Wednesday, March 7, 2012

မရမ္းကုန္းစစ္တမ္း


နာမ၀ိေသသန ခံုမင္ေတာ္မမူသည့္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး အပါအ၀င္ အဓိကဇာတ္ေကာင္ ဆယ့္တစ္ဦး ပါ၀င္ကျပရေသာ ဤအ႐ုဏ္ဦး အခန္းဆက္ ၀တၳဳရွည္၌ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္သည္ အိပ္ပုပ္ႀကီး၏။ အိပ္မက္လည္း ႀကီး၏။ ေရာက္ဆဲေကာဇာ ျဖစ္၏။ မတ္လ ခုနစ္ရက္၊ ႏွစ္ေထာင့္ ဆယ့္ႏွစ္ခုႏွစ္ ျဖစ္၏။


ထိုဆိုင္၌ လုပ္သားအင္အား စုစုေပါင္း ကိုးေယက္တိတိ ကုန္က်၏။ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ႀကီးမားထည္၀ါထေသာ၊ “ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသမ၀ါယမအသင္းလီမီတက္”ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးသည္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၏ နာမည္မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသူမ်ားထဲတြင္ သခ်ၤာပါေမာကၡ တစ္ေယာက္ေလာက္ထိ စာမတတ္သူ၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာ သနပ္ခါးကို တစ္ပတ္လွ်ိဳ ပါးကြက္ၾကား ပန္ဆင္ထားသူ ေမာင္မင္းကိုႏိုင္ကဲ့သို႔ေသာ ကေလးမ်ားသည္ပင္ ေသခ်ာ၏။ [‘ထေသာ’ ‘ေသာ’ဟူ၊ ၀ိသိသ္ယူ၊ ‘တြင္’မူ နိဒၶါရဏ။ ထေသာဟူ၍ ျဖစ္ေစ၊ ေသာဟူ၍ ျဖစ္ေစ အနက္ျမန္မာ ျပန္ဆိုရေသာ. . . . . နိဒၶါရဏ အနက္ရွိေသာပုဒ္၊ နိဒၶါရဏပုဒ္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။] အဆိုပါ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၏ နာမည္ကိုကား ဆိုင္းဘုတ္ေသးေသးျဖင့္ သီးသန္႔ ေရးသားထား၏။ ဆိုင္နာမည္၏ အထက္၌ “GEC”ဟု ေခါင္းစီးလည္း ေရးထားလိုက္ေသး၏။ စင္စစ္အားျဖင့္ ဆိုင္နာမည္သည္ ပညတ္မွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်န္လွပ္ထားလိုက္သင့္ေသး၏။


အမွန္ဆိုရေသာ္ “လက္ဘက္ရည္ႏွင့္ အျခားမံု႔မ်ား လက္ဘက္ရည္ဆိုင္” ျဖစ္၏။ ရန္ကုန္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၆)နာရီသည္ ထို႔ထက္ေစာေစာထ၍ ဆိုင္ဖြင့္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရပံုရ၏။ ထိုဆိုင္၌ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ယူၿပီးခ်ိန္၌  မြဲေျခာက္ေျခာက္ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ႀကီး ေတာ္ေတာ္ႀကီး စိုစိုစည္စည္ စည္ေနၿပီျဖစ္၏။ ေမာင္မင္းကိုႏိုင္မွ တစ္ဆင့္ အ႐ုဏ္စာမ်ား မွာယူ၏။ မုန္႔ဟင္းခါးရ၏။ စမူစာ၊ ပလာတာ၊ အီၾကာေကြး၊ ထိုးမံု႔၊ လမံု႔ႏွင့္ ထိုထိုုဤဤ မံု႔မ်ားႏွင့္ အျခားမံု႔မ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဘက္ရည္ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား ရ၏။ မ်ားမ်ားစားလွ်င္ မ်ားမ်ားစားစား ရလိုက္၏။ အမ်ားအားျဖင့္ မ်ားမ်ားလည္း ေပးလိုက္ရတတ္၏။ ဗိုက္ေခါင္းေသး၍ အစားေသးသျဖင့္ ေလးရာ့ငါးဆယ္က်ပ္သာ ကုန္က်၏။ ကန္ တစ္ေဒၚလာဖိုး မျပည့္ဘဲ ဗုိက္ျပည့္၏။ မျပည့္၏ဘဲ ကိုသဲသည္ မျပည့္၏ သမီးရည္းစားေဖာ္ ျဖစ္ပံုရေၾကာင္း  စာသံုးသူ (၂၅)ေယာက္ေက်ာ္တို႔က သံသယျဖင့္ ၾကည့္ၾက၏။

“အတ္ ေဖာ္ ႏိုး ဆိတ္”ဟု ဆိုၾက၏။ ဆိတ္ႏို႔ကမွ ေသာက္လို႔ ရေသး၏။ သို႔ျဖစ္၍ လူၿပိန္းနားလည္ေအာင္ လယ္တီမူအတိုင္းသာ ဆိုလိုရင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးသားရေတာ့၏။ ဆိုလိုရင္း ျပန္ေကာက္ရေသာ္ ဆိတ္ႏို႔ မရေၾကာင္းက စ၍ ဆက္သင့္၏။ အေအး ရ၏။ လက္ဖက္ရည္မ်ိဳးစံု ရ၏။ ေကာ္ဖီမ်ိဳးစံု ရ၏။ ေဆးလိပ္မ်ိဳးစံုရ၏။ ေကာ္ဖီကိုလည္း ေမာင္မင္းကိုႏိုင္မွ တစ္ဆင့္ မွာယူစားေသာက္ရ၏။

ခ်ဲ႕ဦးအံ့။
၁။ ဆိုင္ရွင္ ဒကာႀကီးသည္ ေငြရွင္းေကာင္တာ၌ ထိုင္၏။ သေဘာေကာင္းပံု ရ၏။
၂။ ဆိုင္ရွင္ ဒကာမႀကီးသည္ မုန္႔ဟင္းခါး ေရာင္းခ်ရ၏။ သူသည္လည္း သေဘာေကာင္းပံု ရ၏။
၃။ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ စမူစာ၊ ပလာတာ၊ ထပ္တစ္ရာႏွင့္ အီၾကားေကြးတို႔ကို တစ္လွည့္စီ ေၾကာ္ရ၏။
၄။ ကိုတာရာသည္ အသံကုန္ ဟစ္ေအာ္ရ၏။ တစ္ခါတစ္ခါ အီးၾကားေကြး ေမႊရ၏။ ေၾကာ္ရ၏။
၅။ ကိုလွၿမိဳင္သည္ စာပြဲထိုးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပံုရ၏။

(လူနံပါတ္ ၃-၄-၅တို႔သည္လည္း သေဘာေကာင္းပံုရ၏။ ၎တို႔သည္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကရ၏။)

၆။ ေမာင္မင္းကိုႏိုင္
၇။ ေမာင္ကိုကိုႀကီး
၈။ ေမာင္ျမေအး
၉။ ေမာင္ေဌးႂကြယ္တို႔သည္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ခုနစ္ႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္၊ ကိုးႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိပံုရ၏။ အေရးေပၚ စားပြဲထိုးမ်ား ျဖစ္ၾကရ၏။ နံပါတ္(၆)သည္ အီၾကာေကြး ႏွစ္ေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္းကို အခက္အခဲမရွိ သယ္ႏိုင္၏။ နံပါတ္(၇)သည္ ေပါက္စီႏွင့္ ေပါင္မံု႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သယ္ယူႏိုင္၏။ နံပါတ္(၈)သည္ ဆိုင္ရွင္ဒကာႀကီးကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး စလိုက္ေနာက္လိုက္ေသး၏။ ဆိုင္ရွင္ ဒကာႀကီးက “အီၾကာေကြး မရေသးဘူးလား”ဟု ေမးေသာအခါ “အီၾကာေကြး ပူပူေလးလို႔ မွာတာေလ။ ေအးေနလို႔ လာမခ်တာ”ဟု ေမာင္ကိုကိုႀကီးက စကားတံု႔ ဆို၏။ နံပါတ္(၇)သည္ လူေနာက္ကေလး ျဖစ္၏။ နံပါတ္(၈)သည္ ပလပ္စတစ္ လက္ဆြဲပံုးႀကီးျဖင့္ ေရးမ်ား မႏိုင္မနင္း သယ္လာၿပီး ေရေႏြးအိုးႀကီးထဲ မႏိုင္မနင္း ထည့္၏။ ဤကား ဤလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ႀကီး၏ ပင္ပန္းႀကီးေသာ အလုပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္၏။ ေမာင္မင္းကိုႏိုင္၊ ေမာင္ကိုကိုႀကီး၊ ေမာင္ျမေအး၊ ေမာင္ေဌးႂကြယ္တို႔လည္း သေဘာေကာင္းၾကပံုရ၏။


ဆိုင္အတြင္းသို႔ အသစ္ ၀င္လာသည့္ စားသံုးသူ မရွိေသးလွ်င္၊ စားေသာက္ေနဆဲ ဧည့္သည္မ်ား ေငြမရွင္းၾကေသးလွ်င္ ခ်ာတိတ္ေလးမ်ား ဗီဒီယို ၾကည့္ခြင့္ရၾက၏။ သူတို႔ ေပ်ာ္ေနပံုရ၏။ အေတာ္အတန္ အပူအပင္ ကင္းၾကပံုရ၏။ ထင္ေတာ့ ထင္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ေသခ်ာေအာင္ ေမးၾကည့္လိုက္၏။

“မင္းတို႔ . . . ဒီေန႔ ေက်ာင္းပိတ္လား။”

“သားက အလုပ္လုပ္တာ။ ေက်ာင္းမတက္ဘူး။”

“ဒီဆိုင္မွာ ညအိပ္တာလား။”

“လႈိင္သာယာက လာတာ။”

ေမာင္မင္းကိုႏိုင္သည္ စကားေျပာရင္း ကုန္က်ေငြ တြက္ေပး၏။ စိတ္တြက္ တြက္၍ (၄၅၀)ဟု ေျပာ၏။ သံသယ ရွိဟန္ျပ၍ ျပန္တြက္ျပခိုင္းေသာအခါ အသံထြက္၍၊ စားခြက္မ်ားကို လက္ႏွင့္တို႔၍တို႔၍ တစ္ခုခ်င္း တစ္ခုခ်င္း၏ က်သင့္ေငြကို ရွင္းေအာင္တြက္ျပရရွာ၏။  မုန္႔ဟင္းခါး ၂၀၀။ ေကာ္ဖီ ၂၀၀။ စမူစာ ၅၀။ ၄၅၀။ ဤကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးျဖင့္ သခ်ၤာပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္လွ၏။ သခ်ၤာပညာရွင္ႀကီးသည္ (၅၀၀)က်ပ္တန္ကို ယူ၍ “၅၀ အမ္းမယ္”ဟု ေအာ္ရင္း ဆိုင္ရွင္ဒကာႀကီးထံသို႔ ေငြသြားအပ္ရ၏။

ခဏၾကာေသာ္ ေမာင္မင္းကိုႏိုင္ ျပန္ေရာက္လာၿပီး အမ္းေငြ (၅၀)ကို ျပန္ေပး၏။ ဖိနပ္ခၽြပ္၍ ကိုယ္ကိုညြတ္ကိုင္းကာ လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ ႐ိုေသစြာ ဆက္ကပ္၏။ (၅၀)က်ပ္တန္ အနာမာသ အကပၸိယ၀တၳဳကို ဆရာေတာ္ သိမ္းဆည္းေနစဥ္ ေမာင္ကိုကိုႀကီး ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆရာေတာ္၏ ပိုက္ဆံအိပ္ထဲရွိ ပိုက္ဆံမ်ားကို စိတ္ႏွင့္လွမ္း၍ ေရတြက္ၾကည့္ေနေလ၏။ရန္ကုန္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၆)နာရီ (၃၀)မိနစ္သည္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းအပ္ရန္ ရွိေနေသး၏။

:)
ရွင္အာစာရ


----- 

Comment:
သက္ဆိုင္သူမ်ား မနင့္နာေအာင္ နာမည္မ်ား ေျပာင္းထား၏။

No comments:

Post a Comment