Wednesday, May 25, 2011

Good Friend (Part 8, the End) - မိတ္ေဆြေကာင္း (အပိုင္း ၈၊ နိဂံုး)မကၡ-ပဠာသ

မိတ္အျဖစ္ ေဆြအျဖစ္ မေပါင္းေဖာ္သင့္ေသာ သူယုတ္တို႔သည္ မကၡ-ပဠာသ ထူေျပာ ၾက၏။ သူယုတ္လကၡဏာ ျဖစ္ၾကသည့္ မကၡႏွင့္ ပဠာသတို႔သည္ အဘိဓမၼာ တရားကိုယ္ အားျဖင့္ ေဒါသပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ဤ၌ သူတစ္ပါးေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္ တတ္ေသာ ေဒါသသည္ မကၡမည္၏။ ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ ျပဳတတ္ေသာ ေဒါသသည္ ပဠာသမည္၏။

မကၡ

သူတစ္ပါး ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္တတ္ေသာ မကၡဟူသည္မွာ ေက်းဇူးကန္းတတ္ေသာ ေဒါသပင္ ျဖစ္ေပသည္။ မကၡထူေျပာသူသည္ ျပဳဖူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ေခ်ဆပ္ရန္ မႀကိဳးစားသကဲ့သို႔ ေက်းဇူးရွင္ကိုပင္ ျပစ္မွား ေစာ္ကားတတ္ၾက၏။ ေက်းဇူးကို ေမ့ျခင္း ေက်းဇူးရွင္ကိုပင္ ျပစ္မွားျခင္း မကၡသေဘာကို မဟာကပိဇာတ္၌ ထင္ရွားေတြ႔ရ၏။

မဟာကပိဇာတ္

ေရွးအခါက ဘုရားေလာင္း ေမ်ာက္မင္းသည္ ဟိမဝႏၲာ၌ေန၏။ တစ္ခါေသာ္ ႏြားေပ်ာက္ေသာ ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ဟိမဝႏၲာ၌ မ်က္စိလည္၍ ခုနစ္ရက္တိုင္တိုင္ အစာျပတ္ေန၏။ ထိုပုဏၰားသည္ တည္ပင္တစ္ပင္ကို ေတြ႔၍ တည္သီးတက္ခူးရာ တည္ပင္ေပၚမွ ျပဳတ္က်၍ အေတာင္ေျခာက္ဆယ္နစ္ေသာ ေခ်ာက္အတြင္းသို႔ ေရာက္သြား၏။ ထိုေခ်ာက္၌ ဆယ္ရက္ၾကာ၏။

ဘုရားေလာင္း ေမ်ာက္မင္းသည္ ထိုပုဏၰား ကိုကယ္တင္၏။ ေမ်ာက္မင္းသည္ ေခ်ာက္တြင္းသို႔ ေက်ာက္တံုးမ်ား ခ်ကာ ပုဏၰားကို ေက်ာက္တံုးအဆင့္ဆင့္မွ တက္လာေစ၏။ ထို႔ေနာက္ ေမ်ာက္မင္းသည္ ပင္ပန္းေသာေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္သြား၏။

ပုဏၰားသည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေမ်ာက္မင္း၏ ဦးေခါင္းကို ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ထုခြဲကာ ေမ်ာက္သား စားရန္အားထုတ္၏။ ဦးေခါင္းကို ထုခြဲခံရေသာ ေမ်ာက္မင္းသည္ မေသေသာ္လည္း ေၾကာက္လန္႔၍ သစ္ပင္ေပၚ တက္ေျပး၏။ ေမ်ာက္မင္းသည္ ေက်းဇူးကန္းေသာ ပုဏၰားကို သည္းခံခြင့္လႊတ္၏။ သစ္ပင္အဆင့္ဆင့္ ခုန္ကူးရင္း လမ္းေပ်ာက္ေနေသာ ပုဏၰားကို ေတာအုပ္မွ ထုတ္ေဆာင္၍ လမ္းမသို႔ အေရာက္ ပို႔ေပးလိုက္ေသး၏။

မိတ္ေဆြကို ျပစ္မွားေသာ ပုဏၰားသည္ ႏူနာေရာဂါ ခံစားရၿပီး ေျမမ်ိဳခံရကာ အဝီစိငရဲသို႔က်၏။

ပဠာသ

ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း ပဠာသ ဟူသည္မွာ ထင္ထင္ရွားရွား သာလြန္သူကို မတူႏိုင္မွန္း သိလွ်က္ အံတုမႈပင္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္က်င့္သီလ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ဗဟုသုတ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳး႐ိုး၊ စီးပြားဥစၥာ၊ ႐ုပ္ဆင္းလကၡဏာ၊ အလိမၼာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း သာလြန္ ျမင့္ျမတ္သူကို အ႐ိုအေသ မေပးႏိုင္ဘဲ  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္၏။

အဆင့္အတူဘဲ မႏိုင္မွန္းသိလ်က္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူသည္ မႏိုင္သည့္အဆံုး၌ ၿပိဳင္ဘက္၏ အသက္ကိုပင္ အႏၲရာယ္ ျပဳတတ္၏။

အစစ အရာရာ မတူမွန္းသိလွ်က္ အံတုယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူ သာေဌယ်သမားမ်ားသည္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ သူယုတ္မာပင္ ျဖစ္ၾက၏။

အတၱဳကၠံသန-ပရဝမၻန

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းသည္ အတၱဳကၠံသနမည္၏။ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ္ခ်ျခင္းသည္ ပရဝမၻနမည္၏။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေျမႇာက္ျခင္းသည္ သူ႔ကို ႏွိမ္ရာ ေရာက္ႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အတၱဳကၠံသနႏွင့္ ပရဝမၻနကို နာမည္တစ္ခုတည္း အေနမ်ိဳး တစ္ေပါင္းတည္း ေခၚေဝၚေလ့ ရွိၾက၏။

ႂကြားဝါတတ္သူသည္ စြမ္းႏိုင္သည္ဟု ေလလံုးႀကီး၍ မႏိုင္ဝန္ကို ထမ္းရင္း ေဘးေတြ႔ရတတ္၏။ ထိုသူႏွင့္ နီးစပ္ေနလွ်င္ သူၾကံဳရေသာ အႏၲရာယ္သည္ မိမိထံ ေရာက္လာႏိုင္၏။

ႂကြားဝါတတ္သူသည္ တစ္ဖက္သားကို ႏွိမ့္ခ်၍ အမ်ား၏ အထင္ႀကီးမႈကို ခံယူကာ အေပါင္းအသင္းတို႔ႏွင့္ အတူမွ်ယူ ခံစားသင့္ေသာ အခြင့္အေရးကို တစ္ေယာက္တည္း အရယူသြားတတ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ဂုဏ္ကို ေဖာ္က်ဴး၍ ႂကြားဝါတတ္သူသည္ မေပါင္းသင့္သူပင္ ျဖစ္၏။

နိဂံုး

ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးအပ္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရျခင္းတို႔သည္ ေဆြစစ္မ်ိဳးစစ္ မိတ္စစ္ ေဆြစစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အဓိကအရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မိတ္ေဆြေကာင္း၏ အရည္အေသြးျဖစ္သည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးအပ္ျခင္းတို႔သည္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ ရွိၾက၏။ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျဖစ္ၾက၏။

ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ခံရသူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္၏။ တစ္ဖန္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း တို႔သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူမ်ား ၾက၏။

႐ိုင္းပ်ယုတ္မာေသာ အမူအရာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျပာအဆိုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာက္က်စ္ ေအာက္တန္းက်ေသာ စိတ္ေန သေဘာထားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ မ်က္မုန္းက်ိဳး ခံရသူမ်ားသည္ ေသြးသား ဆက္စပ္သူ ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကိုပင္ မရႏိုင္။ အမ်ား၏ စြန္႔ပစ္မႈ မ်က္ႏွာလႊဲမႈကိုသာ ခံၾကရ၏။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကို မရလွ်င္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ကိုလည္း မရႏိုင္။ မယံုသကၤာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုသာ ခံရေပမည္။

 ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ ေျဖာင့္မတ္သူတို႔သည္သာ သူတစ္ပါးတို႔၏ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈတို႔ကို ရယူႏိုင္၏။ ဤသို႔ ကံသံုးပါး ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားသည္ စိတ္ခ်ရေသာ မိတ္ေဆြ အျမတ္ဆံုး ေဆြမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈတို႔သည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ၾက၏။

ေျဖာင့္မတ္မႈကို အရင္းတည္၍ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေစေသာ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ တို႔ကို အေလးအနက္ တည္ေဆာက္သင့္ေပသည္။

ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုး ေလးစားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈတို႔ကို ခံယူကာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမ်ား ျဖစ္သင့္ၾကေပသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ထာဝရ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾက၍ ပတ္ဝန္းက်င္မွ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ေတြ႔ရွိႏိုင္ၾကပါေစ။

မိတ္ေဆြေကာင္းကို အမွီျပဳ၍ ေလာကီစီးပြား ေလာကုတၱရာစီးပြား တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဤတြင္ ၿပီး၏။

[မခင္ပိုးအိျဖဴရဲ့ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ဖို႔ ေရးေပးခဲ့ပါတယ္။
အုပ္ေရဘယ္ေလာက္လဲ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ေလးငါးအုပ္လား ေလးငါးဆယ္လား မသိပါ။
ေလးငါးရာ ေလးငါးေထာင္ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။]

ေတာ္သလင္းလဆန္း (၅)ရက္၊ ၁၃၆၆-ခုႏွစ္

:)
ရွင္အာစာရ

2 comments:

 1. တန္ဘိုးမျဖတ္နိဳင္ေသာ မွတ္သားလိုက္နာစရာေတြ
  ျပည့္စံုလြန္းလွေသာ “မိတ္ေဆြေကာင္း" ဆိုတဲ့
  ေဆာင္းပါးေလးကိုအစမွအဆံုးဖတ္ခႊင့္ရတဲ့အတြက္
  အရွင္ဘုရား၏ေက်းဇူးအနႏၱမ်ားကိုရည္စူးလွ်က္
  လက္စံုမိုး၍ရိုေသစြာျဖင့္ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါတယ္ဘုရား…။

  ReplyDelete
 2. သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ။
  :)

  ReplyDelete