Wednesday, August 22, 2012

22Aug12
 ၀ါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္။
ရွင္ရွစ္ပါး၊ ရဟန္းသံုးပါး။

-----
Comment:
"ရာဟုလာ" ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း
(ျဗဟၼာမင္း၊ ထီးလင္း၊ အိမ္ေတာ္ရာ၊ မႏၲေလး)

No comments:

Post a Comment