Thursday, December 22, 2011

သူေတာင္းစား (၁)

က်ဥ္းဖြင့္
ေတာင္းစားသူကို သူေတာင္းစားဟု ေခၚ၏။ ဆုေတာင္းစားဟုလည္း ေခၚ၏။ ေပးကမ္းသူကို က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္မည္။

အလကၤာ
ပက္ပက္စက္စက္ ယုတ္ယုတ္မာမာ မဆဲေရး မတိုင္းထြာလိုသူတို႔သည္ အျမင္ကပ္သူကို သူေတာင္းစားဟု ကဗ်ာဆန္ဆန္ ဆဲၾက၏။ ေခြးသူေတာင္းစားဟုလည္း ဆဲၾကသည္။ ငါကိုင္တုတ္ျခင္းထက္ မ်ားစြာ ယဥ္ေက်း၏။ ယုတ္မာ႐ိုင္းျပသည့္ ဂါမၼေဒါသမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ဆဲေရးနည္း ျဖစ္၏။ ဂုဏ္အလကၤာ တစ္ခုခု ေျမာက္ႏိုင္သည္။ မည့္သည့္ဂုဏ္ မည္သည့္အလကၤာေျမာက္ေၾကာင္း သုေဗာဓာလကၤာရမည္ေသာ ကဗ်ဳပေဒသ ေရွးေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ညႇိႏိုင္၏။ (ဤေနရာ၌ မညႇိအားေတာ့ပါ။)

ဘ၀
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူ သူေတာင္းစား စစ္စစ္တို႔သည္ ေတာင္းရမ္း၍သာ အသက္ေမြးၾက၏။ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေတာင္းစားသည့္ မ်ိဳးဆက္ (အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ) ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ ရွိ၏။ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္ေသာ သူေတာင္းစားတို႔သည္ မေတာင္းရလွ်င္ မေနႏိုင္ဟုဆို၏။ အိမ္ႏွင့္ယာႏွင့္ ေရႊတြဲလြဲ ေငြတြဲလြဲ ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ေတာင္းရမွ ေနသာထိုင္သာ ရွိသည္ဟုဆို၏။ မေတာင္းဘဲေနလွ်င္ ယားသည္ ဆို၏။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္လတစ္ခါ ရြာစဥ္လွည့္ကာ ေတာင္းရမ္းၾကေၾကာင္း ငယ္စဥ္္က မွတ္သားဖူးသည္။ ဟုတ္မွန္ခဲ့လွ်င္ ထူးဆန္းသည္။

သူေတာင္းစား ဘ၀ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကေလးသူငယ္တို႔ကို အဓမၼဖမ္းကာ သူေတာင္းစား အလုပ္ခိုင္းသည္ဟု ၾကားဖူး၏။ လူကုန္ကူးသူတို႔က ကေလးမ်ားကို ၀ယ္ယူ၍ ေန႔ထြက္ကိုက္ေအာင္ ေတာင္းရမ္းခိုင္းသည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ ယုတ္မာလွ၏။

ဘန္းစကား
မသဒၶါေရစာ မျဖစ္မေန ေပးလိုက္ရသည့္ အမႈကိစၥတို႔၌ အတင္းအဓမၼ ေတာင္းရမ္းသူ အာဏာရွင္မ်ားကိုလည္း သူေတာင္းစားဟု သမုတ္ၾက၏။ ဗန္းစကားဟု ဆိုႏိုင္မည္ ထင္သည္။ ၎တို႔ကား အထက္က ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ သူေတာင္းစားမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္။ အတင္းအဓမၼ ထက္တန္းက်ေသာ အတုသာ ျဖစ္ေခ်၏။ သူေတာင္းစား စစ္စစ္တို႔ကို ကဲ့ရဲ့လွ်င္ ၎တို႔ကို အထူး ကဲ့ရဲ့သင့္သည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား
ငယ္စဥ္က အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းတက္သည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားတို႔ စကားစစ္ထိုး ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ၾကပံုမ်ားကို သတိရမိသည္။

တန္းေက်ာင္းသားတို႔က အထူးသျဖင့္ တန္းေက်ာင္းသူတို႔က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား(မ်ား)ကို ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း “ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား သူေတာင္းစား ခြက္စုတ္ပါရဲ့လား”ဟု ဆိုၾကသည္။ (သူေတာင္းစားကို ဒေဒါင္းဇားဟု အသံထြက္ၾကသည္။) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားမ်ား ဆြမ္းေတာ္ဗ်ိဳ ့ဟစ္၍ ဆြမ္းခံသည္ကို ရည္ရြယ္၏။  ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားတို႔ကလည္း အညံ့မခံဘဲ “ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ၾကာဇံခ်က္၊ ဆရာမေက်ာင္းက (ဖာ)ခံထြက္”ဟု ျပန္ဆိုၾက၏။ မဆီမဆိုင္ႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းလွ၏။

ဤစကားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အတန္းေက်ာင္းတို႔ တေစာင္ေစာင္ ျဖစ္ေနပံုကို ျပန္လည္သံုးသပ္မိသည္။ ထိုစဥ္က အတန္းေက်ာင္းမ်ား ေပၚလာသည္ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ ႔ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား)က မႏွစ္သက္ၾကေပ။ ဤအဆိုသည္ အနည္းဆံုး ရင္းရဲရြာ အနီးတစ္၀ိုက္၌ မွန္ကန္၏။ အတန္းေက်ာင္းမ်ား ေပၚလာ၍ ကေလးမ်ား ဘုရားတရားႏွင့္ ေ၀းေတာ့မည္ဟု စိုးရိမ္သံျဖင့္ အျပစ္ဆိုၾက၏။ တစ္ဘက္သတ္ အျပစ္ပံုခ်ျခင္းဟု ထင္မိသည္။ ကေလးမ်ား အတန္းေက်ာင္းတက္ၾက၍ ဘုရားတရားႏွင့္ ေ၀းမည္ဆိုသည္မွာ ဟုတ္သေလာက္ ဟုတ္၏။ သို႔ေသာ္ စနစ္ကို အျပစ္မဆိုသင့္ေပ။ ေခတ္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို မျငင္းဆန္ႏိုင္။ ေခတ္က အတန္းေက်ာင္းမ်ား လိုအပ္လာ၏။ ကေလးမ်ား တန္းေက်ာင္းတက္ၾကေသာ္လည္း ဘုရားတရားႏွင့္ မေ၀းေအာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္၏။ ခရစ္ယန္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားဘာသာမ်ားကဲ့သို႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ကေလးမ်ားကို ဘုရားစာ တရားစာ သင္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာမွ မလုပ္ဘဲ ကေလးခ်င္း တေစာင္ေစာင္ ျဖစ္ေအာင္သာ (ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ား၊ အခန္းေနဦးဇင္းမ်ား၊ ကိုရင္ႀကီးမ်ားက) မသိမသာ တို႔ေပးခဲ့ၾကသည္။ ကေလးဆန္၍ က်ဥ္းေျမာင္းလွ၏။ ဤအေျခအေနမွာလည္း အနည္းဆံုး ရင္းရဲရြာ အနီးတစ္၀ိုက္၌ မွန္ကန္ခဲ့၏။ (တစ္ႏိုင္ငံလံုး နီးပါး၌) ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ဘုရားစာ တရားစာ သံဃာစာ သင္ေပးျခင္း ကိစၥကို ယခုတိုင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ စနစ္တက် အစဥ္တစိုက္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ စိုးရိမ္စရာ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနေပသည္။ အတန္းေက်ာင္းမ်ား ေပါက္ေျမာက္လာၿပီး ကာလအတန္ၾကာေသာ ယေန႔ေခတ္၌ ဘ-ကေခၚ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားလည္း မႈိလိုေပါက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ဆိုေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကို စာသင္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွာ အလြန္ပင္ ရွားပါးလွ၏။ ဆက္စပ္ပတ္သက္၍ ေရာက္ဖူးသည့္ ဘ-ကေက်ာင္းမ်ား၌ လူဆရာဆရာမမ်ားကသာ ကေလးမ်ားကို စာသင္ေပးၾက၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အတန္းစာ မတတ္၍ စာသင္မေပးသည္ဆိုလွ်င္ မျပစ္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဘ-ကေက်ာင္း ေရာက္လာေသာ ကေလးမ်ားကို တရားဓမၼမ်ား သင္ေပးႏိုင္၏။ ယူတတ္လွ်င္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ထပ္၍ သို႔ေသာ္။ ဘ-ကေက်ာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဤအခြင့္အေရးကို ဟုတ္တိပတ္တိ မယူၾကေၾကာင္း သတိထားမိ၏။ အျပစ္သင့္ေနသည္ ထင္၏။

ဘိကၡဳ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ေသာ တန္းေက်ာင္းသားတို႔၏ စကားသည္ မရိုင္းလွဘဲ ယုတၱိရွိသည္။ ဘုန္းႀကီးမ်ားကို ပါဠိလို ဘိကၡဳဟုေခၚ၏။ ဘိကၡဳကို ေတာင္းစားသူဟု ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္သည္။ ဘိကၡနသီေလာ ယာစနသီေလာဟု ဖြင့္သည္။ ေတာင္းစားတတ္ေသာ အေလ့ရွိသူဟု ဆိုလို၏။

(ဆက္ရန္ . . . . .)

:)
ရွင္အာစာရ
22Dec11

No comments:

Post a Comment