Sunday, January 1, 2012

အသံမစဲ လူပ႒ာန္းပြဲ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္ လူဒကာဒကာမမ်ား၏
အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲြဲ”

လူဒကာဒကာမမ်ား ကုသိုလ္ထူး ရၾကမည့္ အခြင့္ထူးျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ မဂၤလ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

----------

ပ႒ာန္းပြဲအႀကိဳ ေလ့က်င့္ရြတ္ဖတ္ရာ၌ မည္သူမဆို ပါ၀င္ႏိုင္ၾကပါသည္။

အခ်ိန္။           ။ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီမွ ၄း၀၀နာရီ (တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း - ပ႒ာန္းပြဲႀကီး မစတင္မီအထိ)
ေနရာ။           ။မဂၤလ၀ိဟာရေက်ာင္းတိိုက္၊ ယူးႏို႔စ္ဘူတာအနီး ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ။
                    Mangala Vihara Buddhist Temple, 30 Jalan Eunos, S419495.

----------

No comments:

Post a Comment