Tuesday, March 22, 2011

Good Friend (Part 3) - မိတ္ေဆြေကာင္း (အပိုင္း ၃)

(. . . . . မွ အဆက္)


ဤ ေဖာ္ျပပါ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း၏ လကၡဏာမ်ားကို ရွင္းျပသည့္ အေနျဖင့္ ၎လကၡဏာမ်ား ထင္ရွားေတြ႔ရသည့္ ဇာတ္၀တၳဳ အသီးသီးကို ေဖာ္ျပပါမည္။ အခ်ိဳ႕က ဇာတ္ေတာ္မ်ားကို ဘုရားေလာင္း ႏုစဥ္က ၾကံဳခဲ့ရေသာ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု မယံုၾကည္ႏိုင္ၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ တိရစၧာန္က စကားေျပာျခင္းမ်ိဳးကို လက္မခံႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ပံုျပင္ဟု သတ္မွတ္ၾက၏။ ဇာတ္ေတာ္မ်ားကို အီစြတ္ပံုျပင္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကသည္ကို မၾကာခဏ ေတြ႔ဖူး၏။ ပံုျပင္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ရယူႏိုင္သည့္ သခၤန္းစာကား ေလးနက္သည္သာ ျဖစ္၏။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇာတ္ေတာ္မ်ား၌ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း၏ လကၡဏာမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ၾကပါေလကုန္။

ေပးစြန္႔ႏိုင္ျခင္း

မိတ္ေဆြေကာင္းမည္သည္ သူ႔အတြက္ သူ႔အႀကိဳက္ အေကာင္းအမြန္ဟူ၍ သိုဝွက္ မထားဘဲ သူ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေသာ ပစၥည္းမ်ိဳးကိုပင္ မွ်ေဝေပးကမ္းႏိုင္၏။ စံျပ မိတ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကသည့္ ဘုရားေလာင္းတို႔သည္ နီးစပ္ပတ္သက္သူအား အေသြးအသား ကိုပင္ ေပးစြန္႔ေတာ္မူၾက၏။ ေပးစြန္႔ႏိုင္ျခင္း ဂုဏ္ရည္သည္ သီလဝနာဂရာဇ ဇာတ္၌ ထင္ရွား၏။

မဟာသီလဝနာဂနာရာဇဇာတ္

ေရွးအခါက ဘုရားေလာင္း မဟာသီလဝ ဆင္မင္းသည္ အျခံအရံ ရွစ္ေသာင္းႏွင့္အတူ ဟိမဝႏၲာ၌ ေန၏။ တစ္ခါေသာ္ ဆင္မင္းသည္ ေတာ၌မ်က္စိလည္ေနေသာ မုဆိုးတစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ရက္သံုးရက္ ေကြ်းေမြးျပဳစု၍ လမ္းၫႊန္ေပးလိုက္၏။

ကာလ အတန္ၾကာေသာ္ ထိုမုဆိုးသည္ ဆင္မင္း၏ အစြယ္ကို လာေတာင္းၿပီး ဆင္စြယ္ပြတ္ သမားတို႔ထံ ေရာင္းစား၏။ ထိုဆင္စြယ္ဖိုး ကုန္သြားေသာ္ ေနာက္တစ္ေခါက္ လာျပန္၏။

ဆင္မင္း၏အစြယ္ကို ခဏခဏ လာေတာင္းေသာ မုဆိုးသည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္၌ ဘုရားေလာင္း၏ ဦးကင္းေပၚသို႔တက္၍ ဘုရားေလာင္း၏ ႏႈတ္သီးစြန္းတို႔ကို ဖေနာင့္ႏွင့္ တြန္းဖြင့္၍ အသားကိုထုတ္၍ အစြယ္ရင္းကို ျဖတ္ယူ၏။ ယုတ္မာေသာ၊ မိတ္ေဆြ၏ ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္ေသာ ေလာဘသား မုဆိုးသည္ ဆင္မင္း၏ မ်က္ကြယ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ေျမမ်ိဳခံရ၍ အဝိစိငရဲသို႔က်၏။

စြန္႔စားေဆာင္ရြက္ျခင္း

မိတ္ေဆြေကာင္းမည္သည္ အကူအညီ ေတာင္းသည္ကို ေန႔ေရႊ႕ရက္ေရႊ႕ မေရွာင္လႊဲ၊ ဟိုဟိုဒီဒီ အေၾကာင္းျပ မျငင္းဆန္ဘဲ  အသက္ႏွင့္ စည္းစိမ္ကိုပင္ ရင္း၍ စြန္႔စြန္႔စားစား ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္၏။ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူအတြက္ စြန္႔စားႏိုင္မႈသည္ သုပတၱဇာတ္၊ အဗၻႏၲရဇာတ္တို႔၌ ထင္ရွား၏။

သုပတၱဇာတ္

ေရွးအခါက ဘုရားေလာင္း သုပတၱက်ီးမင္းသည္ က်ီးရွစ္ေသာင္း အျခံအရံ ရွိ၏။ က်ီးမိဖုရားကား သုဖႆာျဖစ္၏။ က်ီး စစ္သူႀကီးကား သုမုခမည္၏။

တစ္ခါေသာ္ သုဖႆာသည္ ဗာရာဏသီမင္း၏ ပြဲေတာ္စာကို စားလိုေသာေၾကာင့္ သုမုခ စစ္သူႀကီးက ေဆာင္ယူေပး၏။

က်ီးစစ္သူႀကီးသည္ က်ီးမ်ားႏွင့္အတူ ဗာရာဏသီျပည္သို႔ သြားကာ မင္းနန္းေတာ္ စားဖိုေဆာင္ အနီး၌ နားေန၏။ စားဖိုသည္သည္ မင္း၏ စားေတာ္ပြဲကို ေဆာင္ယူလာေသာအခါ က်ီးစစ္သူႀကီးက စားဖိုသည္ကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္၏။ စားဖိုသည္၏ မ်က္ႏွာကို ပိတ္၍ ပုတ္ခတ္၏။ စားဖိုသည္၏ ႏွာေခါင္းကို ဆိတ္ထားရင္း ေတာင္ပံျဖင့္ ပုတ္ခတ္၏။ အျဖစ္အပ်က္ကို ၾကည့္ေနေသာမင္းႀကီးသည္ က်ီးကို အမိဖမ္းရန္ အမိန္႔ေပး၏။ စားဖိုသည္သည္ စားေတာ္ပြဲကို စြန္႔၍ က်ီးကိုသာ ျမဲျမဲဖမ္းထား၏။ ထိုစဥ္ အျခားက်ီးတို႔သည္ စားေတာ္ပြဲကို ထိုးသုတ္ စားေသာက္၍ က်ီးမင္းႏွင့္ က်ီးမိဖုရား အတြက္ပါ ခ်ီေဆာင္သြားၾက၏။

ဗာရာဏသီမင္းႀကီးသည္ က်ီးစစ္သူႀကီးကို စစ္ေမး၍ တာဝန္ေက်မႈကို ခ်ီးမြမ္း၏။ က်ီး စစ္သူႀကီးကို ထီးျဖဴျဖင့္ ပူေဇာ္၏။ က်ီးစစ္သူႀကီးသည္ ထီးျဖဴကို မင္းႀကီးအားသာ ျပန္လည္ အပ္ႏွင္းခဲ့၏။

အဗၻႏၲရဇာတ္

ေရွးအခါက ဟိမဝႏၲာ၌ ဈာန္ႏွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနေသာ ဘုရားေလာင္း ရေသ့သည္ ခ်ဥ္ဆား အလိုရွိေသာေၾကာင့္ အျခံအရံတို႔ႏွင့္ အတူ ဗာရာဏသီသို႔ ႂကြလာ၍ မင္းဥယ်ာဥ္၌ ေန၏။ ထိုအခါ ရေသ့ျမတ္၏ အက်င့္ေၾကာင့္ သိၾကားမင္း၏ ဗိမာန္သည္ တုန္လႈပ္၏။ သိၾကားမင္းသည္ စည္းစိမ္ အလုခံရမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ရေသ့ျမတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏။

သိၾကားမင္းသည္ မင္းဥယ်ဥ္ရွိ သရက္ပင္တို႔မွ အသီးမ်ားကို ရေသ့တို႔ စားထားဟန္ ဖန္ဆင္း၍ အဗၻႏၲရ သရက္သီးကို စားလွ်င္ စၾကာမင္းေလာင္းကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရမည္ဟု မိဖုရားကိုေျပာ၏။ ထို သရက္သီးကို စားလိုေၾကာင္း မိဖုရားက မင္းႀကီးထံ ေတာင္းပန္၏။

ထိုအခါ သရက္ပင္ ႏွစ္ခုၾကား၌ရွိေသာ သရက္သည္ အဗၻႏၲရ သရက္မည္၏။ ထိုသရက္သီးကို ဥယ်ာဥ္မွ ေဆာင္ယူ၍ မိဖုရားကို ေကြ်းသင့္၏ဟု အမတ္တို႔က ေလွ်ာက္တင္၏။

ထိုအခါ မင္းနန္းေတာ္၌ ေမြးျမဴအပ္ေသာ ေက်းလိမၼာက အဗၻႏၲရ သရက္ကို ရွာေဖြ ဆက္သ၏။ ထိုေက်းသည္ ဟိမဝႏၲာမွ ေက်းတို႔ထံသို႔ သြား၍ အဗၻႏၲရ သရက္သီး အေၾကာင္း စံုစမ္း၏။

အဗၻႏၲရ သရက္သီးကား ေဝႆဝဏ္နတ္မင္း၏ အသံုးအေဆာင္တည္း။ သံကြန္ယက္ ခုနစ္ထပ္ျဖင့္ ဖံုးထားအပ္၏။ ကုမၻန္ရကၡိဳသ္ တစ္ေထာင္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္အပ္၏။

သို႔ေသာ္ ေက်းလိမၼာသည္ အေစာင့္ကုမၻန္တို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ သရက္ပင္ကို အျမစ္ၾကားမွ ညင္သာစြာတက္၏။ သို႔ေသာ္ သံကြန္ယက္ အသံထြက္ သြားေသာေၾကာင့္ အဖမ္းခံလိုက္ရ၏။

သို႔ေသာ္ အရွင္သခင္ အက်ိဳးအတြက္ အသက္စြန္႔သူသည္ နတ္ျပည္ လားရ၏ ဟူေသာ ေက်းမင္း၏ စကားကို သေဘာက်ေသာေၾကာင့္ ရကၡိဳသ္တို႔က ေက်းမင္းကို လႊတ္ေပးလိုက္၏။

သို႔ေသာ္ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းက သရက္သီးကို ေရတြက္ ထားေသာေၾကာင့္ သရက္သီးကိုကား မေပးလိုက္ႏိုင္ေပ။ ေရႊေတာင္ၾကား၌ ေနေသာ ရေသ့အား ေဝႆဝဏ္ နတ္မင္းက သရက္သီးေလးလံုး ေန႔စဥ္ ေပးလွဴေၾကာင္းကိုသာ သတင္းေပးလိုက္ႏိုင္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလိမၼာသည္ ေဇာတိႆရရေသ့ထံသြား၍ သရက္သီး ေပးစြန္႔ရန္ ေလွ်ာက္ထား၏။ ရေသ့သည္ သရက္သီးႏွစ္လံုးကို ဘုဥ္းေပးၿပီး တစ္လံုးကို ေက်းသားအား ေကြ်းကာ တစ္လံုးကို မိဖုရားအတြက္ ေပးလိုက္၏။

သည္းခံခြင့္လႊတ္ႏိုင္ျခင္း

မိတ္ေဆြေကာင္းမည္သည္ အျပစ္ကို သည္းခံႏိုင္၏။ အမွားကို  ခြင့္လႊတ္ႏိုင္၏။ အားနည္းခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ ၾကည့္တတ္၏။ က်ဴးလြန္ျပစ္မွားျခင္း ခံရေသာ္လည္း လက္တံု႔မျပန္ဘဲ သင္ပုန္းေခ်ႏိုင္၏။ မိတ္ေဆြေကာင္း၌ ရန္းၿငိဳးမရွိေပ။

သည္းခံမႈ အရာ၌ ရန္သူကိုပင္ နားလည္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသာ ဘုရားေလာင္းတို႔ကို အတုယူ သင့္၏။ ဆဒၵႏၲဇာတ္၌ မွီဝဲဆည္းကပ္ရမည့္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တရား သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခႏၲီႏွင့္ မေပါင္းသင့္သူ သူယုတ္တို႔ လကၡဏာ ရန္ၿငိဳးထားမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာႏိုင္၏။

ဆဒၵႏၲဇာတ္

ေရွးအခါက ဘုရားေလာင္းသည္ ဆဒၵန္ဆင္မ်ိဳး၌ ျဖစ္၍ ဆင္အေပါင္း ျခံရံလ်က္ ဟိမဝႏၱာ၌ ေန၏။ အေလာင္းေတာ္အား မဟာသုဘဒၵါႏွင့္ စူဠသုဘဒၵါဟူေသာ မယားႏွစ္ေယာက္ ရွိ၏။ ဘုရားေလာင္းတို႔သည္ မိုးအခါ၌ ေ႐ြဂူမွာေန၍ ေဆာင္းအခါ၌ ပေညာင္ပင္ႀကီး၏ ပါးပ်ဥ္းၾကားမွာေန၏။

အင္ၾကင္းပန္းမ်ား ပြင့္ေလေသာ္ ဆင္အေပါင္းသည္ အင္ၾကင္းေတာသို႔ သြားၾက၏။ ထိုအခါ ဆင္မင္းသည္ အပြင့္တို႔ျဖင့္ စည္ကားေနေသာ အင္ၾကင္းပင္ တစ္ပင္ကို ဦးကင္းျဖင့္ တိုက္၍ အင္ၾကင္းပြင့္တို႔ကို ေခြ်ခ်၏။ ေလညာအရပ္မွာ ရွိေနေသာ စူဠသုဘဒၵါ အေပၚသို႔ သစ္ခက္ေျခာက္၊ သစ္႐ြက္ေရာ္၊ ခါခ်ဥ္တို႔က်၍ ေလေအာက္မွာ ရွိေနေသာ မဟာသုဘဒၵါ အေပၚသို႔ ပန္းဝတ္မံႈ၊ ပန္းပြင့္ခ်ပ္တို႔ က်ေလ၏။ ထို အျဖစ္အပ်က္ကို မေက်နပ္ေသာ စူဠသုဘဒၵါက ဆင္မင္းကို ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔၏။

ထို႔ျပင္ တစ္ေန႔ေသာ္ ဆင္တို႔ ေရခ်ိဳးဆင္းၾကစဥ္ ဆင္တစ္စီးက ဆဒၵန္အိုင္မွ ပြင့္ခ်ပ္ ခုနစ္ထပ္ရွိေသာ သတၲဳဒၵယပဒုမၼာၾကာကို ဆင္မင္းအား ဆက္သ၏။ ဘုရားေလာင္းက ထိုၾကာကို ႏွာေမာင္းျဖင့္ယူ၍ မဟာသုဘဒၵါအား ေပး၏။ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ေနေသာ စူဠသုဘဒၵါက ဘုရားေလာင္းကို ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ျပန္၏။

တစ္ေန႔ေသာ္ ဆင္မင္းသည္ သစ္သီး၊ ၾကာစြယ္၊ ပ်ားရည္တို႔ျဖင့္ ပေစၥကဗုဒၶါ ငါးရာတို႔ကို ဆြမ္းလုပ္ေကြ်း၏။ ထိုအခါ စူဠသုဘဒၵါသည္လည္း ပေစၥကဗုဒၶါတို႔အား သစ္သီးလွဴ၍ ေနာက္ဘဝ၀ယ္ မဒၵရာဇ္မင္းမ်ိဳး၌ သုဘဒၵါမည္ေသာ မိဖုရား ျဖစ္လိုေၾကာင္း၊ မင္းအာဏာျဖင့္ ဘုရားေလာင္း ဆင္မင္းကို သတ္၍ အစြယ္ကို ေဆာင္ယူႏိုင္လိုေၾကာင္း ဆုေတာင္း၏။

စူဠသုဘဒၵါသည္ ဆုေတာင္းျပည့္ေလ၏။ မဒၵရာဇ္မင္းႀကီးသည္ မိဖုရား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ဆဒၵန္ဆင္မင္းကို သတ္၍ အစြယ္ကို ယူရန္ ေသာဏုတၱရ မုဆိုးကို ေစလႊတ္၏။

ဟိမဝႏၲာသို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ေရာက္လာေသာ မုဆိုးသည္ အေလာင္းေတာ္ သြားေနက် လမ္းတစ္ေနရာ၌ တြင္းတူး၍ ပုန္းေန၏။ တြင္းေပၚသို႔ ဆင္မင္း ေရာက္လာလွ်င္ တြင္းထဲမွေန၍ ဆင္မင္းကို ဆိပ္လူးျမားျဖင့္ ပစ္ခြင္း၏။

ဆင္မင္းသည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ေသာ္လည္း ေဝဒနာကို သည္းခံ၍ မုဆိုးကို အမ်က္မထြက္ေပ။  ထို႔ျပင္ မုဆိုးကို အစြယ္ျဖတ္ယူခြင့္ ေပး၏။ မုဆိုးက အစြယ္ကို မျဖတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အစြယ္ကို ျဖတ္၍လွဴ၏။ ဆင္မင္းသည္ အစြယ္ကို လွဴၿပီးေနာက္ ေသေလ၏။

ေသာဏုတၱရ မုဆိုးသည္ ဆင္မင္း၏ အစြယ္ကို စူဠသုဘဒၵါ မိဖုရားအား ဆက္သ၏။ မိဖုရားသည္ အၿငိဳးအေတးျဖင့္ ဘုရားေလာင္းကို သတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပဳမိေသာ အမွားအတြက္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ကာ ႏွလံုးကြဲ၍ ေသရ၏။

2 comments:

 1. တပည့္ေတာ္ကအရွင္ဘုရား အပိုင္း(၃)ကိုေရးဖို ့ေမ့သြားျပီထင္ေနတာ
  ေတာ္ေသးတာေပါ့ကံေကာင္းလို ့အခုဖတ္ရတာေလ...။ :)
  ေက်းဇူးအနႏၱပါဘုရား။
  ဆက္ရန္ကို ဆက္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္ဘုရား။

  ReplyDelete
 2. မွတ္မိပါတယ္။
  ေမ့ေလာက္ၿပီ ထင္ေနတာ။ :)

  ReplyDelete