-         တေမာ့ႂကြားႂကြား၊ တလႊားလႊားႏွင့္၊ တရားေဟာေယာင္၊ ခ်ိဳ႕ရွင္ေျပာင္လည္း၊ ေတာင္ေတာင္ေျမာက္ေျမာက္၊ ပင့္ေျမႇာက္ခ်ႏွိပ္၊ ေရာင္ရိပ္၀ဲရစ္၊ လာဘ္ကိုညႇစ္လ်က္၊ ဗလစ္ဗလစ္၊ ႏႈတ္မထစ္ဘူး၊ မဆစ္မဆိတ္၊ မတိတ္အသံ၊ တညံညံျဖင့္၊ တရံမစဲ၊ ဘြာစိၾကဲ၍၊ ႏႈတ္ရဲလွ်ာရြ၊

-         တစ္ခ်ိဳ႕ကမူ၊ မာနေတာင္နီး၊ တက္ဘိစီး၍၊ ေထရ္ႀကီး၀ါႀကီး၊ သိကၡာႀကီးအား၊ ခရီးလမ္းၾကား၊ ေတြ႔ၾကံဳျငားလည္း၊ ေလးစားမဲ့ဘိ၊ အတိမာနီ၊ မခ်ီလက္အုပ္၊ မတုပ္မကြ၊ ဦးမခ်ဘူး၊ ေ၀းကၾကဥ္ဖဲ၊ တိမ္းေရွာင္လႊဲ၍၊ တပြဲထြက္၀င္၊ ငါ့ျပင္မရွိ၊ ဟူဘိ၀ါ၀င့္၊ မေလ်ာ္က်င့္၏၊ သမင့္အလား၊ ေတာသစ္ က်ားႏွင့္၊ ေတာသားသို႔သြင္၊ ဘယ္က်ိဳးထင္လိမ့္၊ ရွင္ပင္တပဲ၊ ငရဲ့ၿပိတၱာ၊ ျဖစ္တတ္စြာရွင့္၊

-         တကာတကာမ၊ ဒုပၸညတို႔၊ ေျမႇာက္ၾကအံုလွည့္၊ ကူညီျဖည့္လ်က္၊ သူ၏ဆရာ၊ ငါ့ဆရာဟု၊ တဏွာေရာယွက္၊ မာနတက္၍၊ သူ႔ဘက္ငါ့ဘက္၊ တီးလက္ေဆာ္႐ိုက္၊ ႏြားကိုတိုက္သို႔၊ အမိုက္ပြဲခံ၊ ပါပကံျဖင့္၊ အုန္းညံ၀ိုင္းညာ၊ ျပဳၾကခါ၀ယ္၊ ဆရာက်က္ဖ်င္း၊ ပညာကင္းတို႔၊ အတင္းေစာင္၍၊ ႏြားႏွယ္ေ၀ွ႔၏၊ ေ၀ွ႔သည့္အလိုက္၊ အျပင္းတိုက္ေသာ္၊ ႏြားမိုက္ကံဆိုး၊ ဦးခ်ိဳက်ိဳးက၊ တပိုးမႈတ္ကာ၊ ၾကမၼာခၽြတ္လြဲ၊ ဥေကၡာင္းကြဲက၊ အမဲစားကာ၊ ဘယ္သူနာလိမ့္၊ လြန္စြာမိုက္လွ၊ ႏြားဗာလသာ၊ ေသရ႐ံုတိ၊ က်ိဳးမရွိဘူး၊

-         စုတိပ်က္စီး၊ ေသခါနီး၌၊ တြတ္တီးတြတ္တာ၊ ထိန္လန္႔စြာျဖင့္၊ သိကၡာစြန္႔ေယာင္၊ ၀ါစြန္႔ေယာင္ႏွင့္၊ ကေတာင္ကေခ်ာက္၊ ပေတာက္ပရစ္၊ မိုးႀကိဳးပစ္ခါ၊ လက္ဆီးကာသို႔၊ ေထြရာစြဲလမ္း၊ ဆိုေယာင္ယမ္း၍၊ ျမည္တမ္းဟိန္းဟဲ၊ တညဲညဲတည့္၊ ငရဲမီးပူ၊ အေမြယူလ်က္၊ ေရာ႐ူ၀ီစိ၊ ေအာက္သို႔ထိေအာင္၊ က်ဘိျခဳတ္ျခဳတ္၊ ခံၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး၊ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္၊ မႈိင္းေမွာင္ညိဳ႕ညိဳ႕၊ ၿပိတၱာၿမိဳ႕၀ယ္၊ ရွင္တို႔စံခန္း၊ ႀကိဳးခါးဗန္းက၊ သကၤန္းေျပာင္ေျပာင္၊ မီးအေရာင္ႏွင့္၊ က်ီးေကာင္လင္းတ၊ သိန္းစြန္စသည္၊ ဆိတ္ဆြဆြဲငင္၊ ေကာင္းကင္ထက္၀န္း၊ ေျပးပ်ံသန္း၍၊ ရဟန္းၿပိတၱာ၊ တ၀ါ၀ါလွ်င္၊ မဟာဒုကၡ၊ တြင္းဆံုးက်လ်က္၊ ျပင္းျပႂကြက္ဆူ၊ ဟစ္ေႂကြးဦ၍၊ ကယ္သူမျမင္၊ ပူပင္ႏြမ္းညႇိဳး၊ ထိုရွင္ဆိုးတို႔၊ ကိုး႐ိုးကားယား၊ အပါယ္လားသည္။   ။ မမွားမွတ္နာ အိမ္းအိမ္းတည္း။ (ပိုဒ္၊ ၄၂၇)

-         ဓမၼိယာလဒၶ၊ လိုလိုရႏွင့္၊ မိဘမ်ိဳးစစ္၊ လႉသည္ျဖစ္လည္း၊ ပစၥေ၀ကၡဏာ၊ ပညာသုတ္သင္၊ မဆင္ျခင္ဘဲ၊ ရွင္ရဟန္းမ်ား၊ သံုးေဆာင္စားမူ၊ ေလးပါးပါယ္ထဲ၊ ငရဲ ၿပိတၱာ၊ မလြတ္ရာဟု၊

-         မမွန္လန္း႐ိုး၊ ခ်ိဳ႕ရွင္မ်ိဳးတို႔၊ ေတာတိုး၀သီ၊ ဗာဟီစ႐ိုက္၊ စိတ္လိုလိုက္၍၊ ေရႊသိုက္ ေငြသိုက္၊ ေျမသိုက္ အဂၢိရတ္၊ ဘူမိရတ္ႏွင့္၊ ေမွာ္နတ္အင္းအိုင္၊ ေဆး၀ါးကိုင္သား၊ မဆိုင္သန္႔သန္႔၊ ရွင္ႏွင့္ဆန္႔လ်က္၊ ရဟန္း႔သိကၡာ၊ မဟုတ္ရာ၌၊ မိစၧာ၀ိဇၨာ၊ တိရိစၧာျဖင့္၊ သခ်ၤာဂဏန္း၊ သက္ေမြးခန္းကို၊ ရဟန္းတန္မဲ့၊ လာဘ္ကိုငဲ့၍၊ ရွင့္ရြဲ႕တကာ၊ ေလ့လာတံုမႈ၊ အားထုတ္ျပဳ၏၊

-         ကံႏုဉာဏ္ႏု၊ အျမင္ႏုသား၊ ဗဟုႆုနည္း၊ အရည္းမည္႐ံု၊ ဖန္၀တ္႐ံုလ်က္၊ စား႐ံုအိပ္ျပဳ၊ ရွင္တစ္စုလည္း၊ စကၡဳေသာတ၊ မနဟူေပ၊ ဣေျႏၵေျခာက္ပါး၊ မေစာင္းျငားဘူး၊ တရားမဲ့စြာ၊ သကၤန္း၀ါႏွင့္၊ ပညာမရွိ၊ သတိမမူ၊ ရြာေနလူသို႔၊ ရြာသူတကာ၊ ၀ိသဘာဂ၊ ျမင္သမွ်ႏိႈက္၊ ေလာဘလိုလြန္႔၊ ရွက္မတြန္႔ဘဲ၊ ပုစြန္႔မ်က္စိ၊ ထြက္လိလိျဖင့္၊ ရာဂဂၢိပြား၊ ဘက္သတ္ယား၍၊ အိုးကားမပူ၊ ဖံုးပြက္ပူဟု၊ ပံုတူတမွ်၊ တည္မရတည့္၊

-         အႏၶဗာလ၊ အခ်ိဳ႕ကကား၊ သမဏသညာ၊ သက္သက္ကြာလ်က္၊ ရွင္၀ါပရိဗိုဇ္၊ အၾကံမိုက္ျဖင့္၊ ည၌ကားလူ၊ ေန႔မူရဟန္း၊ အက်င့္ဆန္းႏွင့္၊ သကၤန္းသပိတ္၊ ပရိကၡရာ၊ ေဆာင္ကာ၀မ္းေရး၊ အသက္ေမြး၏၊ ေႏွာင္ေဘးနရက္၊ ေမွ်ာ္မတြက္ဘူး၊ ေခြးထက္က်င့္ဆိုး၊ ထိုရွင္မ်ိဳးတို႔၊ မ႐ိုး၀မ္းတြင္း၊ မေျဖာင့္စင္းသား၊ အဖ်င္းစင္စစ္၊ သေဘာညစ္လ်က္၊ ေကာက္က်စ္လကၡဏာ၊ က်င့္ယုတ္မာ၏၊

-         ပမာတူႏႈိင္း၊ ပံုျဖင့္ခိုင္းေသာ္၊ ထြန္ကိုင္းအလား၊ အဖ်ားေကာက္ေကြး၊ လေရးသဖြယ္၊ အလယ္ေကာက္ျခင္း၊ မႂကြင္းထိုမွ်၊ သံုးဌာနလံုး၊ စက ဆံုးေရာက္၊ ႏြားေသးေကာက္သို႔၊ အေကာက္သံုးပါး၊ က်င့္ေျပာက္က်ားတည့္၊ (ပိုဒ္၊ ၄၂၈)

-----

ပစၥေ၀ကၡဏာ (ဆင္ျခင္ျခင္း)

ဣဏပရိေဘာဂ = အေႂကြးတင္သည့္ သံုးေဆာင္နည္း
ဣဏ = အေႂကြး
ပရိေဘာဂ = သံုးေဆာင္ျခင္း

တရားသျဖင့္ ရလာတဲ့ ပစၥည္း၊ အလြန္ဆံုး ေျပာရရင္ ကိုယ့္မိဘ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳး လႉတဲ့ပစၥည္း ျဖစ္ေနပါေစ ပစၥေ၀ကၡဏာ မဆင္ျခင္ဘဲ စားေသာက္မိတယ္၊ သံုးေဆာင္မိတယ္ဆိုရင္ အေႂကြးတင္တယ္။ ျပန္ဆပ္ရလိမ့္မယ္။

တစ္ခါတုန္းက ေက်ာင္းနားမွာ လယ္ထြန္ေနတဲ့ ဒကာတစ္ေယာက္က ႏြားေတြကို ႐ိုက္ေနလို႔ ဘုန္းႀကီးက ဒကာဆီသြားၿပီး ဆံုးမတယ္တဲ့။

“ဒကာႀကီး . . . ႏြားေတြကို သိပ္မ႐ိုက္ပါနဲ႔”ေပါ့။

လယ္သမားႀကီးက ျပန္ေလွ်ာက္လိုက္လို႔ ဘုန္းႀကီးလည္း ခပ္ကုတ္ကုတ္ ျပန္လာခဲ့တယ္တဲ့။

“႐ိုက္မွာေပါ့ ကိုယ္ေတာ္ . . . သူတို႔က အရင္ဘ၀က ပစၥေ၀ကၡဏာမွ မဆင္ျခင္ခဲ့ဘဲကိုး . . .။”

ဒီေတာ့ ေႂကြးမတင္ေအာင္ ပစၥေ၀ကၡဏာ ဆင္ျခင္ၾကရမယ္။ အနည္းဆံုး တစ္ရက္တစ္ခါ အ႐ုဏ္မတက္ခင္မွာ ပစၥေ၀ကၡဏာ ဆင္ျခင္ရတယ္။ မဆင္ျခင္မိရင္ အေႂကြးတင္တယ္။

သကၤန္း၌ ဆင္ျခင္ရန္ လကၤာ
ခ်မ္းပူကိုဖ်က္၊ ျခင္ မွက္ ေလ ေန၊ ကင္းေႁမြလႊဲသုန္၊ ဟိရီဂုဏ္ကို၊ ကုန္ေစတတ္စြာ၊ ကိုယ္အဂၤါကို၊ လံုပါေစလို၊ ကိုယ္ကိုစံပယ္၊ ဆင္ယင္မယ္ဟု၊ စိတ္၀ယ္မသန္း၊ ဤသကၤန္းကို၊ ဖံုးလႊမ္းသံုးေဆာင္ပါသတည္း။

ဆြမ္း၌ ဆင္ျခင္ရန္ လကၤာ
ဤသည့္စားဖြယ္၊ အမယ္မယ္ကို၊ ျမဴးရယ္မာန္ႂကြ၊ လွပေရဆင္း၊ ျပည့္ၿဖိဳးျခင္းငွါ၊ မသံုးပါဘူး၊ ေလးျဖာဓာတ္ေဆာင္၊ ဤကိုယ္ေကာင္သည္၊ ရွည္ေအာင္တည္လ်က္၊ အသက္မွ်တမ္း၊ မေမာပန္းျငား၊ ဘုရားသာသနာ၊ က်င့္ႏွစ္ျဖာကို၊ က်င့္ပါႏိုင္ေစ၊ ေ၀ဒနာေဟာင္းသစ္၊ မျဖစ္ေစရ၊ ယာပိုထ္မွ်လစ္၊ ခပ္သိမ္းျပစ္ကို၊ မျဖစ္ေလေအာင္၊ ခ်မ္းေျမ့ေအာင္ဟု၊ သံုးေဆာင္မွီ၀ဲပါသတည္း။

ေက်ာင္း၌ ဆင္ျခင္ရန္ လကၤာ
ခ်မ္းပူကိုဖ်က္၊ ျခင္ မွက္ ေလ ေန၊ ကင္းေႁမြေ၀းမႈ၊ ဥတုေဘးဘ်မ္း၊ မသန္းကင္းစင္၊ စိတ္ၾကည္လင္ေၾကာင္း၊ ေနရာေက်ာင္းကို၊ ကိန္းေအာင္း မွီခိုပါသတည္း။

ေဆး၌ ဆင္ျခင္ရန္
က်င္နာခံခက္၊ ႏွိပ္စက္ဖိစီး၊ ျဖစ္ၿပီးျဖစ္လာ၊ ေ၀ဒနာကို၊ စြန္႔ခြါပယ္လွ်င္း၊ ဆင္းရဲကင္း၍၊ လူမင္းျမတ္စြာ၊ သာသနာကို၊ ၾကည္သာရႊင္လန္း၊ က်င့္ျဖည့္စြမ္းဖို႔၊ ရည္မွန္း သံုးေဆာင္ပါသတည္း။

ႂကြင္းေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ဆင္ျခင္ရန္
ဖိနပ္ဆီမီး၊ ထီးေတာင္ေ၀ွးစ၊ ဟူသမွ်ကို၊ ေအးျမခ်မ္းပူ၊ ေျမငူသစ္ငုတ္၊ ခလုတ္ဆူးေျငာင့္၊ မေႏွာင့္ေဘးဘ်မ္း၊ မသန္းကင္းစင္၊ စိတ္ၾကည္လင္၍၊ အားအင္ျပည့္မာ၊ သာသနာကို၊ ေကာင္းစြာက်င့္ေဆာင္၊ ျဖည့္ႏိုင္ေအာင္ဟု၊ သံုးေဆာင္မွီ၀ဲပါသတည္း။

- ေမတၱာဘာ၀နာ
ပစၥေ၀ကၡဏာ မဆင္ျခင္မိရင္လည္း အလႉရွင္ေတြကို ေမတၱာပို႔ရမယ္။ ေမတၱာပို႔ရင္လည္း ဣဏပရိေဘာဂ မျဖစ္ဘူး။

-----

ေနတဲ့အခိုက္အတန္းေလးမွာ အဖြင့္ေန႔က ဆရာေတာ္ႀကီး ၾသ၀ါဒ ေပးသြားသလို႔ ေခါင္းတံုးပဲ အဖတ္တင္တဲ့ ရဟန္းမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္၊ အခု ေျပာခဲ့တဲ့ ရဟန္းဆိုးေတြလို မျဖစ္ေအာင္၊ ေႂကြးလည္းမတင္ေအာင္ ေနၾကဖို႔ပဲ။

Comment:
လကၤာေတြရဲ့ အဓိပၸာယ္ကို တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ ရွင္းျပခဲ့ေပမယ့္ ျပန္စဥ္းစားၿပီးေရးဖို႔ ပ်င္းေနပါေသးတယ္။

:)

ရွင္အာစာရ


1 comment:

 1. မဂၤလာပါ...

  သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

  Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

  အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

  ေက်းဇူးပါ...

  ReplyDelete