Tuesday, November 1, 2011

တရားမင္းသခင္ - ၃၃။ စစ္လိုလားသူ


ဘုရားရွင္သည္ ေရာဟိနီျမစ္မွ တက္ေတာ္မူ၍ သက်တို႔၏ ကမ္းဘက္၌ ရပ္ေတာ္မူလ်က္ ေရ စီးက်ေနသည့္ သကၤန္းေတာ္ အစြန္းကို လက္ျဖင့္စု၍ ညႇစ္ခ်ေတာ္မူ၏။ ဘုရားရွင္သည္ ေလး၊ လွံ၊ လွံစြပ္၊ ခက္ရင္း၊ ဓားစေသာ လက္နက္မ်ားပိုင္ရွင္ သက်စစ္သည္တို႔ကို ခ်န္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႂကြေတာ္မူရာ လူေနက်ဲသည့္ လြင္တီးေခါင္ကို ျဖတ္သြားသည့္ လမ္းမသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ စစ္ေဆာ္သည့္ တူရိယာသံမ်ား၊ စစ္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ပဲ့တင္ထပ္ခဲ့ေသာ ဤေဒသသည္ ယခုအခါ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လ်က္ ရွိေန၏။ တစ္ေတာလံုးကို တစ္ညလံုး ဖံုးလႊမ္းလာခဲ့ေသာ ႏွင္းလႊာခ်ပ္တို႔သည္ ေနေရာင္ေအာက္၌ အရည္ေပ်ာ္က်လ်က္ ရွိေန၏။ သစ္ရြက္ သစ္ခက္ သစ္ကိုင္းတို႔ကို လႈပ္ရွားေအာင္ တိုက္ခပ္သည့္ေလ မရွိေပ။ ေလ ၿငိမ္ေန၏။ စစ္ေႂကြးေၾကာ္သံတို႔ကို ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕၍ ထိုေဒသကို စြန္႔ခြာခဲ့ၾကေသာ က်ီးကန္းတို႔ ေနရင္းေဒသသို႔ ျပန္လာၾကေလၿပီ။ ေဒသတစ္ခုလံုး ပကတိအတိုင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္၏။

ကပိလ၀တ္၏ အမတ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီး ဥဒယသည္ စစ္ပြဲသတင္း ၾကားသိလို၍ စစ္ေျမျပင္သို႔ ျမင္းဆြဲယာဥ္ျဖင့္ သြားေလ၏။ စစ္ေျမျပင္မွ အသံတို႔ကို ၾကားႏိုင္ရာအရပ္၌ ရပ္တန္႔၍ စစ္သတင္း သိလိုေဇာႏွင့္ စိတ္ေမာလ်က္ ေစာင့္ေနသည္။ ေနထြက္ခါစ အခ်ိန္က စစ္တူရိယာ တီးခတ္သံမ်ား စတင္ၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း ေနျမင့္လာသည္ႏွင့္ စစ္ရွိန္ျမင့္မလာဘဲ စစ္သံမ်ား တိတ္ဆိတ္သြားသည္ကို ဥဒယ အံ့အားသင့္ေန၏။ ဥဒယသည္ ေကာလိယတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စစ္ ဆင္ႏႊဲလိုသူ ျဖစ္၏။ သူသည္ သုေဒၵါဒနမင္းႀကီးကို ေကာလိယတို႔ႏွင့္ စစ္ခင္းရန္ ဆြဲေဆာင္ သိမ္းသြင္းခဲ့ဖူးေသးသည္။ မင္းႀကီးကို စစ္ေသြးေဆာင္၍ မရခဲ့ေသာေၾကာင့္ မင္းႀကီး ေရာဂါႏွိပ္စက္၍ အိပ္ယာထက္၌ လဲေနေသာအခါ မင္းႀကီးကို သိသိသာသာႀကီး ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္လာခဲ့၏။ စစ္လိုလားသူ မဟာနာမ္ကို ထီးနန္းလႊဲအပ္ရန္ ေထာက္ခံသူအုပ္စု၏ ထိတ္တန္းအရာရွိ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဥဒယသည္ မ်က္စိ လံုးလံုးကြယ္သြား၍ ရာထူးမွ အနားယူခဲ့ရ၏။ သို႔ေသာ္ မဟာနာမ္မင္းႀကီး၏ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကို ရရွိသူျဖစ္၏။ ကပိလ၀တ္၏ စစ္ေရးကိစၥတို႔၌ အလြတ္သေဘာ အၾကံေပးေနသူလည္း ျဖစ္၏။

“အရွင္ . . . ဟိုအေ၀းမွာ၊ စစ္ေျမျပင္ဆီကေန သကၤန္း၀ါ၀ါနဲ႔ ရဟန္းတစ္ပါး လာေနပါတယ္”ဟု ဥဒယ၏ အေစခံ အလုပ္အေကၽြးက ဆို၏။

“ၾကည့္လိုက္စမ္း။ ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔နဲ႔ ထြက္ေျပးလာတဲ့ပံု ေပၚေနလား။”

“မဟုတ္ပါ အရွင္ . . .။ ေအးေအးေဆးေဆး ေလွ်ာက္လွမ္းလာေနတာပါ။”

“ဒါဆို သူ စစ္ေျမျပင္ကလာတာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္ပြဲအေၾကာင္း သူ ဘာမွ မသိေလာက္ဘူး။”

“အရွင္ . . . ဒီရဟန္းဟာ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ပံုပဲ . . .။ သူ႔ရဲ့ အသြင္အျပင္က ခမ္းနားထည္၀ါတယ္ . . .။ သူ႔ အဂၤါ႐ုပ္က ႏွစ္သက္စရာပဲ . . .။ သူ႔မွာ ထက္ျမက္တဲ့ တန္းခိုးအစြမ္းေတြ ရွိမယ္ ထင္ပါတယ္ အရွင္ . . .။”

“ဒါဆိုရင္ သူ႔နဲ႔ သြားေတြ႔ၿပီး ေမးျမန္းစံုးစမ္းလိုက္စမ္း”ဟု ဥဒယက အမိန္႔ေပး၏။

ဥဒယ၏ အေစခံသည္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ လွမ္းႂကြလာေနသည့္ ဘုရားရွင္ထံသို႔ ေျပးသြားေလ၏။ အေစခံသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ဘုရားရွင္ကို ရွိမခိုးလိုေပ။ သို႔ေသာ္ သူ၏ လက္အစံုသည္ သူ႔ဦးထိပ္ေပၚသို႔ အလိုလို ေရာက္သြားၿပီး ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုးမိလ်က္သား ျဖစ္သြား၏။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားရွင္ကို ေလွ်ာက္ထား၏။

“အရွင္ဘုရား . . . သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးရဲ့ အမတ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးျဖစ္တဲ့ တပည့္ေတာ္ရဲ့ အရွင္သခင္ဟာ ဟိုဘက္နားေလးက ေစာင့္ေနပါတယ္ ဘုရား။ အရွင္ဘုရား ၾကားသိခဲ့ရင္ သက်နဲ႔ေကာလိယတို႔ စစ္ပြဲအေၾကာင္း မိန္႔ၾကားဘုရား။ တပည့္ေတာ္ရဲ့ အရွင္သခင္ဟာ စိုးရိမ္တႀကီးနဲ႔ စစ္သတင္းၾကားရဖို႔ ေစာင့္ေနပါတယ္ ဘုရား။ အရွင္ဘုရား စစ္ေျမျပင္ အရပ္ကေန လာခဲ့တာပါလား ဘုရား။”

“ဟုတ္ပါတယ္”ဟု ဘုရားရွင္က ေျဖၾကား၏။

“အရွင္ဘုရား . . . ဘယ္ဘက္က ႏိုင္သပါလဲ ဘုရား။”

“သက်ေတြ ႏိုင္တယ္။
ေကာလိယေတြလည္း ႏိုင္တာပဲ။”

“အရွင္ဘုရား . . .။ မျဖစ္ႏိုင္တာ . . .။ တစ္ဘက္ဘက္ကပဲ ႏိုင္ရမွာပါ ဘုရား . . .။”

“မဟုတ္ဘူး။ သြားပါ။ ႏွစ္ဘက္လံုး ႏိုင္တဲ့အေၾကာင့္ သင့္ရဲ့ အရွင္သခင္ကို ေျပာလိုက္ပါ။”

အတန္ငယ္ ေ၀းကြာသည္အထိ ဘုရားရွင္ ႂကြသြားေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ သူ႔နားမ်ားသူ မယံုၾကည္ႏိုင္သည့္ အေစခံသည္ မတုန္မလႈပ္ က်န္ေနခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ သူ႔သခင္ထံ ျပန္သြားၿပီး သူနားမလည္ႏိုင္သည့္ သတင္းစကားကို ေလွ်ာက္တင္၏။

“အရွင္ . . . သက်ေတြ ႏိုင္တယ္၊ ေကာလိယေတြလည္း ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ဘုရား . . .။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ပါ ဘုရား . . .။”

သတင္းစကားကို ၾကားရေသာ ဥဒယသည္ အားရပါးရ ရယ္ေလ၏။ မုခ် စစ္ျဖစ္မည္၊ သက်တို႔က ေကာလိယတို႔ကို မုခ် ႏိုင္ရမည္ဟု သူ ေသခ်ာေပါက္ ႀကိဳတြက္ထား၏။

“ရဟန္းေတြက စစ္ပြဲအေၾကာင္း ဘာသိမွာလဲ။ သူတို႔က ေလာကီေဘာင္မွာ ေနၾကတာမွ မဟုတ္တာပဲ။ သူတို႔က သီးျခားကမၻာမွာ ေနၾကတာပဲ။ ရေသ့ရဟန္းဆိုတာ မေသခင္ကတည္းက အႀကိမ္ေရ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ဘ၀ဆံုးၿပီးသား သူေတြပဲ။ ဘ၀အညြန္႔ တံုးၿပီးသား သူေတြပဲ။ စစ္ေရး စီးပြားေရး လူမႈေရးေတြကို ရင္မဆိုင္ရဲ့လို႔ လူ႔ေဘာင္ကို စြန္႔ခြာခဲ့သူေတြပဲ။ ဒီရဟန္းကို စစ္ပြဲအေၾကာင္း ေမးမိတာ မွားတယ္။ ဒါေပမယ့္ . . . ခုကိစၥမွာေတာ့ တစ္ခုခု ထူးဆန္းေနၿပီ။ စစ္သံေတြ ဘာျဖစ္လို႔ တိတ္ဆိတ္သြားရတာလဲ မသိဘူး။ စစ္ပြဲ မစေသးတာပဲ ျဖစ္ရမယ္ . . .။ ေအးေအး ေအး . . . ဟုတ္ၿပီ။ ငါ့ကို စစ္ေျမျပင္ ပို႔ေပးပါ။ စစ္သည္ေတြကို လွမ္းျမင္ႏိုင္တဲ့ ေနရာအထိသြားၾကမယ္။ အဲဒီက်ရင္ ျမင္ရသမွ် ငါ့ကို ေျပာျပပါ။”

အမတ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီး ဥဒယသည္ စစ္ေျမျပင္ အနီးသို႔ မေရာက္မခ်င္း လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး သာကီ၀င္တို႔၏ ေအာင္ပြဲကိုသာ စိတ္ကူးျဖင့္ ပံုေဖာ္ေန၏။ ေကာလိယတို႔ကို အျပတ္အသတ္ ေခ်းမႈန္းၿပီးေနာက္ ပို၍ပို၍ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လာၿပီး ပို၍ပို၍ တန္ခိုးထြားလာမည့္ အနာဂတ္ ကပိ၀တ္ကို ျမင္ေယာင္ေနေလ၏။:)
ရွင္အာစာရ


Ref:
Portrait of the Buddha (from a Novelist's Pen) by Jayasena Jayakody, English Translation by K. D. de Lanerolle. FOR FREE DISTRIPUTION - NOT FOR SALE.
(ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း အျပည့္အစံု မေတြ႔ရပါ။)

No comments:

Post a Comment