Sunday, January 8, 2012

လကၤာထဲက ဇာတ္ (၁)


၁။ က်မ္းစာမိတ္ဆက္

“လကၤာထဲက ဇာတ္”ဟူသည္မွာ မဃေဒ၀လကၤာသစ္၌ မန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီး ထည့္သြင္းဖြဲ႔ဆိုထားသည့္ ငါးရာ့ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္လာ ဇာတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္၏။ က်မ္းစာ၏ နာမည္အျပည့္အစံုမွာ “မဟာသုတကာရီ မဃေဒ၀လကၤာသစ္” ျဖစ္၏။ သုတစြယ္စံု လကၤာက်မ္းႀကီးဟု ဆိုလိုသည္။ ေနမိဇာတ္ေတာ္လာ မဃေဒ၀မင္းႀကီး၏ အတၳဳပၸတၱိကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖြဲ႕ဆိုထားသည့္က်မ္းႀကီး ျဖစ္သည္။ မဃေဒ၀လကၤာသစ္သည္ ဂႏၴ၀င္ ကဗ်ာက်မ္းႀကီးျဖစ္ၿပီး ဤက်မ္းႀကီးကို စာေပလိုက္စားသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾက၏။ က်မ္းစာကို မသိလွ်င္လည္း အနည္းဆံုး က်မ္းစာအမည္ကို သိၾကသည္။ ေကာက္ႏုတ္ထားသည့္ လကၤာအပိုင္းအစမ်ားကို သိၾကသည္။ မဃေဒ၀ လကၤာသစ္၌ ေလာကီေလာကုတၱရာ အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစံုကို ထည့္သြင္းဖြင့္ဆိုထားသည္ျဖစ္ရာ တစ္က်မ္းလံုးကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု နားလည္ရန္ မလြယ္ေပ။ မဃေဒ၀လကၤာသစ္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူရေရးအတြက္ ဇာတ္ေတာ္ကို အေျခခံ၍ ဖြဲ႔ဆိုထားသည့္ လကၤာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဇာတ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးတြဲတင္ျပပါမည္။ ေရွးဦးစြာ မဃေဒ၀လကၤာသစ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ (မန္လည္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န)

က်မ္းျပဳဆရာေတာ္မွာ အရွင္ဇ၀န ျဖစ္သည္္။ ဆရာေတာ္သည္ မန္လည္ၿမိဳ႕ဇာတိ ျဖစ္၏။ မန္လည္ၿမိဳ႕သည္ ယခုအခါ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါ၀င္သည္။ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္း မဲဇာဘူတာအလြန္ ဆည္ရြာဘူတာမွ အေနာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းၿပီး မဲဇာျမစ္ကမ္းပါး၌ တည္ရွိသည္။

ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာကို ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၀၃-ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၁၂-ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ ညဥ့္သံုးခ်က္တီးေက်ာ္၊ ၀ိသာခါနကၡတ္ မြန္းတည့္ခ်ိန္၌ ဖြားျမင္၏။ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တို႔မွာ ၿမိဳ႕စားႀကီး ဦးတင္ညိဳ ႏွင့္ ေဒၚေျဖတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ႐ုပ္ဆင္းလကၡဏာတို႔ သန္မာသည့္ ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာကို “ေမာင္မာ”ဟု အမည္မွည့္ေခၚၾက၏။

ေမာင္မာ သံုးႏွစ္သား အရြယ္၌ ဖခင္ႀကီး ကြယ္လြန္သည္။ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေမာင္မာသည္ ၀န္းသိုၿမိဳ႕ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပန္းေအာင္ (၀န္းသိုေစာ္ဘြားႀကီး ဦးေအာင္ျမတ္၏ ေနာင္ေတာ္)ထံ၌ ပညာသင္ယူသည္။ ပါရမီ ထက္သန္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္၌ ျမန္မာစာကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေဒြးခ်ိဳး၊ ေလးခ်ိဳး၊ ေတးထပ္စေသာ ကဗ်ာလကၤာမ်ားႏွင့္ ဆာ၀ါျပဇာတ္၊ ပဒုမျပဇာတ္တို႔ကို ေရးစပ္ႏိုင္သည္။

ေမာင္မာ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္သား အရြယ္၌ မိခင္ႀကီး ကြယ္လြန္သည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ရွင္ျပဳ၌ ဉာဏ္ထက္သန္သည့္ အေၾကာင္းျဗဳပၸာပ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ ရွင္ဇ၀နဟူေသာ ဘြဲ႔အမည္ကို ရရွိသည္။ ရွင္ဇ၀နသည္ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းဆရာေတာ္ထံ၌ လိင္၊ ဒဏ္၊ ေသခိယႏွင့္ ခႏၶက၀တ္တို႔ကို ႏႈတ္ရအာဂံု သင္ယူၿပီး မန္လည္ၿမိဳ႕ ျပာသာဒ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္နႏၵမဉၨဴထံ၌ စာေပဆက္လက္ သင္ယူသည္။ အရွင္နႏၵမဉၨဴမွာ မကာရေလာပအေက်ာ္ (ဘာမဆို မသိသည္ မရွိဟု သမုတ္အပ္သူ) ေတာင္တြင္းႀကီးဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေပ်ာ္မွ သံုးဆက္ေျမာက္ အရွင္ျမတ္ျဖစ္၏။ ခင္ႀကီးေပ်ာ္၏ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ ရွင္ဇ၀နသည္ မန္လည္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ထင္ရွားလာသည္။

သာမေဏ ရွင္ဇ၀နသည္ ၁၂၂၅-ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၅)ရက္ေန႔၌ မဲဇာျမစ္ နဒီသိမ္၀ယ္ ၀ါေတာ္ေျခာက္ဆယ္ရွိ ေအာင္းပင္ရြာဆရာေတာ္ အရွင္ဂုဏ၀ါကို ဥပဇၥၽာယ္ျပဳ၍ ရဟန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။

[၁၂၂၅-ခုႏွစ္၌ ဆရာေတာ္၏ အသက္မွာ ၂၂-ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္၏။ ဦးေဖေမာင္တင္၏ ျမန္မာစာေပသမိုင္းက်မ္း၌ အသက္ ၂၀-မွာ ရဟန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆို၏။ အသက္ ၂၀-မွာ ရဟန္းခံခဲ့ၿပီး ၀ိနယကုကၠဳစၥရွိ၍ (ရဟန္းခံျခင္း ၀ိနည္းကံ မေအာင္ျမင္သည္ထင္၍) အသက္ ၂၂-ႏွစ္မွာ သိကၡာထပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။]

၁၂၂၈-ခုႏွစ္၌ အရွင္ဇ၀နသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေနာက္ျပင္ ထီးလင္းတိုက္မွာ ၀ါဆို၍ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို သင္ယူ၏။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ မန္လည္ၿမိဳ႕၀န္၏ ပင့္ေလွ်ာက္ခ်က္အရ မာန္လည္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ႂကြေတာ္မူ၏။ မန္လည္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္လာၿပီး ရဟန္းဆယ္၀ါ ရေသာအခါ စာသင္သား ဘ၀က အထူးၾကည္ညိဳခဲ့ဖူးသည့္ ေနမိဇာတ္ေတာ္လာ မဃေဒ၀မင္းႀကီး၏ အတၳဳပၸတၱိကို အက်ယ္ဖြင့္၍ မဟာသုတကာရီ မဃေဒ၀လကၤာသစ္ဟူေသာ ျမန္မာကဗ်ာက်မ္းႀကီးကို စတင္ေရးသား ျပဳစုေတာ္မူ၏။

က်မ္းစာျပဳစုေတာ္မူရင္း စာေပပို႔ခ်ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္ႂကြခ်ီ တရားေဟာျခင္း၊ ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးျခင္းစေသာ သာသနာေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူသည္။ ၁၂၆၆-ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁၄)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ ညရွစ္နာရီ အခ်ိန္၌ မဃေဒ၀လကၤာသစ္ ပထမစာမူကို ၿပီးစီးသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကိုသာမက ဘဂၤါလီ၊ နာဂရီ၊ သီဟုိဠ္စေသာ ဘာသႏၲရစာေပမ်ားကိုပါ တတ္ကၽြမ္းေတာ္မူ၏။ ထို႔ျပင္ ရာဇ၀င္က်မ္း၊ ေဗဒင္က်မ္း၊ ေဆးက်မ္း၊ ဓာတ္က်မ္း၊ နကၡတ္က်မ္း၊ အဂၢိရတ္က်မ္းစေသာ သုတစာေပမ်ားလည္း တတ္ေျမာက္ေတာ္မူ၏။ သုတမ်ိဳးစံုကို မဃေဒ၀လကၤာသစ္၌ ထည့္သြင္းဖြဲ႔ဆိုေတာ္မူ၏။

၁၂၇၉-ခုႏွစ္၌ ပဉၥမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္၏ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ အႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ (Chelmford)က ဆရာေတာ္အား အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ျမတ္ ဆက္ကပ္လႉဒါန္းသည္။

၁၂၈၂-ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၁၃)ရက္၊ နံနက္ (၁)နာရီခြဲအခ်ိန္၊ သက္ေတာ္ ခုနစ္ဆယ့္ကိုးႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ ငါးဆယ့္ေျခာက္၀ါ အရ၌ ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ၏။ ထိုစဥ္က ဆရာေတာ္သည္ ပထမလယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ ဆန္းသံခိပ္က်မ္း ႏွင့္ အလကၤာသံခိပ္က်မ္းမ်ားကို ေရးသားေတာ္မူေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္သည္ မဃေဒ၀လကၤသစ္ႏွင့္တကြ က်မ္းစာေပါင္း ေျခာက္ဆယ္၊ ဘုရားရွိခိုး ဆယ့္တစ္မ်ိဳး၊ ေမာင္းသီခ်င္း၊ အံေတာ္သီခ်င္း၊ ေဒြးခ်ိဳး၊ ေလးခ်ိဳး၊ ေတးထပ္၊ လကၤာ၊ ရတုေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ သံခ်ိဳမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးပ်ံငိုခ်င္းမ်ား အစရွိေသာ စာေပမ်ိဳးစံုကို ေရးသားေတာ္မူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဥတုဇ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္သည္ မပုပ္မသိုး တည္ရွိခဲ့၏။ ၎႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို အုတ္ျပာသာဒ္မွာ ထည့္သြင္းပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ၁၃၀၈-ခုႏွစ္၌ ေျမငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အုတ္ျပာသာဒ္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ကုသိုလ္ရွင္မ်ား စုေပါင္းေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းသည့္ ဒုတိယ ျပာသာဒ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ၁၃၃၆-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔က မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ အရွင္၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႀကီးမႈး၍ ေရစက္ခ် လႉဒါန္းပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ မပုပ္မသိုးေသာ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ယခုတိုင္ ဖူးျမင္ႏိုင္ေသးသည္ ဆို၏။ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္၍ မဖူးဘူးေသးေပ။


:)
ရွင္အာစာရ

No comments:

Post a Comment